Bölümleri bünyesinde bulunan laboratuvarların ve Göller Bölgesi Yenilikçi Teknolojiler Merkezi’nin, aldıkları teorik eğitimi pratikte uygulama imkânı sağladığını söyleyen Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, bu sayede deneyim kazanıp iş hayatına hazırlık yapabildiklerini vurguluyor.

“PROJE VE PROSES MÜHENDİSİ OLARAK ÇALIŞMAYI HEDEFLİYORUM”

“Mühendislik alanına ilgi duyduğum ve bölümümüzün, üniversitenin kuruluşundan daha öncesine dayanan bir geçmişe sahip olduğunu bildiğim için Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü tercih ettim. MÜDEK akreditasyonuna sahip sayılı bölümlerden biri olması da benim için önemli bir kriterdi. Bölümde aldığım eğitimin beklentilerimin üstünde olduğunu içtenlikle söyleyebilirim. Dönemler arasındaki ders geçişlerimiz, mekanik ve analitik zekâmızın gelişmesiyle doğru orantılı olarak hazırlanıyor ve tamamlayan bir niteliğe sahip. Üniversitemiz ve bölümümüz bünyesinde bulunan laboratuvarlar ve Göller Bölgesi Yenilikçi Teknolojiler Merkezi ile teoride aldığımız eğitimi pratiğe dökme imkânı buluyoruz. Görev aldığım proje ve uygulama ödevleriyle deneyim kazanıp, iş hayatına hazırlık yapıyorum. Hocalarımızın yardımıyla kariyer planlaması konusunda önümüzü daha net görüyoruz. Bölümümüz, ilgi alanımız ve başarılı olduğumuz dersler konusunda yoğunlaşmamız açısından iki ana kola ayrılıyor. Seçtiğim mekanik tasarım kolu doğrultusunda imalat ve konstrüksiyon alanında uzmanlaşmak istiyorum. Günümüz koşullarında her mezun genç gibi iş bulma konusunda kaygı taşıyorum. Mezun olduktan sonra proje ve proses mühendisi olarak çalışmayı hedefliyorum. Türk makine sektörünün dışa bağımlılığının daha da azalması gerektiğini düşünüyorum. Benim de aralarında olduğum genç kuşak mühendislere güveniyor, devletimizin de bize gerekli istihdam ortamını sağlamasını istiyorum.”

“ALANINDA UZMAN BİR ÖĞRETİM KADROSUNA SAHİBİZ”

“Süleyman Demirel Üniversitesi’nin ilk dikkatimi çeken yanı kampüsün geniş bir alana sahip olmasıydı. Sosyal aktiviteler ve toplulukların tamamen öğrencilerin ilgisine yönelik sürdürülmesi tercih sebeplerimden biri oldu. Bölümümüzün kendini kanıtlamış ve alanında uzman bir öğretim kadrosuna sahip olması, Isparta’nın bir öğrenci şehri kimliği taşıması da tercihimi belirleyen diğer ayrıntılardı. Mühendislik alanında kendimi teorik ve pratik olarak geliştirmek temel beklentilerim arasındaydı. Yalnızca derslerden oluşan bir okul hayatı değil, takım çalışmalarımıza katkı sağlayacak ortamların yaratılması ve hocalara kolay ulaşılabilmek de beklentilerimin içindeydi. Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü bu beklentilerimi karşılanmasın yanı sıra öğrenmeyi öğreten eğitim anlayışıyla kendimi daha da fazla geliştirmemi sağladı. Lisans eğitimimin üçüncü yılında sunulan alan seçiminde mekanik tasarım koluna yöneldim ve robotlar seçmeli dersi geleceğe dair uzmanlaşma hedefimi belirledi. Üniversite sonrası hayatımda, kendimi robotik alanında geliştirmek istiyorum. Makine mühendisliği alanında çok fazla erkek çalışan bulunuyor. Bu meslek dalında çalışan kadınlara karşı mevcut ön yargıyı kırmak hedeflerim arasında. Hâlihazırda kendimi kanıtlayarak bölümü tercih etmek isteyen kadın öğrencilere bunu başarabileceklerini göstermek ve örnek olmak istiyorum. Türk makine sektörünün son yıllarda büyük bir gelişim gösterdiğini düşünüyorum. Fakat üretim aşamasında bazı eksiklikler söz konusu. Bu eksiklikler de yurt dışına bağımlı olmamız sonucuna yol açıyor. Gelişen eğitim sistemimiz ve sektörde sürdürülen çalışmalarla yakın bir gelecekte çok daha iyi bir noktaya ulaşacağımıza inanıyorum.”

