Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreteri Özkan Aydın’ın 2005 yılında Türk Dış Ticaret Vakfı işbirliğiyle yayımladığı “Milli Mücadele Döneminde Dış Ticaret” başlıklı eseri, genişletilmiş ikinci baskısıyla yeniden ekonomi tarihi okuyucularıyla buluştu. Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılları olan 1920-1923 arasında dış ticaret alanında alınan 2 bin 874 kararı derleyen eser, milli mücadele dönemindeki kıt ve son derece olumsuz şartlarda bile dış ticarete ve ihracata ne denli önem verildiğini belgelerle ortaya koyuyor.

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Özkan Aydın’ın, daha önce değinilmemiş bir konuyu kamuoyunun bilgisine sunduğu “Milli Mücadele Döneminde Dış Ticaret” başlıklı eseri, 2005 yılında yayımlanmış ve Türk ekonomi tarihine önemli bir kaynak görevi görmüştü. Milli mücadele dönemindeki zor şartlarda bile dış ticarete ve özellikle ihracata nasıl odaklanıldığını belgeleriyle ortaya koyan eser, genişletilmiş ikinci baskısıyla yeniden yayımlandı. Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılları olan 1920-1923 arasında alınan kararlar ve yapılan yazışmalar incelendiğinde görülüyor ki; bugünün dış ticaret uygulamalarında hala geçerliliğini koruyan bazı teknik düzenlemeler, vatan uğruna binlerce şehit verilen bir ortamda müzakere edilmiş, karar bağlanmış ve uygulamaya konulmuş. Bugünün dış ticaretle uğraşan insanlarına da ışık tutan eser, Özkan Aydın’ın, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi’ndeki araştırmaları sonucunda ortaya çıktı. Özellikle milli mücadele döneminde ihracatla ilgili olarak Bakanlar Kurulu’nca alınan bazı kararlara, örneğin “askeri ve siyasi açıdan hayati önem taşıyan birçok konudan önce, ihracatın kayıtsız şartsız serbest olduğu ve ihracatın ancak Bakanlar Kurulu tarafından sınırlanabileceği yolundaki 4 numaralı kararı” almasına esas teşkil eden yazışmalardan derlenen eser, bugüne kadar hiçbir çalışmaya konu olmayan ve hiçbir yayında yer almayan belgeleri kamuoyunun bilgisine sunuyor.