Türk Standartları Enstitüsü’nün düzenlediği “Ekonomik ve Ticari Hayatta Standardizasyonun Önemi” konulu panel 19 Ekim’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Özlü, “Küresel bir üretim merkezi olan Türkiye’yi, teknoloji merkezine de dönüştürmek istiyoruz” dedi.

Dünya Standartları Günü kapsamında gerçekleştirilen, “Ekonomik ve Ticari Hayatta Standardizasyonun Önemi” konulu panelde ulusal ve uluslararası standardizasyona katılımın önemi ve iş dünyasına sağlayacağı katkılar, ticarette teknik engellerin aşılmasında standartların önemi ve standartların ekonomik büyümeye ve ihracata etkileri gibi konular alanında yetkin konuşmacılarla ele alındı.

Makine İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’ni temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz’ın katıldığı ve “Dünyada ve Türkiye’de Standart” başlıklı bir sunum gerçekleştirdiği panelin açılış konuşmasını yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, standartların uluslararası ticaretin ortak dili olduğuna işaret ederek, uluslararası pazarlarda yer almak isteyen ekonomilerin uluslararası standartlara da uyması gerektiğini vurguladı.

Standartların özellikle teknoloji gelişimine katkısının çok önemli olduğunun altını çizen Özlü, “Küresel bir üretim merkezi olan Türkiye’yi, teknoloji merkezine de dönüştürmek istiyoruz. Ar-Ge yapmak önemli, ancak tek başına yeterli değil. Esas önemli olan, Ar- Ge projelerini, ticari ürünlere dönüştürebilmek. Ar-Ge projelerinin ticari ürünlere dönüşme aşamasında standartların yol göstericiliğine ihtiyacımız var” değerlendirmesinde bulunan Bakan Özlü, standartları belirlemenin, standartlara uymak ve takip etmekten daha önemli olduğunun altını çizdi. Küresel standartları büyük oranda gelişmiş ekonomilerin belirlediğine de işaret eden Özlü, Almanya, İngiltere, ABD, Çin ve Rusya’da standardizasyon konusunda sürekli yeni politikalar be-

TÜRKİYE TEKNOLOJİ MERKEZİ OLACAK

Türk Standartları Enstitüsü’nün düzenlediği “Ekonomik ve Ticari Hayatta Standardizasyonun Önemi” konulu panel 19 Ekim’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Özlü, “Küresel bir üretim merkezi olan Türkiye’yi, teknoloji merkezine de dönüştürmek istiyoruz” dedi. lirlendiğini aktarandı ve Türkiye’nin de Ulusal Standardizasyon Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırladığına dikkati çekti.

“Bu ülkeler standartları belirlerken, tamamen objektif kriterlerden hareket etmiyor. Standartları kendi güçlerini korumak, kendi pozisyonlarını daha avantajlı hale getirmek, diğer ülke ekonomilerinin önünü kesmek için de kullanıyorlar. Dolayısıyla standart ve teknik düzenlemelerin belirlenme sürecinde etkin olan ülkeler, dünya ticaretine de yön veriyor. Sanayici ve akademisyenlerimizin standart hazırlama faaliyetlerine katılmaları, bizim için büyük önem taşıyor. Bu nedenle, sanayicilerimizi, TSE bünyesindeki standart belirleme faaliyetlerine daha aktif bir şekilde katılmaya davet ediyorum” diyerek devam eden bakan Özlü, sanayicilerin TSE bünyesinde ve uluslararası düzeyde, standartların belirlendiği teknik komitelerde daha etkin olmalarını istediklerini de dile getirdi ve bu konuda her türlü işbirliğine hazır olduklarını hatırlattı.

MAİB Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz yaptığı konuşmada, TSE yetkililerinin, firmaları kendi ürünlerinin standartlarına sahip çıkarak ayna komitelerde görev almaya davet etmesi gerektiğine dikkat çekti. Sevda Kayhan Yılmaz, “Firmalar özellikle yurt dışındaki ayna komitelerde çalışmalarının maliyetine dikkat çekerek, bunların demokratik kitle örgütleri üzerinden yürütülmesi, sektör derneklerinin ve odaların çalışmalarının içine alınması gerekiyor” dedi.

Bunun üzerine TSE yetkilileri bir müjde vererek, TOBB ile işbirliği yaparak odalar üstünden bu çalışmaların yoğunlaştırılacağını söyledi.