Eximbank bu yıl 12,9 milyar dolarlı k toplam finansman kullandı racak. Geçen yıla göre yüzde 37'lik artış hedefleyen Eximbank bu kapsamda Dünya Bankası'ndan sağlanan 300 milyon dolarlı k kredinin 150 milyon dolarlık kısmı nı makine sektörüne tahsis edeceğini açıkladı. 300 milyon dolarlık kredi Mart ayı ortası itibariyle hem gemi hem de makine imalat sektörüne 150'şer milyon dolar olarak kullandırılmaya başlandı. Kredinin kontrollü olacağını ve harcama belgesi karşılığında kullandırılırken işletme kredisinin 4 yıl, yatırım kredisinin ise 6 yıl vadeli olduğunu, projeye göre 18-24 ay geri ödemesiz dönem bulunuyor. Kullandırılan kredilerin faydalı olduğu görülürse kredi miktarının artı- rılması da mümkün olacak. Eximbank'ı n, geçen yıl 250 milyon euro sendikasyon kredisi aldığını ve vadenin bu ay sonunda dolduğunu, nisan ayı başında bu kredi anlaşmasını tamamlayarak, kaynağın yüzde 80'ini yerine koyması bekleniyor.

“KREDİLERİN DEVAMI GELECEK”

Makine sektörü için her ne kadar cansuyu anlamını taşımasa da sektör için önemli bir girişim olduğu belirten, Dalgakı ran Kompresör ve Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birli- ği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakı ran, “Dünya Bankası'ndan sağlanan 300 milyon dolarlık kredinin 150 milyon dolarlık kısmını makine sektörüne tahsis edildi. Şu an kredi kullanımı başvuru aşamasında. Genel olarak yoğun bir talep var” dedi. Sektörün krizde aldığı yaraların tedavisi için sunulacak bu kredinin değeri makineciler için bir çıkış yolu olmasa da ağırlıklı olarak KOBİ’lerden oluşan makine sektörünün yabancı kaynaklı kredi kullanmayı öğrenmesi ve yabancı kaynaklı kredi kapısını açması için bu adı- mın çok önemli olduğunu vurgulayan Dalgakıran, kredilerin devamının geleceğ ini müjdeledi. Dalgakıran, “Kullandı- ralacak olan 150 milyon dolarlık kredinin ardından yeni kredilerin yolunun açılmasını bekliyoruz. Şu an 150 milyon dolarlık bölüm için yoğun talep var. Ancak kredilerin devamı gelecek” dedi.


KREDİLER 2 YILI ODEMESİZ 6 YIL VADELİ
Türk Eximbank Genel Müdürü Ahmet Kılıçoğlu ise açıklamasında Eximbank’ı n öneminin normal zamanlarda değil, kriz ortamlarında ortaya çıktığına değinerek, sermayelerinin 1 milyar dolardan 2 milyar dolara çıkarıldığını hatı rlattı. Kılıçoğlu, makine ihracatçılarına yönelik desteklerinin ise bu alandaki performansın ve katma değerin gösterdiğ i gelişmeler nedeniyle kaynaklandı- ğını söyledi. Dünya Bankası’ndan geçen yıl talep ettikleri kredinin 300 milyon dolar olarak sağlandığını belirten Kılı- çoğlu, bunun da 150 milyon dolarını makine ihracatçılarına kullandıracakları nı açıkladı. Kredinin orta vadeli işletme kredisi ve uzun vadeli yatırım kredisi olarak tahsis edileceğinin altını çizen Kılıçoğlu, “Firmalar bu kaynağı 4 yıla kadar işletme kredisi, 6 yıla kadar ise yatırım kredisi olarak kullanabilecek. Bu krediler 18 ve 24 aya kadar geri ödemesiz ileriye dönük projeksiyonlarla olabilecek. Faizi ise Dünya Bankası’nın minimum seviyesi olan libor artı 3,75 veya biraz daha üstünde olabilir. Bir firmanın kullanabileceği üst limit ise 20 milyon dolar olacak” dedi.Yeni kaynak girişimlerinin de bulunduğunu vurgulayan Kı- lıçoğlu, Avrupa Yatırım Bankası’ndan da 200 milyon avroluk kredi gelmesini beklediklerini, bunu ise yine makine sektörü, turizm ve lojistik alanında kullanmayı planladıklarını belirtti.

6 YIL VADELİ KREDİ KULLANMAK İNANILMAZ FIRSAT
Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçı ları Birliği Başkanı Adnan Dalgakı ran da “Eximbank’ın 150 milyon dolarlı k kredi desteği ciddi bir fırsat. Rakamı n kendisi kadar bunun devamının gelecek olması çok önemli. Bu kaynaklar sektörün kredi kullanma alışkanlığını da getirecektir. Şirketlerin bu krediye başvurmak için profesyonel danışmanlık ekipleri kurduk ve isteyen arkadaşlara kredi almak için gerekli desteği verece- ğiz. 2 yıl ödemesiz 6 yıl kredi kullanmak inanılmaz bir fırsat” dedi.

FAİZLER DUŞURULDU
Nisan ayı başından itibaren kullandırılacak bir yıla kadar vadeli krediler için geçerli olmak üzere, tüm kredi programları nda TL faiz oranlarında 2'şer puan indirim yapıldı. Eximbank’tan yapılan yazı lı açıklamada, kriz ortamında ihracatçı ların dış pazarlardaki rekabet olanakları nı güçlendirmek için finansman maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğinin bilincinde olan Eximbank'ın, enflasyonun mevcut trendini değerlendirerek, TL kredi faiz oranlarında yeni bir indirime gittiklerini kaydedildi. Bu düzenleme ile ihracatçılara vadeye ve kredi risk büyüklüğ üne bağlı olarak yüzde 9 ile yüzde 13 aralığında değişen faiz oranları ile kredi kullanma imkanı getirildi. Yurt dı- şı müteahhitlik hizmetlerine yönelik 2 yıl vadeli köprü TL kredisine yüzde 15 olarak yansıtılan düzenlemeyle KOBİ'lere yönelik kredi faiz oranının yüzde 9'a, tanıtım-pazarlama faaliyetlerine yönelik yurt dışı fuar katılım kredisinin ise yüzde 11'e gerilediğini belirtildi. 2009 yılında tüm TL kredi programlarında 6 puanlı k indirim yapıldı. Yaklaşık 3 aylık dönemde ihracatçılara 1,3 milyar dolar tutarında kredi, 1 milyar dolar sigorta ve garanti desteği olmak üzere, toplam 2,3 milyar dolar Finansal destek sağlanacağı kaydedildi. Ayrıca, Eximbank'ın genel ihracat destek hizmetlerinin yanı sıra 2009 yılını Finansal kriz ortamında döviz kazandıran sektörlere yönelik olacak şekilde yurt dışı müteahhitlik hizmetleri, köprü kredisinin ve yurt dışı fuar katılım kredisinin başlatıldığını ifade edildi. Orta uzun vadeli Dünya Bankası kredisinden gemi inşa makine imalat sektörlerinde kullandırılmalara hızla devam edildiği bildirildi. Avrupa Yatırım Bankası'ndan KOBİler için sağlanan yatı rım kredisi ile yurt dışı müteahhitlik hizmetleri politik risk sigortası programları nın önümüzdeki günlerde uygulamaya konulacağına dikkati çekti.