“NESNELERİN İNTERNETİ” VE “AKILLI MAKİNELER” KAVRAMLARI, HALEN EN STRATEJİK TEKNOLOJİ TRENDLERİ ARASINDA ÜST SIRALARDA YER ALMAYI SÜRDÜRÜYOR. MAKİNE İMALAT SEKTÖRLERİNİ YAKINDAN İLGİLENDİREN BU İKİ KAVRAM, GELECEKTE DAHA FAZLA ORANDA SEKTÖR SÜREÇLERİDE YER ALACAKKEN, 2020 YILINDA NESNELERİN İNTERNETİ’NİN OLUŞTURACAĞI KÜRESEL EKONOMİK HACMİN 457 MİLYAR DOLARI GEÇMESİ BEKLENİYOR.

Moment Expo’nun bu sayısında, Gartner. com tarafından 2018’in en stratejik on dijital teknoloji trendi arasında gösterilen ve makine imalat sektörlerini de yakından ilgilendiren güncel teknoloji başlıklarından “Nesnelerin İnterneti” ve “Akıllı Makineler” kavramlarını inceleyeceğiz. Almanya kökenli istatistik şirketi Statista’ya göre halen 23 milyar cihaz İnternete aktif olarak bağlı iken 2025 yılında bu sayının 75 milyara ulaşması bekleniyor. Yine Nesnelerin İnterneti’nin oluşturduğu küresel hacmin günümüzdeki 250 milyar dolardan 2020’de 457 milyar dolara yükseleceğinin öngörülüyor olması, bu iki kavramın gelecekte sahip olacakları önemi daha iyi vurguluyor.

NESNELERİN İNTERNETİ NEDİR?

Fiziksel nesnelerin İnternete erişerek birbirleri ya da daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağını, dilimizde “Nesnelerin İnterneti- Internet of Things” olarak ifade ediyoruz. Nesnelerin İnterneti de Endüstri 4.0 gibi somut bir ürün veya tekil bir teknoloji değil, genel bir kavramdır. Sistemde bulunan nesnelerin belirli elektronik donanım ve sensörler yardımıyla ağda bulunan cihazlar ve algılayıcılarla iletişime geçmeleri sağlanarak, nesnelerin bulunmuş olduğu sistemi herhangi bir yerden gözlemleme ve kontrol etmenin yanında bulut sisteminde verileri tutma imkânı verir.

NESNELERİN İNTERNETİ’NİN TARİHÇESİ

Nesnelerin İnterneti’nin bilinen ilk uygulaması, daha doğrusu ilk İnternete bağlanan cihaz, 1982’de Carnegie Mellon Üniversitesi’ndeki bir kola makinesiydi; içerisindeki ürünlerin listesi ve sıcaklık durumunu bildiriyordu. Nesnelerin İnterneti, kavram olarak ise 1999 yılında Kevin Ashton tarafından Procter&Gamble firması için hazırlamış olduğu sunumda kullanıldı. Günümüzde İnternetin yaygınlaşması, SIM kartların kullanımının artmasıyla mobil hale gelmesi, elektronik devrelerin küçülüp ucuzlaması ve insanların günlük yaşamlarında da sıkça kullanmaları, İnternetin gerçekten de “her şey” için uygulanabilir hale gelmesini sağladı.

NESNELERİN İNTERNETİ UYGULAMALARI

Nesnelerin İnterneti uygulamaları gruplarla sınırlı değildir ancak, ev ve bina otomasyonunda, endüstride, enerji sektöründe, medikal ve sağlık sistemlerinde, ulaşımda, çevre analizi gibi alanlarda Nesnelerin İnterneti uygulamalarına rastlamak mümkündür. Endüstri özelinde, Nesnelerin İnterneti uygulamalarına sahip olan bir fabrikadaki çeşitli sensörlerden gelen veriler İnternet bağlantısı üzerinden bulut sistemine yüklenir ve ilgili kişiler bu verilere telefon, tablet ve kişisel bilgisayarları aracılığıyla ulaşabilir. Böylece, gözlemci tarafından gözlenen bu veriler, fabrikada oluşan ya da oluşabilecek muhtemel arızaların tespitini uzaktan ve önceden yapabilir.

