TÜRK POMPA VE VANA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ, MAKİNA İMALATÇILARI BİRLİĞİ, İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ VE ODTÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞ BİRLİĞİNDE 13-14 ŞUBAT 2020 TARİHLERİNDE ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİNDE DÜZENLENECEK OLAN 10’UNCU POMPA VANA KOMPRESÖR KONGRESİ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR. KONGREYE BİLDİRİ İLE KATILIM SAĞLAMAK İSTEYEN KATILIMCILARIN BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİM TARİHİ İSE 4 KASIM’DA SONA ERECEK.

Pompalar, vanalar, kompresörler, fanlar ve bunlara ilişkin tesisler üzerinde araştırma, tasarım, imalat, işletme ve pazarlama faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerle, sektöre katkı yapan diğer kuruluş temsilcilerini bir araya getirerek, sektör çalışma alanına giren konuları en geniş kapsamda tartışmak; imalatçıların ilerlemelerini sergilerken, yatırımcıların ihtiyaçları doğrultusunda projeksiyonlar yapabilmek ve bilgiyi tabana yaymak amaçlarıyla düzenlenecek olan kongrenin 10’uncusu, 13- 14 Şubat tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde “Dijital Dönüşüme Hazırlanan Türkiye” temasıyla düzenlenecek. Kongre, Makine İhracatçıları Birliği (MAİB), Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED), Avrupa Vana ve Armatür Sanayicileri Derneği (CEIR) ile Avrupa Pompa İmalatçıları Derneğinin (EUROPUMP) yanı sıra MAKFED üyesi Akışkan Gücü Derneği (AKDER), İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) ve Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) tarafından da destekleniyor.

KONGRENİN TEMASI DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Dijital dönüşümün, Endüstri 4.0 kavramının ve bu yöndeki gelişmelerin üreticisinden kullanıcısına, projecisinden tedarikçisine, ithalatçısından ihracatçısına, ilgili bakanlıklardan üniversitelere, sektörün bütün paydaşlarını küresel ve topyekûn bir dönüşüme zorlayacağı artık tüm kesimlerce biliniyor. Bu kapsamda da kongrenin alt başlıkları, önceki yıllarda olduğu gibi, ürün ve sistem tasarımı ve optimizasyonu, verimlilik, enerji tasarrufu, tasarım ve geliştirme (HAD), yazılımlar, enerji verimliliği, ölçme ve kontrol, malzeme, mini ve mikro santraller, sızdırmazlık problemleri, işletme ve bakım, iç ve dış pazarlama, AB kuralları ve standartlar gibi bu sektörün bütün üyelerince üzerinde çalışılan ve bilinmesi gereken konulardan oluşacak. Bunların yanı sıra kongre temasıyla ilişkili olarak alt başlıklar içinde yapay zekâ, Endüstri 4.0, katmanlı imalat ve sanal gerçeklik ile tasarım konuları da ele alınacak. “Dijital Dönüşüme Hazırlanan Türkiye”, “Endüstri 4.0 ve Türkiye”, “Nümerik Analizler”, “İnovasyon ve Türkiye”, “Akıllı Şehirler”, “Biyomimikri ve Endüstrideki Uygulamaları”, “Blok Zinciri ve Endüstrideki Uygulamaları”, “Nano Malzemeler ve Kompozitler” konularının davetli konuşmacılarca ele alınacağı kongrede, sektörden gelen bildirilerin sunumları da gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, kongreye bildiri ile katılım sağlamak isteyen katılımcıların, bildiri özetlerini 4 Kasım’a kadar kongre sekreteryasına göndermeleri gerekiyor.