Türkiye’nin Makinecileri’nin Almanya’daki stratejik iş ortaklarından biri olan VEMASinnovativ, makine sektörünün lider ülkesi olan Almanya’da faaliyet gösteriyor. Teknoloji, bilgi ve tecrübe transferi temelinde üç yıldır faaliyet gösteren kurum, her ne kadar genç olsa da hem kurulduğu Saksonya eyaletinin hem de çatı kuruluşu olan ve makine takımları ve şekillendirme teknolojisi için çalışan Fraunhofer Enstitüsü IWU’nun makine sektöründeki tecrübeleri ile çok köklü bir geçmişe dayanıyor. Fraunhofer Enstitüsü IWU çatısı altında faaliyet gösteren VEMASinnovativ, Türkiye’nin makine sanayisinin gücüne inandığından dolayı Türkiye’nin Makinecileri ile işbirliğini her geçen gün güçlendiriyor. İki kurum arasındaki işbirliği, inovasyon ve teknoloji transferi dışında eğitim ve fuar desteğini de kapsarken, söz konusu ortaklığın farklı alanlara da yayılarak artacağı tahmin ediliyor.

Fraunhofer Enstitüsü IWU, sektörde araştırma ve geliştirme alanında yeniliklerin öncüsü olarak görülüyor. Kuruluş, işbirlikleri kapsamında yeni potansiyeller yaratıyor, çözümler sunuyor, teknoloji geliştiriyor. Fraunhofer Enstitüsü IWU’nun faaliyet alanına biraz daha odaklanacak olursak; makine sistemleri, bileşenler, teknolojiler ve süreçler temelinde gösterdiği başarıların ön plana çıktığı görülüyor. Kuruluş, 550 nitelikli çalışan ile Almanya’nın Chemnitz, Dresden ve Zittau kentlerinde hizmet veriyor. Sadece makine imalatı için değil, otomotiv, havacılık, tıp, ve elektrik alanında da hizmet sunan Fraunhofer Enstitüsü IWU çalışma ortaklıklarını rekabette yeni fabrika konseptleri, insanın üretimdeki rolü, kaynak verimliliği sağlayan teknoloji alanlarında güçlendiriyor. Fraunhofer Enstitüsü IWU’nun desteğiyle 2014 yılında kurulan VEMASinnovativ de çatı kuruluşu gibi geleceğin üretim teknolojisi için çalışıyor. VEMASinnovativ bilgi, tecrübe ve teknoloji transferi konusunda şirketlere destek veriyor. Türkiye makine sektörüne önemli yenilikler getirecek Türkiye’nin Makinecileri ile VEMASinnovativ işbirliğinin kapsamını ve detaylarını VEMASinnovativ CEO’su Prof. Dr. Dieter H. Weidlich’e sorduk.

Öncelikle VEMASinnovativ’i tanıyabilir miyiz? Bu oluşum ne zaman ve nasıl bir misyonla kuruldu? VEMASinnovativ’in faaliyet alanlarından bahseder misiniz?

VEMASinnovativ, teknoloji transferi, bilgi ve tecrübe değişimi, piyasa gelişimi ve değer zinciri boyunca ürünlerin gelişmesine yönelik sinerji için teknoloji ve açık-ürün platformu olarak hizmet veriyor. VEMASinnovativ, Ocak 2014 tarihinde Saksonya makine mühendisliği ve inşaat makineleri şirketlerinin performansını ve rekabet gücünü artırma hedefiyle kuruldu. Faaliyet alanlarını; teknoloji transferi, inovasyon sürecinin desteklenmesi, pazar geliştirme ve profesyonel hizmet olmak üzere dört başlık altında sıralayabiliriz.

Faaliyet alanlarınızdan teknoloji transferi konusunu biraz detaylandırır mısınız? Teknoloji transferi makine sektörü göze alındığında üretici ve tedarikçi için nasıl bir öneme sahip?

Teknoloji transferinin temel amacı, şirketlerin rekabet gücünü artırması ve desteklemesidir. Bu çerçevede üç yol izleniyor: Yeni araştırma sonuçlarının sunumu, şirketlerin gelecek araştırma projelerine, projelerin ve ihtiyaçlarının dahil edilmesi ve sanayici çevrelerinde yeni konuların tartışılması.

Türkiye’de hangi kuruluşlar ile işbirliği yapıyorsunuz? Türkiye’deki stratejik ortağınız olan Türkiye’nin Makinecileri ile işbirliğiniz ne zaman nasıl başladı?

Başta Türkiye’nin Makinecileri olmak üzere Türkiye’de Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ve Konya Ticaret Odası (KTO) ile de işbirliği yapıyoruz. Türkiye’nin Makinecileri ile ortaklığımız, Ekonomik İşler, Çalışma ve Ulaştırmadan Sorumlu Saksonya Bakanı’nın katılımıyla 2014 yılında imzalanan mutabakat zaptı ile başladı. Türkiye’nin Makinecileri ile söz konusu olan üç temel işbirliği alanımız şunlardır: Saksonya ile Türkiye merkezli şirket arasındaki işbirliğini desteklemek, inovasyon teknolojilerine ilişkin atölye çalışmaları ve forumların uygulanması ile Ar-Ge alanında işbirliği.