GÜNÜMÜZDE VE GELECEKTE NESNELERİN İNTERNETİ

Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen veriler, günümüzde 23 milyar cihazın İnternete bağlı olduğunu söylüyor. 2025 yılında ise bu sayının 75 milyar cihaza ulaşaması bekleniyor. Yine yapılan başka bir araştırmaya göreyse, Nesnelerin İnterneti uygulamaları, günümüzde 249,2 milyar dolarlık bir küresel ekonomi yaratıyor. Bu rakamın 2020 yılında ulaşması beklenen seviyesi ise 457,2 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

AKILLI MAKİNELER NEDİR?

Smart Machine ya da dilimizdeki kullanımıyla Akıllı Makine, tasarım aşamasında öngörülen fonksiyonlarını yerine getirmesinin yanında donanım ve yazılım olarak gömülü olarak yapay zekâ içeren, durumunun farkındalığına sahip olan, ağ üzerinden çalışan ve diğer sistemlerle iletişim kurabilme özelliği bulunan makineleri ifade ediyor. Standart bir akıllı makinenin taşıdığı başlıca özellikler, kendi durumunun farkında olması ve İnternet ağı üzerinden diğer makine ve işletmecilerle iletişim kurabilmesidir.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AKILLI MAKİNELER

1970’li yılların başından itibaren endüstride yaygınlaşmaya başlayan otomasyon sistemler, 1990’larda gelişmeye başlayan servis ağı ve devam eden süreçte 2000’li yıllarda İnternetin yaygınlaşmasıyla elektronik devrelerinin küçülüp ucuzlaması ve gelişen robot teknolojisinin son adımı olarak akıllı makineler günümüzde Endüstri 4.0 ile birlikte sıklıkla konuşulan bir olgu oldu. Akıllı makineler, sensörlerden elde ettikleri verilerle durumlarını bilir ve bu verileri bulut sistemi üzerine İnternet ağı üzerinden iletir. Bulut sistemlerinde biriken toplam verilerin devasa boyutlara ulaşmaması için akıllı makinelerin veri ayrımını yapabilecek seviyede otonom bir yapıda olmaları gerekir. Bununla birlikte akıllı makineler esnek olmalı, yani üretim hattında hızlı ürün değiştirebilme yeteneğine sahip olmalıdır. Ayrıca üretim ve veri akışının izlenmesi için gerekli olan şartları sağlamalı; maliyet düşüşüne imkân vermeleri beklenmektedir.

NEDEN AKILLI MAKİNE?

Akıllı makineler Endüstri 4.0 çağında, yapay zekâ, Nesnelerin İnterneti ve bulut teknolojisini kullanarak maliyetleri azaltma ve verimliliği artırmada önemli bir potansiyel oluşturduklarından, işletmelerin sahip oldukları pazar konumlarını korumaları ve geliştirmeleri için akıllı makinelere yatırım yapmaları gerekir.

GELECEĞİN AKLILLI MAKİNELERİ

BCC Research’ün yaptığı bir araştırma, akıllı makinelerin küresel pazarlarını beş ayrı gruba ayırarak inceliyor: Uzman sistemler, otonom robotlar, dijital asistanlar, gömülü sistemler ve nörobilgisayarlar. Bu beş ayrı grubun 2019 yılındaki pazar değeri yaklaşık 15,3 milyar dolar olarak hesaplanırken, yıllık ortalama yüzde 20 büyüme oranını yakalamaları da bekleniyor.

 

KAYNAKÇA:

https://www.endustri40.com/ nesnelerin-interneti-ve-endustriyeluygulamalari/

https://www.karel.com.tr/blog/ internet-things-nesnelerininterneti- nedir-cihazlarin-etkilesimtrendleri

https://www.zdnet.com/article/ what-is-the-internet-of-thingseverything- you-need-to-knowabout- the-iot-right-now/

http://kontrolist.com/tag/iot/

https://www.bccresearch.com/

https://ioturkiye.com/2017/08/ endustri-4-0-tarihine-yolculuk/

http://www.emo.org.tr/ ekler/60eb9db167dc6df_ ek.pdf?dergi=1069

https://forwardthinking.pcmag. com/show-reports/316872-willsmart- machines-take-your-job