Moment Expo’nun Haziran 2016 tarihli 97’nci sayısında, Türkiye’nin küresel ticaretteki partnerlerinin yine Türkiye’deki kurumsal yapılanmaları olan yabancı ticaret ve sanayi odalarına odaklanmış, bu kurum ve kuruluşlarının Türkiye’deki faaliyetlerini, Türk iş dünyası ile olan bağlarını, Türkiyeli üreticilerin yurt dışında nasıl daha kolay iş yapabileceklerine olan katkılarını aktarmıştık.

Bu sayımızdan itibaren, 97’nci sayımızda genel hatları ile tanıttığımız yabancı ticaret ve sanayi odalarının daha özeline inecek ve bir yazı dizisi ile Türkiye’deki yabancı ticaret odalarının Türkiye ile yurt dışındaki partner ülkeler arasındaki toplam ticaret hacmine nasıl katkılar yapabileceğine odaklanacağız.

Yazı dizimizin ilk konuğunu ise Türkiye ile köklü bir siyasi ve ticari geçmişe sahip olan İtalya olarak belirledik. Türk makine sektörünün de hedef ülkeleri arasında olan, makine sektörünün 2016 yılında 623 milyon dolar ile en çok ihracat yaptığı dördüncü ülke olan İtalya, geçmişi 100 yılın çok üzerine ulaşan tarihsel bir bağ ile Türkiye’nin yakın ticari partnerlerinde biri olmayı sürdürüyor. Diğer yandan İtalya’nın içerisinde bulunduğumuz 2017’de Türkiye’yi “Odak Ülke” olarak belirlemiş olması da yazı dizimizin ilk konuğu olarak İtalya’yı seçmemizde önemli bir etken oldu.

İtalya’nın Türkiye’deki ticari faaliyetlerini koordine eden, bir anlamda İtalya ve Türkiye arasında 100 yılı aşkındır süregelen yatırım ve ticaretin nabzını tutan; iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin artmasına yardımcı olan ve KOBİ’leri hedef alarak farklı sektörlerde karşılıklı tanıma ve tanışma aktiviteleri gerçekleştiren İtalyan Ticaret Odası Derneği’nin Türk ve İtalyan iş insanlarınca kuruluşunun üzerinden tam 130 yıl geçmiş. Bu çerçevede de geçtiğimiz yılın Kasım ayında İtalyan Ticaret Odası Derneği’nin kuruluşunun 130’uncu yılı kutlanırken, iki ülkenin ortak girişimcilik ruhunun ekonomiye güç kattığının altı çizilmiş ve Türkiye ile İtalya arasındaki ticari ilişkilerin 130 yıldır bir güven çemberi çerçevesinde sürdüğü, bundan sonra da her iki ülkenin karşılıklı yatırımlarıyla bu işbirliğinin devam edeceği vurgulanmıştı. İtalyan Ticaret Odası Derneği Türk girişimcilere nasıl destekler sunuyor? İki ülke iş insanlarını bir araya getirecek ne gibi etkinlikler düzenliyor?

Türk iş dünyası İtalyan Ticaret Odası Derneği’nden nasıl yardım alabilir? gibi soruların yanıtlarını, İtalyan Ticaret Odası Derneği Genel Sekreteri Fatih Ayçin’e sorduk.

Ülke ticaret odaları, küresel ekonomi için sizce ne ifade ediyor? Bu kapsamda İtalyan Ticaret Odası Derneği, Türkiye’de ne zamandır ve hangi kapsamda faaliyetlerini sürdürüyor?

Ülke ticaret odaları, bulundukları ülkeler ile temsil ettikleri ülkelerin karşılıklı ticaret hacminin artmasına yardımcı olacak faaliyetlerde bulunur. Burada da küçük ve orta ölçekli şirketler hedef alınarak, farklı sektörlerde karşılıklı tanıma ve tanışma aktiviteleri gerçekleştirilir. Türkiye’de İtalyan Ticaret Odası Derneği 1885 yılında Türk ve İtalyan işadamlarınca kurulmuştur. Merkezi İstanbul’da olmakla beraber, Ankara Büyükelçiliği’nde de bir şubemiz bulunuyor. Odamız, İtalyan Odalar Birliği’nin bir temsilcisi olarak, temelde İtalya ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmeye yönelik karşılıklı bilgilendirme, iş insanları ve kurumsal heyetlerin ziyaret organizasyonu ve karşılıklı fuar katılımlarının teşviki konularında aktiviteler gerçekleştiriyor. Diğer yandan İtalyan Ticaret Odası Derneği, merkezi Roma’da bulunan İtalyan Ticaret Odaları Birliği’nin bir alt kuruluşu olan Yabancı Ticaret Odaları Derneği’nin de organik bir parçasıdır ve İtalya’daki tüm sektörel kuruluşlar ve odalarla doğrudan ilişki içinde bulunur. Ayrıca Odamız, Milano ve Verona Ticaret Odaları ile olan işbirliğine bağlı olarak Milano ve Verona fuarlarının da Türkiye’deki promosyon faaliyetlerini yürütmektedir. Bu yolla Türk ihraç ürünlerinin uluslararası İtalyan fuarları aracılığıyla bütün dünyaya tanıtımı ve satışı faaliyetini de sürdürdüğümüzü söyleyebiliriz.

