MAİB, görev tanımı itibarıyla ihracat işlemleri ve tanıtımdan sorumludur. İlgili mevzuatta Ar-Ge ile ilgili vecibeler de mevcuttur. TİM’in de öncülüğünde inovasyon konusunda çalışmalar başlatılmıştı. Sivil örgütlerimizin mali güçleri sınırlı olduğundan ve bunları destekleyen mekanizmalar uluslararası eşdeğerlerimizin yararlandığı kadar kapsamlı ve çeşitli olmadığından, imalatla ilgili tepe örgüt görevleri kısmen ihracatçı birlikleri çatısı altında yürütülmektedir. Bu bir ihtiyaçtır; dernekleri fonlayacak yollar geliştirilene kadar da devam edecektir. Okullar, laboratuvarlar, mükemmeliyet merkezleri kuran ihracatçı birlikleri var. Biz de, ihtiyaç duyduğumuz uzmanlığı makine imalat sektörünün derneklerinden edinme yolunu benimsedik. MSSP destekleri derneklerimizi bilhassa uluslararası temsilde çok yüksek yerlere getirdi. Etkinlikleri çeşitlendi. Maya vazifesi gördük. Makine imalat sektörümüz, Federasyonunu kurabilmiş nadir sektörlerdendir ülkemizde. Yani artık imalatla ilgili meseleleri takip edecek, stratejileri geliştirecek MAKFED’imiz var. 17 üye çok ciddi bir taban; yılsonunda 20’ye ulaşabilir. AB federasyonları da bu kadar üyeye sahipler. İhracattan sorumlu ve mali gücü yerinde MAİB ile en tepeye kurduğumuz, sektörel yaşama bütün birikmiş uzmanlığı ile hızlı başlayan ve çok önemli hizmetler verecek MAKFED, uyumlu bir koordinasyon içinde, müşterek projeler yürütüyorlar. Çok ürünler verecek işbirliğimiz bu sene.

“ÖNEMLİ BİR KAYNAK VAR ARTIK ELİMİZİN ALTINDA”

Raporun hazırlıkları bir yılı buldu. Eşzamanlı yürüttüğümüz sektörel envanter için imalatçı ihracatçı 2 bin 500 kadar firma ile anket yapıldı; bu önemli bir zaman gerektiriyordu. Federasyon üyesi firmalardan büyük ölçekli olanlar ile farklı bir anket daha düzenledik. Çalkantılı bir döneme denk gelmiş olması işleri biraz yavaşlattı maalesef. Bazı veriler güncellenmek durumunda kaldı. Çok kapsamlı bir araştırmaya dayalı olduğundan, küresel birçok verinin yeniden temini gerekti. Fakat, neticede daha evvel yapılmamış bir rapor ortaya çıktı. Sektör kendi strateji raporunu kendisi hazırladı. Strateji raporları, bugüne kadar, güncel sorunlara yönelik ve devletin mevcut imkanları gözetilerek, kamunun tasarrufu altında hazırlandılar. KDV oranları, iadeleri vs gibi kriz dönemi tedbirler bu raporlara girdi. Bizim, bulunduğumuz yer ve olmak istediğimiz yer arasında bir yol haritasına ihtiyacımız vardı. Küresel rakiplerimizin imkânlarına kavuşmadıkça onlarla rekabet etmek imkânımız çok sınırlıdır. Sektörün geneli ve bize biçilen görev bakımından söylüyorum. İleri giden segmentlerimiz vardır; diğerlerine göre daha güçlü olanlar. Bir objektif bakışla bizim koşullarımızı rakip ülkelerdekilerle kıyaslamak gerekiyordu. Bir tecrübeli yaklaşımla aradaki farkın nasıl kapatılabileceği kağıt üstüne konulmalıydı. Deloitte ile çalışmamızın sebebi budur; bize küresel bir uzman gerekiyordu. Hazırladığımız rapor hakkında fevkalade olumlu tepkiler aldık. Rapor basılı olarak çoğaltıldı, bizden sorumlu bütün kamu yetkililerine takdim edildi. Bütün paydaşlarımıza dağıtıldı. Sektörün tamamının istifadesine açıldı. Öte yandan, sanayi sektörü benzerliklerle doludur; nüanslar, farklı endüstri dalları için raporlar hazırlanırken göz önünde tutulabilir. Önemli bir kaynak var artık elimizin altında. Birçok çalışma raporumuzu referans gösterecektir. Devletimiz yeniden yapılanıyor. Kurumlarımızın, sanayi ile ilgili tasarruflarını dayandıracak güvenilir bilgiye ihtiyacı var. Biz görevimizi yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Raporun yazılması tek başına hiçbir şey ifade etmez, anlamlı kılacak olan bu zeminde kamu ve makine imalatçılarının birlikte ilerlemeleridir.