Bu yıl beşincisi dü zenlenen ve 27-28 Kasım tarihlerinde “Toplumsal Fayda İçin Üniversite Sanayi İş Birliğinde Arayüzlerin Rolü” temasını taşıyan Üniversite- Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) Ulusal Patent Fuarı ve Kongresi, üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) teknoloji/ patent portföylerini sanayici ve yatırımcılarla; sanayi Ar- Ge merkezlerinin patent/teknoloji odaklı çalışmalarını ise üniversitelerle buluşturdu. Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki patent temelli akademik girişimci şirketleri tanıtan sergi alanlarının da yer aldığı Kongre’de, 40 stantta 178 üniversite patenti sergilendi.

Suudi Arabistan Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin de onur konuğu olarak katılım sağladığı ve patentlerini sergilediği etkinlikte düzenlenen panel oturumlarında ise paneller ile fikri mülkiyet temelli akademik girişim süreçlerinde TTO’ların karşılaştıkları sorunlar ve çözümler tartışıldı. Sanayi Ar-Ge merkezi yöneticilerinin TTO’lar ve akademisyenlerle ilgi alanları ve uzmanlıklarına göre olası iş birlikleri için ikili görüşmeler yapmasına da olanak sağlayan etkinliğin ikinci gününde, ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. A. Hamit Serbest’in yöneticiliğinde düzenlenen “Yerleşik Sanayimizin Yeni ve Yerli Teknolojilere Yaklaşımı” başlıklı panele MAİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ağrikli ile Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği (BESİAD) ve Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuarı (MATİL) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa N. Tecdelioğlu konuşmacı olarak katıldı. Bilindiği üzere ÜSİMP, sosyal sorumluluk anlayışıyla kurulmuş bir “sivil girişim” olarak, tüm paydaşları arasında üniversite-sanayi iş birliği ve teknoloji transferi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Ulusal bir iş birliği, emektaşlık, birlikte öğrenme, birlikte tasarım ve birlikte üretim kültürü oluşturmak gayretindeki ÜSİMP’in, aralarında TÜBİTAK, KOSGEB, OAİB, TTGV, ASO, İSO ve EBSO’nun da bulunduğu 92 kurumsal üyesi bulunuyor.