KOSGEB, teknolojik ürünlerin Türkiye’de imalatı için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TUSAŞ/TAİ ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile protokol imzalarken, bu alanda projesi olan KOBİ’lere 5 milyon TL destek verilecek.

Türkiye’de imalat sanayilerinde üretim gerçekleştiren işletmelerin yüzde 99’u KOBİ olarak sınıflandırılıyor. Dolayısıyla KOBİ’lerin sürdürülebilir gelişimleri, Türkiye ekonomisi için de büyük bir önem arz ediyor. Diğer yandan, küresel dünyada ülkeler, teknoloji üreten ve teknoloji kullanan olmak üzere ikiye ayrılmış durumda ve teknoloji üreten ülkeler hızla teknoloji yoğun sektörlere kayarken, emek yoğun sektörlerin katma değeri hızla düşüyor. Geleceğin sektörlerine ağırlık veren ülkeler, en fazla katma değeri yaratarak ekonomik olarak kalkınacakken, bu anlamda teknolojik yenilikler de sadece işletmelerin rekabet üstünlükleri için değil aynı zamanda ülkelerin verimlilikleri açısından büyük önem taşıyor. Dolayısıyla, Türkiye’de de KOBİ’lere yönelik kamu tarafından kapsamlı destek programları hazırlanırken, günün şartlarına uygun olarak yeni destek programları da geliştiriliyor ve imalat sanayilerinin kullanımına sunuluyor.

Bu kapsamda, KOBİ’lerin orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarındaki Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerine yönelik üretim yatırımlarının desteklenmesi amacıyla kurgulanan, “KOBİ Teknoyatırım- KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı”nın protokol imza töreni de 20 Ekim’de gerçekleştirildi.

KOBİ’LERİN SORUNLARINA ÇÖZÜM GETİRİYOR

Ankara’da düzenlenen imza törenine, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, Müsteşar Yardımcısı Faruk Şekerci, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, KOSGEB Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, TAİ Genel Müdürü Temel Kotil, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Hezarfen Oruç, Savunma Sanayii İmalatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Baysak, ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Mustafa İhsan Kızıltaş, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir’in yanı sıra sanayiciler ile OSB ve teknopark yöneticileri de katıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, KOBİ Teknoyatırım Destek Programı’nın lansmanı ve protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünleri ticarileştirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Bunu yaparken, ülke ekonomisine katma değer oluşturacak ürünleri destekleyeceğiz, işletmelerimizin yapacağı teknolojik ürün yatırımlarını teşvik edeceğiz” dedi.

Programın orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarındaki Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünlere yönelik üretim yatırımını desteklemek hedefiyle oluşturulduğunu ifade eden Doç. Dr. Çelik, büyük fedakârlıklarla Ar-Ge yapan, yerli ve milli ürünler ortaya koymaya çalışan KOBİ’lerin, yatırım yaparken yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurduklarını da ifade etti. KOBİ’lerin öneminin farkında olduklarını belirten Doç. Dr. Çelik, bu anlamda KOBİ’lere her anlamda destek olmaya devam edeceklerinin altını çizerken, bu desteklerin en büyük aracının da KOSGEB olduğuna işaret etti. Program kapsamında, 5 milyon TL’ye varan destek mekanizması oluşturulurken, KOBİ’ler için erken ödemeyle yatırıma gerekli finansmanın sağlanacak olması da dikkat çekiyor. Bu kapsamda, proje sonunda ödeme yerine dönemsel ödemelerle, yatırımın tamamının gerçekleşmesi beklenmeden dört ayda bir destek ödemesi alabilecek KOBİ’ler, makine-teçhizat ve yazılım alımlarında yüzde 100 desteklenecek.

