Bu sayımızın gündem sayfalarını oluşturan ana konulardan biri MAKFED MEYEM Projesi. MAKFED’in “Toplumun yaşam kalitesinin artması ve makine imalat sektörünün, kalite, teknoloji geliştirme ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmasına katkı sağlama” vizyonu çerçevesinde sürdürdüğü MAKFED MEYEM Projesi’nde sona gelinirken bizler de Moment Expo dergisi olarak projenin tüm detaylarını bu sayımızda enine boyuna ele aldık.

MAİB tarafından ERASMUS+ programı kapsamında yürütülen “Makine Sektöründe Üretim Tekniklerinde Modern Yaklaşımlar” isimli AB projesinin kapanış toplantısı da gündem sayfalarımıza taşıdığımız bir diğer başlık oldu.

Gerek imalat gerekse de ihracat oranları ile ülke ekonomisine hatırı sayılır oranda katkı sağlayan makine sektörünün önemli aktörlerini ağırladığımız sektörden bölümümüzün bu ayki konuklarından biri, özel makine imalatında uzmanlaşan Barida Makina olarak karşımıza çıkıyor. Endüstriyel unlu mamul makineleri imalatı yapan Mataş da sektörden bölümümüzde ağırladığımız ikinci isim. Sadece makine üretip satan bir firma olarak anılmak değil; kültürü, değerleri, prensipleri, tecrübeleri ve yüksek enerjisiyle fark yaratan bir dünya markası haline gelmek istediklerini söyleyen Mataş Genel Müdürü Kamil Efe, teknolojik yenilikleri imalat süreçlerine nasıl yansıttıklarını bizlere anlattı.

Kadının iş dünyasındaki vazgeçilmez yerini ve Doğrar Kepçe’nin deneyimli yöneticisi Kerime Dinçer ile konuşurken, “Üçüncü Kuşak” bölümümüzde ise Savrukoğlu Ziraat Makinaları Ar-Ge Müdürü İbrahim Savrukoğlu’nu konuk ettik.

Dalgakıran bünyesinde 2007 yılında kurulan, Türkiye’nin 362’nci ve kompresör sektöründe ilk ve tek akredite Ar-Ge merkezi olarak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onay alan Dalgakıran Ar-Ge Merkezi’nin yaptığı çalışmaları Dalgakıran Ar-Ge Müdürü Dirim Selim Tan ile konuştuk.

Verimliliğin üretim faktörlerinin daha akılcı ve etkin kullanımı ile yalnızca daha çok gelir yaratıp ekonomik kazanç sağlamanın bir aracı olmadığı, bir gelişme stratejisi olarak da sürdürülebilir kalkınma ve büyümeyi sağlayacak en doğru yaklaşım olduğu geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından itibaren sıkça dile getirilmeye başlandı. Sürdürülebilir kalkınmada itici bir güce sahip olan verimlilik konusuna “Verimlilik Temelli Kamu Destek Modeli Tasarımı” adlı rapor ile yoğunlaşan Türkiye’nin Makinecileri ve MAKFED ise makine sektörünün geliştirilecek destek politikalarına paralel olarak artan verimlilik sayesinde küresel rekabetteki konumunun üst noktalara taşınacağına dikkat çekti. Rapor’da, firma boyutunda verimliliğin neden önemli olduğu, verimlilik artışına sebep olan unsurlar, yenilikçilik-verimlilik ilişkisi, verimlilik artışının firma ihracatı üzerindeki etkileri de çalışma kapsamında incelenirken, makine sektöründe verimliliği daha üst noktalara taşımak için bir takım çözüm önerileri sunan raporun tüm detaylarını bu sayımızın kapak konusunda okuma fırsatı bulacaksınız. Verimlilikten şaşmayan ve boşa çalışmayan makine sektörü, Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyı artırmak için sağlam adımlar atmaya devam ederken Moment Expo dergisi de bu adımları izleyerek sizlere aktarmaya devam edecek.

Sağlık, barış ve mutluluk içinde kalın...

Keyifli okumalar