Son yıllarda Batı ekonomisinin durağan bir hal alması ile özellikle otomotiv sektöründe marka olmuş şirketleri satın alan Hindistan, Asya’nın mağ- rur ülkesi olarak bir adım öne çıkmayı başardı. 1 milyarı aşan nüfusu ve 3 milyon kilometrekarenin üzerindeki yüzölçümü ile en büyük ülkelerden biri olan Hindistan, ayrıca dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alıyor. Her geçen gün büyüyen ekonomisi ve son yıllarda yaptığı atılımlarla batının ilgilisini çeken ülke, 2005 - 2006 malî yılında yüzde 9,4, 2006 - 2007’de yüzde 9,6 ve 2007-2008 mali yılında da tahminleri aşarak yüzde 9 oranında büyüme kaydetti. Son 3 yılda sürekli olarak yüzde 9 ve üzerinde büyüme gösteren ülke ekonomisinin, dünyada yaşanan malî krizin yarattığı olumsuz etkiye rağmen, 2008 - 2009 mali yılında yüzde 7-7,5 arasında büyüyeceği tahmin ediliyor. Ülke büyüyen sanayisi ile göz doldururken diğer yandan sürekli artan dış talebi ile de ihracatçı ülkeler açısından cazibe merkezi haline geliyor. Türkiye ile arasındaki yakı nlık Hindistan’ı özel bir konuma getiriyor.

GELİŞİMİ HIZLI TAMAMLADI
Asya’nın mağrur ülkesi büyüyor. Teknolojide de önemli atılımlara imza atan Hindistan başarılı ekonomik programı sayesinde Çin Halk Cumhuriyeti ile birlikte en fazla yabancı sermaye çeken ülkeler arasına girmeyi başardı. 2006-2007 mali döneminde 15,7 milyar dolar doğ- rudan yabancı yatırım alan ülke, 2007- 2008 döneminde bu değeri 24,5 milyar dolar düzeyine yükseltmeyi başardı. Kümülâtif olarak 63,9 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım alan ülkeye, Nisan 2007-Şubat 2008 döneminde en büyük yatırımı Mauritius, Singapur, İngiltere, ABD, Japonya, Hollanda, Almanya, İsviçre ve Fransa gerçekleştirdi. Kümülâtif bazda doğrudan yabancı yatırımları- nın yoğunlaştığı sektörler ise; elektrikli ve elektronik eşya, hizmetler, telekomünikasyon, ulaştırma, enerji, kimyasallar, inşaat, ilaç, gıda sanayi ve çimento oldu. 2007-2008 mali yılında sektörel bazda gelişimi ise; tarım sektöründe yüzde 4,5, madencilikte yüzde 4,7, imalât sanayinde yüzde 8,8, inşaatta yüzde 9,8 ve ticaret- turizm-taşımacılık-iletişim alt sektörlerini kapsayan hizmetler sektöründe yüzde 12 büyüme kaydedildiği görülüyor. Bu dönemde imalat, madencilik ve inşaat sektörleri önceki döneme göre büyüme hızlarını azaltmış fakat tarım sektörü kayda değer bir artış sergilemiştir. 2008-2009 döneminde ise madencilik hariç Hindistan’daki tüm sektörlerin küresel ekonomik krizinde etkisiyle büyüme hızlarının azalacağı tahmin ediliyor.

