10Ocak akşamı gerçekleştirilen geceye Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevda Kayhan Yılmaz, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır ile İMDER, İSDER, İŞİM başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun yöneticileri katıldı.
175 konuğun katıldığı sektörün bu önemli buluşmasında ARÜSDER’in hizmetleri ve temsil ettiği sektörün Türkiye ekonomisi açısından önemi vurgulanırken, sektörün sağladığı katma değerin önümüzdeki yıllarda artması beklentilerinin altı çizildi. Geniş bir katılımla ve coşkuyla gerçekleşen gecede katılımcılar Nejat İnan Orkestrası’nın müzikleri eşliğinde keyifli saatler geçirdi. 

1999 yılında kurulan ARÜSDER, Türkiye’nin cari açığının kapatılmasına önemli ölçüde destek veren 66 üyesinin temsilcisi olarak çalışmalarına devam ediyor. İç pazarda kamunun hizmetine sunulan itfaiye, çöp kamyonu, ambulans, kanal açma, personel ve yük kaldırma platformları, askeri araçlar gibi pek çok ürünün yanı sıra iş makineleri üretimi yapan firmaların birlikteliğinden doğan bir sivil toplum kuruluşu olan ARÜSDER, dünyanın 145 ülkesine ihracat yapan üyeleriyle önemli bir ihracat kapasitesi- ne de sahip bulunuyor. Türkiye’nin üst düzeyde tanıtımı amacıyla dünya üzerinde birçok fuara katılan, temsil heyetlerinde yer alan, ilgili yabancı yetkilileri Türkiye’ye davet ederek üretilen kaliteli ürünleri yerinde görmelerini sağlayan ARÜSDER’in kuruluş amacı ise sektör üyelerinin dünya pazarlarındaki rekabet gücünü arttırması olarak belirlenmiş durumda.