Türk makine sektöründeki firmalara genç ve azimli mühendislerin dâhil olmasıyla dünya sahnesinde daha başarılı çalışmalara imza atılacağına inandıklarını belirten Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, sahip oldukları niteliklerle bu sürece katkı sağlamak istediklerinin altını çiziyor.

“BÖLÜM, KENDİMİZİ GELİŞTİRMEMİZE İMKÂN TANIYOR”

“İlgi alanlarım ve yeteneklerimle uyuştuğu, tecrübeli bir akademik kadro ile geniş iş alanları barındırdığı için Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü tercih ettim. Henüz ikinci sınıfta olmama rağmen kendimi geliştirme düzeyimi göz önüne aldığımda, bölümün beklentilerimi karşıladığını düşünüyorum. Bilgisayar destekli tasarım ve mühendislik programları konusunda uzmanlaşmak istiyorum. Mezun olduktan sonra da otomotiv sektöründe görev almak istiyorum. Ar-Ge harcamaları da dikkate alındığında ülkemizle beraber makine sektörümüzün de çağın gereklerini yerine getirerek geliştiğini düşünüyorum.”

“DÂHİL OLDUĞUM POJELERLE PRATİK BİLGİMİ ARTIRDIM”

“Var oluş amacı insan hayatını kolaylaştırmak adına problemleri bularak çözmek olan makine mühendisliği, varlığını ve etkinliğini hayatın her alanında sürdürüyor. Ben de bu bakış açısıyla tercihimi makine mühendisliğinden yana kullandım. Köklü geçmişi, tecrübeli akademik kadrosu ve İngilizce eğitim imkânıyla yaşadığım şehirde bulunan Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, tüm beklentilerimi karşıladı. Bölümde eğitim almaya başladığımdan itibaren gördüğüm dersler çerçevesinde teknik bilgim devamlı bir şekilde arttı. Ders dışı projelerle de pratik bilgimi ilerlettim. Otomotiv veya havacılık sektörünün; üretim, Ar-Ge ve yönetim alanlarında uzmanlaşmak istiyorum. Mezun olduktan sonra, Türkiye’nin büyük şirketlerinin birinde ve daha sonra imkân dâhilinde yurt dışında bir firmada üretim alanında çalışmak istiyorum. Ülkemizde, Ar-Ge’ye yapılan yatırımların yıldan yıla artmasından memnuniyet duyuyorum. Genç ve azimli mühendislerin sektöre katılması, sektördeki firmaların dünya sahnesinde daha da rekabetçi olmasını beraberinde getirecektir diye düşünüyorum.”

“HAVACILIK VE UZAY SANAYİSİNE İLGİ DUYUYORUM”

“Aslen Ankaralıyım ve beş yıl öncesine kadar Adana’yı hiç görmemiştim. Üniversiteye giriş tercih listemi hazırlarken tamamen üniversitelerin eğitim kalitesini baz alarak listenin en başına Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü yazdım. Yaptığım araştırmalarda ve internetteki forum sitelerindeki görüşlere göre Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, puanımın yettiği diğer üniversitelere göre en iyi eğitimin verildiği, en iyi akademisyenlerin olduğu bölümdü. Dolayısıyla ben de tercihimi böyle belirledim. Bölümüm, beklentilerimin tamamını karşıladı. Dört sene boyunca verilen eğitim oldukça kaliteliydi. Belki insanların gözünde Çukurova Üniversitesi Türkiye’nin en iyi beş üniversitesi arasında yer almıyordur fakat ben aldığım eğitimin o ilk beş üniversiteninkiyle aynı seviyede olduğunu düşünüyorum. Akademik personelimizin tamamı, öğrencilerin gelişimi ve proje üretimi noktasında çok destekleyici. Bölümümüzde benim de üyesi olduğum Türkiye ve Avrupa çapında derece yapmış projeler yürütülüyor ve bu projelerin kazandığı başarılar da eğitim kalitesinin ne kadar iyi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bitirme projesi olarak güneş enerjili insansız hava araçları alanında çalışıyorum. Üniversiteden mezun olduktan sonra havacılık ve uzay sanayisinde faaliyet gösteren bir firmanın Ar-Ge bölümünde çalışıp uzmanlaşmak istiyorum. Türkiye, havacılık ve uzay sanayisi alanında son yıllarda daha da aktif rol almaya ve diğer ülkelerin dikkatini çekmeye başladı. Bu önemli ilerleyişin bir parçası olmak ve bu alanda çalışmalar yürütüp katkı sağlamak istiyorum. Bu alanda iş sahibi olmak, beni hedeflerime ulaştırarak keyif aldığım çalışmalar içinde olmamı sağlayacak. Makine sektörümüzde faaliyet gösteren firmalarımızın büyük bir çoğunluğu Ar-Ge’ye, yeniliğe kapalı bir tutum sergiliyor. Avrupa ve Amerika’daki firmalara baktığımızda Ar-Ge çalışmalarına daha çok önem verdiklerini açıkça görüyoruz. En büyük arzum, Türk makine sektörünün en iyiyi hedefleyerek Ar-Ge çalışmalarına gerekli önemi vermesi ve Türkiye’nin dünya sıralamasındaki yerini daha da yukarılara taşıması.”

“ALDIĞIM EĞİTİM BEKLENTİLERİMİ KARŞILADI”

“Hayatımızın temelini oluşturan mühendisliği yani makine mühendisliği disiplinini öğrenmek istediğim için bu bölümü seçtim. Yüksek nitelikli akademik kadrosu ise Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü tercih etmemde en büyük etken oldu. Bölümümüzün akademik kadrosunun düzeyi ve verdikleri eğitim, beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Yenilenebilen enerji alanında çalışmak istiyorum. Çünkü; geleceğin tamamen enerji üzerine kurulu olacağını düşünüyorum. Bölümde öğrendiğim bilgilerin ışığında meslek hayatında istikrarlı bir şekilde yükselmek istiyorum. Okulu dereceyle bitirip çalışmalarımı akademik alanda devam ettirmek ve öğrendiklerimi değer katarak gelecek nesillere aktarmak için çaba göstereceğim. Türk makine sektörünün, Türkiye’nin en başarılı sektörlerinden biri olduğunu düşünüyorum. İmal ettiği ürünleri dünyanın çok sayıda ülkesine ihraç ediyor. Sektör, yenilikçi teknolojilerle bir adım ilerisi için gelişimini sürdürmeye devam ettiği müddetçe daha büyük başarılara imza atacaktır.”