Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da yapılan değişiklikle, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine de “Yeşil Pasaport” verilecek. Buna göre, bugüne kadar 1331 makine ihracatçısı firmanın Yeşil Pasaport alma hakkının bulunduğu uygulamadan, 617 makine ihracatçısı daha faydalanabilecek. Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Makine sanayisi teknoloji odaklı ve rekabetçi bir sektör olduğu için dünya genelindeki gelişmiş pazarlarla sürekli temas gerektiren, aktif bir faaliyet alanıdır. İhracatçılarımız uluslararası rekabetteki payını arttırmaya çalışırken, Yeşil Pasaport alt limitini düşüren düzenleme, yurt dışına giriş çıkış işlemlerinde önemli bir kolaylık sağlıyor” değerlendirmesinde bulundu.