Türkiye-İtalya ticaretinin güncel durumu için neler söyleyebilirsiniz?

Türkiye ve İtalya ticareti zaman içerisinde gelişim kaydederek yaklaşık toplam 20 milyar dolarlık bir seviyeye ulaşmıştır. 1996’da iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 5,5 milyar dolar iken bugün 20 milyar dolara ulaşmış olmasını önemli buluyoruz. İtalya ve Türkiye arasındaki ticarette rekabet değil, birbirini tamamlayan bir yapı vardır. Burada uluslararası İtalyan şirketlerin büyük hacimli ithalat ve ihracat işlemlerinin katkısını da yadsıyamayız. Öte yandan, Oda olarak bizim hedefimiz, potansiyel ticaret hacmine ulaşabilmek için küçük ve orta ölçekli şirketlerin karşılıklı ithalat ve ihracat yapmalarına katkı sağlamak ve böylece sadece ticari gelişime değil aynı zamanda iki ülke girişimcilerinin birbirlerini tanımasına olanak sağlamaktır. Böylece orta uzun vadede potansiyel hacme ulaşılabilir.

Odanız, İtalya pazarına açılmak isteyen Türkiyeli üreticilere ne tür hizmetler sunuyor?

Odamız, İtalya pazarına açılmak isteyen Türk firmalara doğrudan bilgi aktarımı ve taleplerine uygun danışmanlık hizmetleri veriyor. Bu çerçevede yılda yaklaşık 1.000 adet yazılı talep yanıtlıyor, İtalya pazarına girme aşamasında olan Türk firmalarla yine yüzlerce toplantı gerçekleştiriyoruz. Halen 600’den fazla üyemiz bulunuyor ama kapımız herkese açık. Oda olarak gerek İtalya’da gerekse Türkiye’de yatırım yapmak, yeni iş kurmak, temsilcilik almak gibi ticari faaliyette bulunmak isteyen tüm girişimciler bizden danışmanlık alabilir. Bugün 600’ü aşan üye sayımızla ve verdiğimiz hizmetlerle iki ülke arasındaki ticarete ciddi bir katkı sağladığımıza inanıyorum ki son 10 yılda iki ülke arasında gerçekleşen ticaretteki artış da bunun kanıtıdır. Yenilenebilir enerji ve makine sektörleri gibi henüz hak ettiği noktada olmayan bazı potansiyel sektörlerin de devreye girmesiyle ticaret hacmimiz daha da artacaktır.

İtalyan Ticaret Odası Derneği’nden hizmet almak için ne yapılmalı?

Odamız ile en kolay iletişim kanalı elektronik ortamın kullanılmasıdır. Bu amaçla resmi İnternet sitemiz ilk bilgilendirmeyi amaçlarken, cciist@cciist.com e-posta adresimiz ise tüm Türk girişimcilerin soru ve taleplerine her zaman açıktır.

Özellikle odaklandığınız sektörler var mı?

İtalya’nın mevcut ekonomik koşulları ve konumu göz önüne alındığında, Avrupa pazarındaki konumlarını güçlendirmek isteyen Türk girişimciler için ideal bir zamanlama ve lojistik avantajın söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Özellikle hizmet sektörü ile pazarlama ve lojistik sektörleri ciddi avantajlar sunuyor. Öte yandan İtalya’nın mevcut sanayileşmiş ekonomisi Türk firmalara özellikle yan sanayi alanında da yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor.

İtalya ile ticaret yapmak zor mudur? Türk makine üreticileri, ülkenize yapacakları ihracat öncesinde odanız ile nasıl bir işbirliği geliştirebilir?

Türk firmaların İtalya pazarına ya da İtalya üzerinden diğer pazarlara ulaşması için en kolay yollardan birisi, İtalya’daki fuarlara katılmalarıdır. Bu yolla Türk makine sanayisinin geldiği yüksek seviye, potansiyel İtalyan alıcılarına gösterilebilir. Öte yandan, Akdeniz çanağı içerisinde yer alan her iki ülke girişimcilerinin ticaret davranışları da birbirine çok benzediği için Türk ve İtalyan firmaların kolaylıkla aynı dili kullandıkları da görülecektir. Türk firmaların İtalya’da iş yapmak için dikkat etmesi gereken en önemli konu, doğru partneri bulmaktır. Bu konuda Odamız var olan bütün bilgi birikimini Türk firmalarına sunmaktan büyük memnuniyet duymaktadır. Türkiyeli firmaların Odamıza nasıl üye olabileceklerine ilişkin bilgiler ise resmi İnternet sitemiz olan www.cciist.com adresinden öğrenilebilir.