AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ TARAFINDAN ÜRETİLEN CO2TECH, TÜRKİYE’DE OZON TABAKASINA ZARAR VERMEYEN, KÜRESEL ISINMAYA NEREDEYSE HİÇ ETKİSİ OLMAYAN CO2 (R744) SOĞUTUCU AKIŞKANININ KULLANILDIĞI ENDÜSTRİYEL SİSTEMLERDE SOĞUK SU İHTİYACINI KARŞILAMAYA YÖNELİK İLK SU SOĞUTMA CİHAZI (CHILLER) OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR.

20’nci yüzyıl boyunca gelişmiş ülkelerin başını çektiği sanayileşme, büyüme, kalkınma üçgeninde gerçekleşen ekonomik faaliyetler, insanın yaşamını sürdürdüğü çevresel alanların kaldıramayacağı bir kirlenmeyle sonuçlandı. Halen, toprak, su ve hava, insan yaşamını tehdit eder boyutlarda bir kirlilik düzeyiyle karşı karşıya. Küresel ısınmaya etkisi olmayan ve ozon tabakasına zarar vermeyen doğal soğutucu akışkanlar ise kuşkusuz bu süreçte en önemli alternatifler olarak öne çıkıyor.

Soğutma sistemlerinde kullanılan soğutkanlardan CFC (kloroflorokarbon) ve HCFC (hidrokloroflorokarbon) gazlarının ozon tabakasına zarar verdiğinin anlaşılması üzerine bu gazlar Montreal Protokolü ile yasaklanmıştı. CFC ve HCFC soğutkanlarına alternatif olarak geliştirilen HFC gazları ise küresel ısınma konusunda çok zararlı oldukları tespit edilince, bu gazların kullanımı da Kyoto Protokolü ile kısıtlandı. Ozon tabakasına zarar veren ve küresel ısınmaya etkisi olan gazların yerine yapılan alternatif gaz arayışı sonucunda ortaya çıkan CO2 (R744) diğer gazların aksine ozon tabakasına zararı olmaması ve termofiziksel özellikleri sayesinde ilgi çekmeye başlıyor. Bu nedenle günümüzde CO2 (R744) uygulamaları önem kazanırken, ilgili ticari projeler de artarak devam ediyor.

ENDÜSTRİYEL SU SOĞUTMADA CO2 FARKI

Aytek Soğutma Sistemleri tarafından üretilen CO2tech Türkiye’de ozon tabakasına zarar vermeyen, küresel ısınmaya neredeyse hiç etkisi olmayan CO2 (R744) soğutucu akışkanının kullanıldığı endüstriyel sistemlerde soğuk su ihtiyacını karşılamaya yönelik ilk su soğutma cihazı (chiller) olma özelliğini taşıyor.

Aytek Soğutma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gür, CO2tech’i anlatırken, soğutma ve iklimlendirme endüstrilerinde kullanılan buhar sıkıştırmalı çevrimin, düşük sıcaklıkta buharlaşarak ısı çeken ve yüksek sıcaklıkta yoğuşarak bu ısıyı farklı bir ortama taşıyan soğutucu akışkanlara ihtiyaç duyuyor olması gerçeğini hatırlatıyor: “Diğer soğutkanlarla karşılaştırıldığında, 31°C gibi oldukça düşük bir kritik sıcaklığa sahip olan CO2 (R744) farklı çevrimlerdeki uygulamalarında, ısının atıldığı ortam sıcaklığının kritik sıcaklıktan yüksek olması durumunda, kritik altı bölgede sabit sıcaklık ve basınçta gerçekleşen yoğuşma sürecinin yerini sabit basınç-değişken sıcaklıkta gerçekleşen gaz soğuma süreci alıyor ve böylelikle transkritik soğutma çevriminden bahsedilebiliyor.”

CO2 gazının bu noktada etkili bir çözüm sunduğunun altını çizen Gür, HFC-HCFC gazların Ozon Tüketme Potansiyeli (ODPOzone Depletion Potential) değerinin CO2 gazıyla eş değer olsa bile Küresel Isınma Etkisi (GWP-Global Warming Potential) değerinin 1700-4000 arasında değiştiğini vurgularken, ODP değeri “0” ve GWP değeri “1” olan, soğutma verimi yüksek CO2tech su soğutma cihazının da bu sorunları azaltmaya yönelik bir proje olarak önem arz ettiğini söylüyor. CO2tech su soğutma cihazı ile ilgili ayrıntılı bilgiye www. aytekchillers.com İnternet adresinden ulaşılabilir.