VEMASinnovativ ve Türkiye’nin Makinecileri işbirliği Almanya ve Türkiye makine sektörü için nasıl bir sinerji yaratıyor? Bu işbirliği sonucunda VEMASinnovativ’in ulaşmak istediği hedef nedir?

Türkiye’nin Makinecileri ile işbirliği sonucunda dört ana alanda oluşan sinerjiyi adlandırabilirim. Bunlar: “üst düzey yeni üretim teknolojilerine erişim”, “uygulamalı araştırmaya erişim (yeni malzemeler, yeni teknolojiler)”, “teknoloji transferi” ve “kültürlerarası deneyim paylaşımı”. VEMASinnovativ ve Türkiye’nin Makinecileri işbirliğinin ana hedefi, yeni pazarlara erişim (müşteriler ve tedarikçiler) ve teknoloji transferidir. Türkiye’nin Makinecileri ve Saksonya İşbirliği Forumu 2015 ve 2017 yılında Almanya’nın Leipzig kentinde gerçekleştirildi. Bundan önce Fraunhofer Enstitüsü IWU, Türkiye’den şirketler ile beraber Almanya’nın Chemnitz kentinde eğitim programı yaptı.Türkiye-Saksonya teknoloji forumları Konya ve Bursa’da gerçekleştirildi. Türkiye’den ticari şirketler, enstitüler ve araştırma şirketleri ile ikili temaslar gerçekleştirilirken Türkiye’den şirketler Almanya’yı ziyaret etti.

“Araştırma, Eğitim ve İnovasyon’da Türk- Alman Yılı 2014” kapsamında “Türkiye- Saksonya Ortak Projesi-TechKAP Otomobil Üretimi için Teknoloji” gerçekleştirildi.

Fraunhofer Enstitüsü IWU, makine takımları ve şekillendirme teknolojisi alanında hangi inovatif çalışmaları yapıyor? Alman makine sanayisi ve üretim teknolojisi için kuruluşun önemi nedir?

Fraunhofer Enstitüsü IWU, mekatronik ve hafif yapılar, üretim teknolojisi ve kurgu, makine sektörü ve aksamları ile üretim sistemleri ve işleme alanlarında inovatif çalışmalarına devam ediyor. Kuruluş, Almanya sanayisi için bilimsel araştırmalar ve geliştirme ortaklığı yapıyor. Ayrıca otomotiv ve makine sektörlerinde 25 yıldır üretim teknolojisi alanında uygulama odaklı araştırma ve geliştirmeye odaklanmış durumda. Sadece otomobil gövdesi ve güç aktarma parçaları imalatı için akıllı üretim sistemleri geliştirmekle kalmıyor aynı zamanda ilgili şekillendirme ve kesme üretim süreçlerini de optimize ediyor. Ayrıca Fraunhofer Enstitüsü IWU, üretim teknolojileri için bilişim ve iletişim teknolojileri dahil verimli kaynak üretimine de odaklanıyor.

Fraunhofer Enstitüsü IWU, Endüstri 4.0 temelinde üretim teknolojilerindeki gelişmeleri nasıl görüyor?

Endüstri 4.0 ile beraber müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve esnek tepki verme ve düşük kaynak ile yüksek çeşitlilik sunma kabiliyeti kazanılacak. Küçük seriler için otomasyon mümkün olacak. Nesneler ve insanlar aracılığıyla akıllı veri edinimi, depolanması ve dağıtımı mümkün olacak. Daha kolay kontrol mekanizması ve kalite kontrolü sağlanırken bunun yanında yeni iş modellerinin geliştirilmesi de kolaylaşacak.

Türkiye’nin Makinecileri üretim teknolojilerindeki dönüşümü yakalamak için Fraunhofer Enstitüsü IWU ile hangi alanlarda işbirliği yapabilir?

Makine takımları ve şekillendirme teknolojisi, Fraunhofer Enstitüsü IWU’nun ana araştırma alanlarından biridir. Örneğin kesme işlemi, hafif yapılar ve Endüstri 4.0 için işbirlikleri yapılabilir. Avrupa düzeyinde araştırma ve/ veya ikili Almanya-Türkiye programlarında beraber çalışabiliriz. Eğitim programları da Türkiye’den şirketler için tercih edilebilir. Halihazırda Türkiye’nin Makinecileri ile ortak yürüttüğümüz AB projesi sonucunda her iki ülkenin şirketleri ve araştırma kuruluşları arasında ikili işbirlikleri güçlenecek. Türkiye merkezli şirketlere üst düzey üretim teknolojisi alanında ileri eğitim verilebilecek.