“BÖLÜMÜMÜZ KÖKLÜ BİR GEÇMİŞE SAHİP”

“Mühendislik alanında kendimi daha geniş çapta geliştirmeme fırsat vereceğine inandığım için makine mühendisliği bölümünü tercih ettim. Makine mühendisliğinde en önemli noktalardan birinin ‘deneyimli insanlardan öğrenmek’ olduğu gerçeği de düşüncelerimi etkiledi. Süleyman Demirel Üniversitesi bu anlamda köklü ve makine mühendisliği bölümünün geçmişi de başarılarla dolu. Bunlara ek olarak üniversite diplomamızın uluslararası geçerliliğe sahip olduğunu bilmek de ilgimi çeken diğer bir noktaydı. İlk olarak makine mühendisliğinden beklentim eksiksiz ve donanımlı bir şekilde bölümünden mezun olmaktı. Bunun yanı sıra teorik bilgilere ek olarak pratikte de kendimi geliştirmeme yardımcı olacak olanakları sağlamasıydı. Laboratuvar derslerimiz ve hocalarla ortaklaşa yaptığımız projeler, eğitim sürecinin daha verimli geçmesini sağladı. Böylece eğitim gördüğüm alanla kendimi daha çok bütünleştirebildim. Türkiye, enerjide dışarıya bağımlı bir ülke ve bu yüzden enerji alanına yönelerek milli kaynaklarımızı daha etkin bir biçimde kullanmak ve geliştirmek için çalışmak istiyorum. Temel amacım, her geçen gün gelişen teknolojileri daha yakından takip ederek öğrenmek ve yapacağım işlerde öğrendiklerimi uygulamak. Yalnızca Türkiye’yi değil dünyayı da yakından takip edebilmek için mümkün olduğunca fazla yabancı dil öğrenmek istiyorum. Türkiye, yan sanayi alanında çok güçlü bir ülke olmasına rağmen üretim ve Ar-Ge noktasında kendini yeterince ispatlayamamış durumda. Ancak gelişimimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Mevcut desteğin artırılması halinde, makine sektörünün ilerleyen yıllarda çok daha gelişeceğine inanıyorum.”

“ISIL TASARIM ALANINDA UZMANLAŞMAK İSTİYORUM”

“İlkokul yıllarından bu yana makinelere ilgi duyuyorum. Makine onarım ustası olan babamın ve elektrik-elektronik mühendisi olan ağabeyimin de yönlendirmeleriyle makine mühendisliğini bölümünü tercih ettim. Alanında uzman akademisyenlere sahip kadrosu, teorik bilgileri pratiğe dönüştürebileceğimiz laboratuvarı, sosyal imkânları, geniş kampüs olanakları ve şehrin nüfusunun çoğunluğunu öğrencilerin oluşturması ise Süleyman Demirel Üniversitesi’ni seçmemdeki temel kıstaslardı. Hocalarımızın öğrencilere olan ilgisi, yüksek donanımları ve meslek hayatımızda bize yol gösterecek rehberlikleri, beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Bunun yanında, bölümümüzle alakalı öğrenci topluluklarının faaliyetleri, teknik seminer ve gezi olanakları da bölüme olan ilgimi daha da artırdı. Tasarım, üretim, uygulama ve Ar-Ge faaliyetlerini yürütebilecek bilgi ve donanım düzeyine ulaşmış yetkin bir mühendis olarak mezun olup, ülkem adına faydalı çalışmalar gerçekleştirmek istiyorum. Isıl tasarım alanı, bu çerçevede uzmanlaşmak istediğim alan olarak öne çıkıyor. Uzmanlaşmak istediğim alanda ülkemiz dışa bağımlı ve gelişen teknolojinin sağladığı imkânlar ve gelecek vaat eden mühendis arkadaşlarımızla beraber Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap verebilecek çalışmalar yapacağımıza inanıyorum.”