Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayan ve tüm dünyaya yayı lan küresel kriz etkilerini Adana’da da hissettiriyor. Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Ümit Özgümüş, Adana’daki pek çok firmanın kapanmaya başladı- ğını, kapanmayanların ise işçilerine ücretli- ücretsiz izin vererek üretimlerini durdurduğunu söylüyor. Kriz sürecine girilmeden önce yapılması gerekenleri dile getirdiklerini ve girdi maliyetlerinin düşürülmesi için yapısal reformlar beklediklerini aktaran Özgümüş, bu reformları n yapılmadığını, krizin ise zaten rekabette gücü azalmaya başlayan sanayicinin işini daha da zorlaştırdığını ifade ediyor.

REFORMLAR YAPILMADI ADASO
Başkanı Ümit Özgümüş, ABD’de başlayan küresel krizin alevlerinin Adana’ya da geldiğini ve ciddi bir biçimde yaktığını söylüyor. Adana’daki pek çok firmanın kapanmaya başladı- ğını da sözlerine ekleyen Özgümüş, kapanmayanları n ise işçilerine ücretli-ücretsiz izin vererek üretimlerini durdurduğ unu belirtiyor. Krizin başlamasının ardından Firmalara verebilecekleri çok fazla öneri olmadı- ğını aktaran ADASO Başkanı Ümit Özgümüş şöyle devam ediyor: “Krizden nasıl çıkılacağı değil de, bu sürece girmeden önce krizi yaşamamak için yapı lması gerekenleri sürekli dile getirdik ama olmadı. Öncelikle yapılması gereken çok önemli yapısal reformlar vardı. Yani eğer yapısal reformlar yapılıp sanayiye rekabet gücü kazandırılabilseydi bugün bu kadar fazla krizden çıkmak için öneri aramıyor olacaktık.” ADASO Başkanı Özgümüş, ABD merkezli küresel kriz yaşanmasaydı bile, Türkiye’de işlerin kötüye gitmeye başladığı nı ifade ederek, “Bunun temel nedeni sanayideki rekabet gücünün giderek azalması. Yani girdi maliyetlerinin düşürülmesi için yapısal reformları n yapılmaması ve düşük kur- yüksek faiz uygulamasından dolayı Türk sanayisi zaten hızla rekabet gücünü kaybetti, üretimden vazgeçti ve ithalatçı konuma geçti. 2008’de Amerika’da başlayan küresel kriz de bu durumun tuzu biberi oldu. Sonuç olarak, son 2-3 yıl gibi 2008’de kayıp yıllar listesine eklenen bir yıl oldu” diyor.

2009’UN 2. YARISINDA DURUM DUZELİR
Dünya’da şu anda krize parasal müdahale edebilecek çok büyük bir imkânın olduğunu belirten ADASO Başkanı Özgümüş, “Nitekim bugüne kadar olan toplam müdahale miktarı 3 trilyon doları geçti. Yani büyük ölçüde finansman sorunu çözüldü, eğer 2009’un ilk yarısında dünyada psikolojik yapıda düzelirsek, ikinci yarısından sonra yavaş yavaş durumun düzelmesini umuyoruz” diye konuşuyor. Bu konuda kesin bir tarih vermenin de çok doğru olmadığı nı söyleyen ADASO Başkanı Özgümüş şöyle devam ediyor: “Dünyada buna benzer bir kriz daha önce yaşanmadığı için bu krizin ne zaman ve nasıl biteceği konusunda bir yorum yapılabilmesi mümkün değil. 2009’un ilk yarısında dış piyasanın özellikle Av rupa piyasasının açılmayacağı belli, çünkü çok ciddi bir stok birikimi var ve o stokların eritilmesi gerekiyor. Bu nedenle içerde piyasanın dönmesi ve canlanması için de kamu yatırımlarının yapılması şart. Şu anda Türkiye’de enflasyonun yükselmemesi mi yoksa piyasanı n çalışması mı tercih ediliyor bu çok önemli. Bu ortamda enflasyonun birkaç puan yükselmesini göze almak gerek, aksi takdirde iç piyasanın canlanması çok zor.” Adana Sanayi Odası’na kayıtlı toplam 1935 firma bulunduğunu aktaran ADASO Başkanı Özgümüş, “Bu Firmaları n toplam 121 tanesi makine sektöründe faaliyet göstermektedir. Adana’dan toplam 9 firma 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Anketinde ilk 500’de yer aldı” diyor. Özgümüş, ekonomik krizin etkileri nedeniyle önceki yıllarda yakalanan başarı ların 2009’da yakalanmasının zor olduğ unu belirterek şöyle devam ediyor: “Geçen sene firmalarımızın öncelikli hedefiŞ ihracatlarını ve karlarını artırmaktı. Şu anda firmalarımızla görüştü- ğümüzde, 2009 yılında büyük çoğunlu- ğun mevcut durumu korumak için çabaladı klarını görüyoruz. Bu nedenle geçmiş senelerde elde ettiğimiz başarı- ları 2009 yılında yakalayabileceğimizi beklemiyoruz.”

