Makine Federasyonu (MAKFED) üyelerinden Makina İmalatçıları Birliği’nin (MİB) yayımladığı bir açıklamayla, çalışanların sağlığı, güvenliği ve emniyetinin zaman ve maliyet kaybından öte her şeyin üzerinde olduğuna ve hayati tehlikelere sebep olabilecek riskleri taşıyan makinelerin piyasaya sunulmaması gerektiğine dikkat çekildi.

“Emniyet ve güvenlik standartlarına uygun olmayan makinelerin piyasa gözetimi ve denetimi büyük önem taşıyor” sözleriyle başlayan açıklamada, “Denetimsiz makineler insan ve çevre sağlığı açısından önemli riskler içerirken, bu risklerin giderilmesinde, kısaca makinelerin emniyet ve güvenliklerinin tesis edilmesinde CE mevzuatı temel alınıyor. Hayati tehlikelere sebep olabilecek riskleri taşıyan makinelerin piyasaya arz edilmesine izin verilmemelidir. Çalışanların sağlığı, güvenliği ve emniyeti, zaman ve maliyet kaybından öte her şeyin üzerindedir” vurgusunda bulunuluyor.

Açıklama, şu sözlerle devam ediyor: “Gündemdeki CE denetimi uygulaması emniyetsiz, güvensiz ve denetimsiz ithalat ve yerli imalatın engellenmesine yönelik olup, MİB olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütmekte olduğu çalışmayı destekliyoruz. Sadece fiyat, teslimat süresi gibi ölçütler, kısaca düşük fiyata ve hızlı ticarete önem veren kullanıcıların en ucuz makineyi alabilme çabaları maalesef sanayicileri CE uygunluğu tam olmayan ithal ve yerli ucuz makinelere yönlendiriyor. Bu tercihler, aynı zamanda, CE mevzuatına uygunluğu tam olan yerli makinelerin rekabet şansını da azaltıyor. CE uygunluğu olmayan makineler ölüme varan iş kazalarına, ciddi tehlikelere, verimsizliğe ve büyük ekonomik kayıplara yol açıyor. Ticaret savaşları, korumacılık ve yerli üretimin desteklendiği mevcut dünya gündeminde Türkiye’nin
de diğer büyük ülkeler gibi iç pazarını ve yerli üreticisini korumaya yönelik politikalara yönelmesi ve kendini özellikle Uzak Doğu’dan gelen kalitesiz ve denetimsiz makinelere karşı koruması çok doğaldır.”