Türkiye’nin makine ihracatçılarını temsil eden tek birlik olan Makine İhracatçıları Birliğimizin 14 Nisan 2018 tarihli Olağan Genel Kurulu’nda belirlenen yönetimi, ilk toplantısını 2 Mayıs 2018 tarihinde Ankara’da yaparak göreve başlamıştır. Faaliyete geçtiği 2002 yılı itibarıyla, Türk makine sektörünün kurumsallaşma çalışmalarının merkez üssü haline gelen Birliğimizin yeni Yönetim Kurulu adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Sektörel örgütlenmeler, aynı alanda iştigal eden işletmelerin ortak menfaatlerinin temsil edildiği platformlardır. Birlikler ve dernekler etkin bir lobi gücü oluşturmanın yanı sıra, üye firmalar arasında işbirlikleri sağlaması ve deneyimlerin aktarılacağı buluşma noktaları olması itibarıyla da büyük bir önem taşımaktadır. Makine imalat sanayiinin sektörel örgütlenme kapasitesi açısından bu deneyimi en iyi temsil eden faaliyet alanlarından biri olduğuna inanıyorum.

Kuruluş sürecinin bir parçası olmaktan ve geçmiş Yönetim Kurullarının hemen tamamında görev üstlenmekten onur duyduğum İhracatçı Birliğimiz ile, onun liderlik ettiği kurumsallaşma süreci içinde hayata geçirdiğimiz Federasyonumuzun çatıları altında bugün, Türk makine sanayii, 22 alt sektörünün tamamında kendi dernek faaliyetlerini yürüten etkin bir güç haline gelmiştir. Uluslararası tepe kuruluşların neredeyse tümünde bayrağımız dalgalanmakta, önemli bir bölümünün yönetiminde temsilcilerimiz görev yapmaktadır.

Ne mutlu bize ki, bizim dünyamızın örgütlerinde firmaların ve bireylerin değil, ülkenin ve sektörün menfaatleri konuşulur. Bütün seçimlerimizde olduğu gibi bugün de, yıllarca kendi alt sektörleri için görev yapmış, bu kültürü benimsemiş bir ekiple görev başındayız. Çalışmalarımız, aramıza yeni dâhil olan asil ve yedek üyelerimizin de tecrübe ve katkılarıyla hızlanarak devam edecek ve inanıyorum ki geçen yıl 15 milyar dolara ulaşan makine ihracatımız yepyeni rekorlara koşacaktır.

Sektörel ortak kültürümüz, ülkemizin geleceği için duyduğumuz büyük sorumlulukla daha fazla çalışmamızı beraberinde getirmektedir. Yeni Yönetim Kurulu dönemimizde de bu deneyimi geliştirmeye ve sektörün tüm aktörleriyle işbirliği içinde kurumsallaşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz.

İhracatı ilgilendiren her konudaki talep, ihtiyaç ve beklentilerinizi daima bizlerle paylaşabilir, başta Moment Expo ve sosyal medya kanalları olmak üzere her mecrada Birlik çalışmalarımızı yakından takip edebilirsiniz. Geçmiş dönemlerdeki faaliyetlerimizi sizlere hatırlatabilmek ve makine ihracatını henüz Birliğimiz üzerinden gerçekleştirmeyen firmalarımıza kendimizi anlatabilmek için kısa bir tanıtım filmi oluşturduk. Bu filme sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.

Önümüzdeki yeni dönemin Birliğimizin mevcut ve müstakbel üyeleri için ülkemiz ekonomisini güçlendirecek verimli ve kârlı bir ihracat dönemi olmasını diliyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.