AMAÇ, YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETİMİ

KOSGEB Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ise konuşmasında, KOBİ Teknoyatırım Destek Programı ile Ar-Ge’ye yatırım yapan şirketlerin kendilerini kanıtlama fırsatı yakalayacaklarına değindi. Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, KOBİ’lerin teknolojik yeteneklerini geliştirmeye, Türkiye’nin orta yüksek ve yüksek teknoloji imalatındaki gücünü artırmaya yönelik olarak bu programı geliştirdiklerini ifade ederken, özellikle imalat sanayilerindeki KOBİ’lerin teknoloji, ihracat, katma değer ve kârlılıklarını artırmaya yönelik destek programları geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı. “KOSGEB olarak bu tür destek programlarını icra ederken, özellikle KOBİ’lerimizi büyük firmalarla entegre ederek bu programları yürüteceğiz” diyen Prof. Dr. Uzkurt, KOBİ’lere öncelikle firma, proje ve sektör bazlı destekler vermeye çalışacaklarının altını çizdi.

“KOBİ’LERLE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ”

2031 yılı itibarıyla dünyadaki 5. nesil en iyi uçaklardan birini bitirmiş olacaklarına dikkat çeken TUSAŞ/TAI Genel Müdürü Temel Kotil, konuşmasına şöyle devam etti: “Bunun alt sistemleri, teknolojileri var. Bu tip teknolojileri artık yurt dışından alma şansımız kalmıyor. Bunların alt sistemlerini Türkiye’de yapmamız gerekiyor. TAI her şeyi yapar ama o uçağın ve helikopterin maliyetinin yüzde 60’ını yurt dışına verir. Biz bunları KOSGEB’in desteğiyle geliştirmek ve bu sistemlerle ilgili KOBİ’lerle çalışmak istiyoruz.”

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi ise yaptığı konuşmada, yakın zamanda başlattıkları Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı’nın teknoloji girişimlerinin ve yatırımlarının merkezinde yer aldığını belirterek; “Teknoloji ürünlerinin en kritik özelliği, o teknolojinin ispatlanmasıdır. Firmalarımızı şu anda 200’e yakın hakem havuzuyla değerlendirmeye başladık ve yakında destek mekanizmalarını açıklayacağız. Bunun için KOSGEB ile yakın çalışarak KOBİ’lerimizi güçlendirmek adına teknoloji yatırımlarında ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

KOBİ’LER YÜZDE 25’LİK ERKEN ÖDEME ALABİLECEK

Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan KOBİ’ler için yürürlüğe alınan KOBİ Teknoyatırım Destek Programı ile Türkiye’nin, kendi teknolojisini üreten, inovasyon ve Ar- Ge’nin önemini kavramış, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir ülke haline gelmesi; ileri teknolojiye ve yenilikçiliğe yönelik, katma değer ve ihracat şansı yüksek olan ürünlerin geliştirilmesi hedefleniyor. Program çağrı esaslı değil, yıl içerinde sürekli aktif olacak. Yatırım projesinin süresi en çok 36 ay iken kurul kararı ile altı aya kadar ek süre verilebilecek. Yatırım sonrası destek süresi ise 1 yıl olarak açıklanıyor. İlk kez bu programla hayata geçirilecek yeniliklerden biri, öncelikli teknolojik ürünleri üretmek isteyen imalat sektörünün yüzde 100’e varan oranlarda destek kapsamına alınması. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı ile işletmelere 5 milyon TL’ye kadar hibe ve geri ödemeli destek sağlanacak. Mikro işletmelere yüzde 70’i geri ödemesiz, yüzde 30’u geri ödemeli; küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise yüzde 60 oranında geri ödemesiz, yüzde 40 oranında geri ödemeli destek verilerek, destek oranları yüzde 100’e tamamlanacak. Yatırım projesine konu ürün yüksek teknolojik alanda ise destek oranları yüzde 5 oranında artırılacak. Buna ek olarak, projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, geri ödemesiz destek oranlarına yüzde 15 ilave edilecek.

Programın bir diğer yeniliği ise, KOBİ’lerin finansman sorununu çözmek amacıyla KOSGEB Kanunu’na eklenen erken ödeme uygulamasının bu programla hayata geçirilecek olması. Bu kapsamda işletmeler desteklemeye esas tutarın yüzde 25’ine kadar erken ödeme alabilecek.

Öte yandan, yatırım projesinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, yatırım sonrası ilk bir yılda da KOBİ’ler KOSGEB tarafından desteklenmeye devam edilecek. Yine, destek ödemeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uygulamasından farklı olarak, proje sonrasında değil, dört aylık dönemler halinde yapılacak.