BUROKRASİ AZALTILDI YATIRIM ARTTI
2007-2008 mali yılında Hindistan tarafı ndan gerçekleştirilen ihracat yüzde 29 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde ülke 162,9 milyar dolarlık ihracat başarı- sı yakaladı. İthalat ise, yüzde 35,5 oranı nda büyüme göstererek, 251,6 milyar dolar seviyesine yükseldi. 2006-2007 döneminde yüzde 68 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 64,8’e düştü. 59,3 milyar dolar olan dış ticaret açığı ise artarak 88,6 milyar dolar oldu. “1997-2002 İhracat-İthalat Politikası”nın olumlu sonuçları nı alan Hindistan dış ticarette serbestlik hareketine devam ederken, ihracatı çeşitli şekillerde teşvik etti. Aynı şekilde 2004 yılının Mayıs ayında iktidara gelen Kongre liderliğindeki yeni hükümet de ihracatı teşvik politikalarını genişleterek sürdürüyor. Bu çerçevede 2004-2009 yılları için Yeni Dış Ticaret Politikaları ilan etti ve meyvelerini toplamaya başladı. Hint hükümetleri Özel Ekonomik Bölgeler sisteminde; kıyı bankacılığı uygulamasını getirdi. Bu sistemle birlikte ticari fiyat riski için vadeli döviz alım satım uygulamasını, kısa dönemli döviz finansmanı uygulamasını hayata geçirdi. İç piyasadan bu bölgelere satılan ürünlerde vergi kolaylığı ve teşvik genişletildi. Buralardaki işlemlerin hızlanması için bürokrasi azaltıldı. Bazı ürünlerin ihracatının sadece ilgili kamu kuruluşunca yapılmasına izin veriliyordu. Tarımsal ürünlerin ihracatında uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı. Ülke çapında 32 yeni özel tarımsal bölge kurulması kararlaştırıldı. Tarımsal ürünlerde navlun teşviki getirildi. Çiftçilere ucuz kredi ve ilave ihracat teşvikleri yürürlüğe koyuldu. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin verimliliğini ve ihracatta rekabet imkânlarını arttırmak için çeşitli düzenlemeler ile bunların teşvik edilmesinde kolaylıklar sağlandı. Bilişim sektöründe, teknoloji parkları aracılığıyla verilen teşvikler artırıldı ve bürokratik uygulamalar basitleştirildi. Mücevher ve değerli taşların ithalindeki kısıtlama azaltıldı ve belli oranlarda yolcu beraberi taşınabilir değerli taş ve mücevher ihracatı na izin verildi.

HİNDİSTAN MAKİNE ACLIĞI CEKİYOR
Hindistan’ın yaptığı ithalata bakınca ülkenin makine konusunda bir açlık çektiği görülüyor. 2007-2008 mali döneminde Hindistan’ın ithalatında başlıca ürünler sırasıyla; “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar”, “inciler, kıymetli taş ve metal mamulleri”, “makine ve cihazlar”, “elektrikli makine ve cihazlar”, “hava taşıtları”, “demir ve çelik” oldu. Aynı dönemde ithalatta önemli yer tutan fasılların artış miktarları incelendiğinde, sıralamanın “hava taşıtları, uzay araçları, aksam ve parçaları (yüzde 153,1)”, “motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğer (yüzde 71,9)”, “gübreler (yüzde 71,4)” şeklinde olduğu görülüyor. Hindistan’ı n ithalatında en büyük payı alan ülkeler ise sırasıyla; Çin, ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Almanya, İsviçre, Singapur, Avustralya ve Kuveyt oldu. Hindistan’ın ithalatı nda önemli paya sahip olan ülkeler arasında en çok ithalat artışı kaydedilenlerin başında ise ABD yer aldı. ABD’yi sırasıyla, Birleşik Arap Emirlikleri (yüzde 55,8) ve Çin (yüzde 55,4) takip etti. 2006-2007 mali döneminde yaklaşı k 5,1 milyar dolar değerinde makine ve aksamları ihraç eden Hindistan, 2007-2008 döneminde ihracatını yüzde 33,6 oranında artırarak yaklaşık 6,8 milyar dolara yükselti. Makine ve aksamları, Hindistan’ın ihracatında 5’inci konumda yer alıyor. Son 5 dönemde ihracatı n yaklaşık 3 kat artarak istikrarlı bir şekilde geliştiği görülüyor. 2006-2007 mali döneminde yaklaşık 18,6 milyar dolar olarak kaydedilen makine ve aksamları ithalatı, yüzde 36 artarak 2007- 2008 döneminde 25,3 milyar dolara ulaştı. Hindistan’ın fasıl bazında en büyük 3’üncü kalemi olan makine ve aksamları ithalatı, son 5 dönemde sürekli olarak yüzde 30 oranının üzerinde büyüyerek 3 kattan fazla arttı. Son 5 mali dönemde, 84’üncü fasıl itibarıyla makine ve aksamları kaleminde dış ticaret hacmi ve dış ticaret açığının sürekli büyümesi, ülkenin yatırımlara ve sanayileşmeye devam ettiğini ancak bu büyümenin daha çok ithalat ile ikame edildi- ğini gösteriyor.