KOBİ’LERE EĞİTİM VERİYORUZ
ADASO Başkanı Özgümüş, Oda olarak, özellikle KOBİ’lere mesleki konularda eğitim vererek, güncel konulardan onları haberdar ederek, yeni çıkan ilgili kanun ve yönetmelikler konusunda bilgilendirici toplantı ve paneller düzenlediklerini aktarıyor. Özgümüş şöyle devam ediyor: “Ayrıca bölge ihracatı mızı artırmak ve yeni pazarlara ulaşmak amacıyla üyelerimize yönelik yurtdışı ziyareti gerçekleştirmek ve yurtdışından gelen heyetlerle üyelerimizi buluşturmak önceliklerimizin başı nda gelmektedir. Bu kapsamda, 2008 yılında üyelerimizin dış ticaretlerini artırma, ortak yatı- rım ve iş yapma, know-how transferinde bulunmalarına imkan sağlamak amacıyla Makedonya, Kırgızistan, Suriye gibi ülkelere ikili iş görüşmeleri esasına dayanan yurt dışı iş heyeti organizasyonları düzenlemiştir. 2009 yılında da üyelerimizin ekonomik ve ticari faaliyetlerine katkıda bulunacak bu tür organizasyonlara devam edeceğiz.” ADASO Başkanı Özgümüş, Oda üyelerinin toplam 22 meslek grubundan oluşmakta olduğunu ve yaptı kları bütün çalışmaların her sektöre yönelik olduğunu aktararak, “Gerçekleştirdiğ imiz dış pazar artırma faaliyetlerinin tümünde, her sektör için yararlı olabilecek organizasyonlar yapıyoruz. Ziyaret ettiğimiz ülkelerde ve bizi ziyaret eden gruplarda, öncelikle sektörel analizler yaparak, firmalarımız için faydalı olacak şekilde görüşmelerin yapı- lacağı organizasyonlar yapıyoruz. Bu anlamda, makine sektöründe faaliyet gösteren firmalarımıza da onların iştigal konusuna göre organizasyonlar düzenlemekteyiz” diyor. ADASO aynı zamanda ayda 2 kere “Adana Sanayi Odası Gazetesi” çıkartıyor. Gazetede, üyelerin ekonomik gelişmeler, ulusal ve uluslararası fuarlar, iş olanakları konusunda bilgilendirilmesi, mevzuat de- ğişikliklerinin ve Oda tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin duyurulması amaçlanıyor. 2000 adet basılan gazete üyelere, ülke ve kent protokolü ile Dış Ticaret Ataşelikleri’ne ulaştırılmakta.

AvÜmit Özgümüş Adana Sanayi Odası Başkanı Bugüne kadar dünya çapında krize karşı 3 trilyon dolarlık müdahale gerçekleştirildi. Büyük ölçüde finansman sorunu çözüldü, eğer 2009’un ilk yarısında dünyada psikolojik yapıda düzelirsek, ikinci yarısından sonra yavaş yavaş durumun düzelmesini umuyoruz.