Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından, Türkiye Ulusal Ajansı’nın desteğiyle yürütülen “Makine Sektöründe Üretim Tekniklerinde Modern Yaklaşımlar” projesinin tanıtım toplantısı 26 Aralık’ta Ankara’da gerçekleştirildi.

Türkiye, Almanya ve Polonya işbirliğiyle hayata geçirilen “Makine Sektöründe Üretim Tekniklerinde Modern Yaklaşımlar” projesi kapsamında, Türk makine sektörünün önde gelen firmalarının temsilcilerine, Endüstri 4.0 alanındaki gelişmeler hakkında bilgi verildi.

26 Aralık’ta gerçekleşen tanıtım toplantısında MAİB Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz’ın yanı sıra Siemens Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Ersoy ile Durmazlar Makina Ar-Ge Mekatronik Müdürü Kemal İleri de söz aldı.

“ÖNCELİĞİMİZ SANAYİ OLMALI”

Katılımcı Türk firmalarının Endüstri 4.0 alanındaki gelişmeleri takip etmek üzere Almanya ve Polonya’da düzenlenen eğitim programlarına dahil olduğu projenin, sektörde farklı paydaşlar arasında bilgi ve deneyim transferinin sağlanmasına büyük katkı sağladığını belirten Sevda Kayhan Yılmaz konuşmasında şunları söyledi: “Gelişmekte olan ülkelerin önünde engel olan orta gelir tuzağının aşılabilmesi ve ülkemizin refah toplumu niteliği kazanabilmesi için ekonomide ilk önceliği sanayileşmeye vermemiz gerekiyor. GSYİH içinde sanayinin payını yüzde 40 seviyelerine çıkarmalıyız. Bunun için de üretim süreçlerinin teknolojik dönüşüme bağlı olarak sürekli geliştirildiği yeni rekabet anlayışına ayak uydurmalı ve sanayimizi, ileri teknolojili otomasyon tekniğinin bir parçası haline dönüştürmeliyiz. Gelişmiş ülkeler verimlilik, gelişmekte olan ülkelerse fiyat avantajı konusunda öne çıkabilmek için en başta makine sanayilerini bu dönüşüme entegre etmeleri gerektiğini çok iyi biliyor. Her ne kadar adı Endüstri 4.0 Devrimi olsa da bunu bir yaşam tarzı devrimi olarak da ifade edebiliriz. Sadece buna ayak uyduramayan bireyler ve kurumlar değil toplumlar da kayba uğrayacaklar. Bunun için ürünler ve üretim araçlarında revizyon değil, aynı zamanda eğitim, hukuk ve ürün standartlarında da dönüşüm şarttır.”

MAİB olarak üyelerini bu alandaki dönüşüm konusunda bilgilendirmek üzere çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Yılmaz, teknolojik gelişmeleri izlemekle yetinmediklerinin altını çizerek Avrupa Birliği mali desteğiyle hayata geçirdikleri bu projenin tüm sektörlere örnek olacağını vurguladı.

Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin ‘Büyüme Makinesi’ olarak firmalarımızın bu sürece adaptasyonlarını hızlandırmaya kararlıyız. Türkiye Ulusal Ajansı’nın desteği ile yürüttüğümüz ‘Makine Sektöründe Üretim Tekniklerinde Modern Yaklaşımlar’ projesi, firmalarımızın bilgi düzeylerini ve deneyimlerini yukarı taşıması konusunda önemli bir fırsat oldu. Proje ortaklarının kurum içinde yaptıkları eğitimlerin, kitapçıklar ile internet sitesinin de, elde edilen bilginin yaygınlaştırılmasında önemli bir rolü olacağına inanıyoruz.”