TURKİYE MAKINE İHRACATI ARTIŞINDA İLK SIRALARDA
Hindistan’ın makine ve aksamları sektörünün geçtiğimiz 2 yıllık mali dönem ihracatı nda değer bazında en büyük kalemlerin sırasıyla “içten yanmalı, pistonlu motorların aksam-parçaları (613,7 milyon dolar)”, “muslukçu, borucu eşyası- basınç düşürücü, termostatik valf dahil(543,1 milyon dolar)” ve “hava-vakum pompası, hava/gaz kompresörü, vantilatör, aspiratör (387,6 milyon dolar)” olduğu görülüyor. Değer bazında ilk 20 pozisyon arasında, artış oranına göre inceleme yapıldığında, ilk sırada “elektrik konnektörleri, izolatörler,bobinler ve diğer elektrik aksamları hariç makine parçaları (yüzde 137,3)”, ikinci sırada “8474-toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme vb. için makineler (yüzde 109,1)” pozisyonları nın olduğu ve bunları “yardımcı tekstil makine, cihazları ve aksam-parçalar (yüzde 75,7) kaleminin takip ediyor. 2007- 2008 mali döneminde, Hindistan’ın makine ve aksamları ihracatında en büyük payı alan ülkeler sırasıyla Amerika (1.049,5 milyon dolar), Birleşik Arap Emirlikleri (451,8 milyon dolar) ve Almanya (428,6 milyon dolar) oldu. Aynı dönemde Hindistan’ın makine ve aksamları ihracatında değer bazında ilk 20 ülke arasında, artışa göre sırasıyla Malezya (yüzde 95,6), Brezilya(yüzde 94,3) ve Türkiye (yüzde 85,6) ilk sıralarda yer aldı.

TURKİYE-HİNDİSTAN TİCARETİ BUYUYOR
2008 yılında Türkiye’nin Hindistan’a gerçekleştirdiği genel ihracat yüzde 55,8 oranında arttı. 543 milyon dolara ulaşan ihracat değerinden aynı yıl en büyük payı alan kalemler ise sırasıyla; “gübreler”, “makine ve aksamları” ile “demir ve çelik” oldu. 2008 yılında değer bazın- da ilk 20 fasıl arasında en büyük artış ise sırasıyla; “bakır ve bakırdan eşya (yüzde 960,6)”, “motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğer (yüzde 675,1) ve “gübreler (yüzde 656,9) kalemlerinde yaşandı. 2008 yılında Türkiye’nin Hindistan’a gerçekleştirdiği genel ihracatın artış oranının (yüzde 55,8), toplam ihracatın artış oranının (yüzde 23) iki katından fazla olması dikkat çekiyor. Aynı yıl genel ihracatın içinde yüzde 0,41 pay alan Hindistan, ülke sıralaması nda ise 47’nci konumda yer aldı. 2008 yılında Hindistan’dan genel ithalat yüzde 6,9 oranında arttı ve 2.458 milyon dolara yükseldi. Aynı dönem ithalatında en büyük payı alan kalemler sırasıyla; “organik kimyasal müstahsallar”, “pamuk” ile “sentetik ve suni devamsız lifler” oldu. 2008 yılında değer bazında ilk 20 fasıl arasında en büyük artış ise sırası yla; “inorganik kimyasal müstahsallar, organik, inorganik bileşikler (yüzde 790,4)”, “yağlı tohum ve meyvalar, sanayi bitkileri, saman, hayvan yemi (yüzde 104,5) ve “örme giyim eşyası ve aksesuarları (yüzde 87,7) kalemlerinde kaydedildi. 2008 yılında Hindistan’ın Türkiye’ye gerçekleştirdiği genel ihracatın artış oranının (yüzde 6,9), toplam ithalatı mızın artış oranının (yüzde 18,8) iki katı ndan da az olduğu gözlenmiştir. Aynı yıl genel ithalatımız içinde yüzde 1,22 pay alan Hindistan, ülke sıralamasında ise 19’uncu konumda yer aldı.

