Makine sektörünün öncelikleri doğrultusunda politikalar geliştirmek ve sektörel örgütlerin faaliyetlerini destekleyerek iş birliği kültürü oluşturmak amacıyla 2014 yılında 14 kurucu derneğin bir araya gelmesiyle kurulan ve bugün 20 üyeye ulaşan MAKFED’in 3. Olağan Genel Kurul toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin açılış konuşmasıyla başladı. Sektörün MAKFED çatısı altında güçlü bir örgütlenmeye kavuşmuş olmasının, planlama ve uygulamalarda getirdiği faydaların altını çizen Büyükdede, Türkiye’de gerçekleştirilen büyük altyapı ve sanayi yatırımlarından yerli makine üreticilerinin daha fazla pay almaları için tedbirler geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“TEKNOLOJİYE YATIRIMLA NİTELİKSEL DÖNÜŞÜM SAĞLAMALIYIZ”

Türkiye’nin dış ticaret açığının kapanmasında en etkin rolü makine sektörünün oynadığına dikkat çeken MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Adnan Dalgakıran ise konuşmasında “Makine sektörünün en önemli zenginliği sahip olduğu insan kaynağıdır ve niteliksel dönüşümü sağlayacak asli unsur beşeri sermayemizde bir dönüşüm gerçekleştirmektir. Biz, yatırım harcamalarımızı öncelikle teknolojik rekabette firmalarımızı öne çıkaracak unsurlar için yapabilmeliyiz. Oysa yatırım yeri maliyetleri, Ar-Ge’ye ayırabileceğimiz kaynakları daha baştan tüketiyor. Tüm bunların yanında kayıt dışının körüklediği ölçeksizlik ve teknoekonomik kapasitelerde zaafiyet sorununu aşmaya çalışıyoruz. Üstelik bütün bunları, finansman maliyetlerinin yüksek olduğu bir süreçte başarmak için gayret ediyoruz” dedi.

Dalgakıran, öncelikle ele alınması gerekli konuları; kamu alımlarında yerli malına referans sağlayacak imkânlar yaratılması, Ar-Ge’ye kaynak tahsisinin arttırılması yanında ciddi miktarda verilen yatırım destek ve teşviklerinde etki analizinin yapılması ile girişimci niteliğinin arttırılması olarak sıraladı.

DÜNYA ZORLANDI, TÜRKİYE BAŞARDI MAKFED

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu da konuşmasında, dünya ve Türkiye’deki makine sanayisinin güncel durumu hakkında bilgiler paylaştı ve “2019’da dünya genelinde büyüme yüzde 2,5 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Bunun önemli nedenlerinden biri ise dünya ticareti içinde gümrük duvarlarıyla korunan mal gruplarının oranının 2019’a kadar olan yüzde 7’den 2019’da yüzde 10’a yükselmesiydi. Dünya genelinde 450 milyar dolarlık mal ve hizmetin ülkeler tara- fından koruma altına alındığı bir yıl yaşadık. Bunların büyük kısmını makineler oluşturdu. Henüz kesinleşmiş olmamakla birlikte, üçüncü çeyrek neticelerine göre ilk beş rakibimizin ihracatı yüzde 5 kadar azaldı. Biz, buna rağmen, dünya makine ithalatının düştüğü bu dönemde ihracatımızı yüzde 4 kadar arttırmayı başardık. Serbest bölgelerden yapılan ihracatla birlikte makine ihracatımız 19 milyar dolara ulaştı. Makine sektörünün dış ticaret açığı ise 10 milyar dolardan 5 milyar dolara geriledi” değerlendirmesinde bulundu. MAKFED Genel Kurulu’nda ayrıca, MAKFED Tüzüğünde yapılan değişikliklerle Federasyonu büyütme yönünde açılımlar yapılırken, her alt sektörden sadece bir derneğin üye kabul edilmesi uygulamasına devam edilmesi kararı alındı. Genel Kurul sonundaki oylamada ise Adnan Dalgakıran başkanlığındaki Yönetim Kurulu tekrar seçilerek güven tazeledi.