HİNDİSTAN’A İHRACATIMIZIN ARTIŞ HIZI İTHALATA GORE 8 KAT ARTTI
Hindistan ile Türkiye’nin genel ihracatındaki artış hızı, aynı ülkeden ithalatın artış hızından 8 kat fazla gerçekti. Dış ticaret açığı azaldı fakat 2007 yılında yüzde 15 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı ancak yüzde 22 seviyelerine yükselebildi. Ancak, ithal edilen malların hammadde ve ara malı ağırlıklı olduğu göz önüne alı- narak bu rakamlara bakınca Türkiye’nin oldukça büyük bir ticaret açığı verdiği görülüyor. 2007-2008 mali yılında Hindistan’ı n genel ithalatı içinde yüzde 10 pay alan makine ve aksamları, genel ithalat artışına paralel bir seyir izledi ve yüzde 36 artarak 25,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 84’üncü fasıl itibarıyla, 2007 yılında, Hindistan’a 62,2 milyon dolar de- ğerinde makine ve aksamları ihraç eden Türkiye, 2008 yılında bu rakamı yüzde 9,9 oranında artırarak 68,4 milyon dolara yükseltmiş ancak, bu artış oranı, Hindistan’ın toplam makine ithalatının 2007- 2008 yılında gösterdiği artış oranına göre düşük kaldı. Diğer taraftan, Hindistan’a gerçekleştirilen makine ve aksamları ihracatı nın artış oranı, aynı ülkeden gerçekleştirilen ithalatın artış oranından yaklaşı k 4 kat fazla kaydedildi. Türkiye’nin ihracatı ithalatı karşılama oranı da yüzde 59’ dan yüzde 63’e yükseldiği görülüyor.

TURK FİRMALARI HİNDİSTAN’A YAKINLAŞMALI
Hindistan’a ihracatımızın istenilen seviyeye yükselmesi için, Türk firmaları Hindistan pazarına yeterince ilgi göstermeli ve bu ülkenin gelir düzeyini düşük olarak algılamamalı. Hindistan’ın her bölgesini benzer tüketim alışkanlıkları gösteren, homojen bir pazar olarak değerlendirmek yanlış. Ülkede, çeşitli kaynaklarda 200–300 milyon arasında gösterilen, Batı seviyesinde tüketim düzeyine sahip kuvvetli bir orta sınıf bulunuyor. Türk firmalarının sadece bu kesime hitap etmesi bile son derece sıkı bir çalışma gerektiriyor. Türk firmaları bu ülke ile çalışırken güvenilir ve pazara erişimi yüksek yerel ortaklar ile hareket ederek başarı şansları nı artırmalı. Özellikle 2006-2007 malî yılında doğrudan yabancı yatırımlar tutarının 15,7 milyar dolar olması, kriz dönemine rağmen, 2007-2008 malî yı- lında, doğrudan yabancı sermaye girişinin 24,6 milyar Amerikan Dolarına ulaşması ve bunun yüzde 80’inin komple yeni yatırım olması ülkenin geleceğine yönelik ciddi bir gösterge niteliğinde. Hindistan miktar kısıtlaması bazındaki korumacılığı kaldırdı. Lisans, izin, yetkili kuruluş çerçevesinde bazı ürünlerin ithalatı/ihracatı belli kurum ve kişilere bırakılabilir. Gümrük vergilerinden en önemlisi olan temel vergiyi (basic duty) kademeli olarak birçok üründe indirmesine karşın, toplam gümrük maliyeti açısından oldukça yüksek bir korumacılık yapıyor. Türkiye ile Hindistan arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması yapılmasına ilişkin çalışmalara başlandı. Hindistan ile Türkiye arasında STA görüşmelerine başlanılması ve sonuçlandırılması halinde, Türkiye’nin ihraç ürünleri açı- sından önemli bir engeli teşkil eden tarifeler konusunda belirli bir açılım sağlanacak ve bu durum da, Türkiye’nin ihraç ürünlerine, Hindistan pazarı na çeşitlilik sunması şartıyla daha avantajlı giriş sağlayacak.   Spot: “ Hindistan’ın yaptığı ithalata bakınca ülkenin makine konusunda bir açlık çektiği görülüyor. 2007-2008 mali döneminde Hindistan’ın ithalatında başlıca ürünler sırasıyla; “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar”, “inciler, kıymetli taş ve metal mamulleri”, “makine ve cihazlar”, “elektrikli makine ve cihazlar”, “hava taşıtları”, “demir ve çelik” oldu.”