Bu yıl 10’uncu kez düzenlenen Pompa, Vana, Kompresör Kongresi, 13-14 Şubat tarihlerinde, Ankara ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. “Dijital Dönüşüme Hazırlanan Türkiye” temasıyla düzenlenen kongre, enerji verimliliğinden Endüstri 4.0’a, nano malzemelerden 2020 yılı beklentilerine kadar geniş konu yelpazesiyle sektör temsilcilerini buluşturdu. Birçok yerli ve yabancı sektörel dernek ve federasyon tarafından da des- teklenen kongre, pompalar, vanalar, kompresörler, fanlar ve bunlara ilişkin tesisler üzerinde araştırma, tasarım, imalat, işletme ve pazarlama faaliyetlerinde bulunan kişileri ve sektöre katkı yapan diğer kuruluş temsilcilerini bir araya getirdi.

İki gün süren kongrenin ilk gününde makine sektörünün dijital dönüşümü, yapay zekâ, akıllı sistemler, Endüstri 4.0 ve makine sektörünün ekonomik olarak 2020 beklentileri konularında sunumlar gerçekleştirilirken, ikinci gün ise araştırmacılar ve firma temsilcilerinin dijital dönüşümde eğitim, biyomimikli ve endüstrideki uygulamaları, inovasyon ve Türkiye, akıllı şehirlerde su yönetimi, nano malzemeler ve kompozitler gibi güncel temalardaki sunumlarına ayrıldı. Kongrede ayrıca eş zamanlı olarak teknik eğitimler de verildi.

“MAKİNE SEKTÖRÜ ÖLÇEK BÜYÜTMELİ”

Kongre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin açılış Büyükdede konuşmasında, makine sektörünün ülke sanayisindeki önemini vurgulayarak yerli üretim ve yerli ürünlerin kullanımının gelişmesi için Bakanlık olarak yoğun çalışmalar yaptıklarını belirtti.

TİM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu ise konuşmasında, dünya mal ticareti içinde en büyük payın makine sektörüne ait olduğunun altını çizdi. Makine sektöründe teknoloji geliştirilemezse, hiçbir sektörün rekabetçi olamayacağını vurgulayan Karavelioğlu, “Türkiye’nin en rekabetçi ürünleri makine sektörünündür, en katma değerli alanıdır. En fazla Ar-Ge merkezi bu sektördedir. En çok ihracatçı ve imalatçı bizdedir. Türkiye’nin Makinecileri uzun zamandır emsalsiz bir öykü yazıyor. İhracatını Türkiye’nin iki katı hızında arttırıyor” derken, sektörün en büyük sorununun ne teknoloji geliştirme ne de nitelikli eleman bulmak olduğunu belirterek, “Bana sorarsanız sorun rekabetin haksızlığında, girişimci ile girişkenin ayrıştırılmasındadır. Makine sektörünün ölçek büyütmesi, verimliliği arttırması gerekiyor. Kayıt dışılığa ve kopyacılığa karşı korunması gerekiyor. Ar-Ge yatırımlarımızın selameti, yasa denetimi-gözetimi faaliyetlerinin daha etkin ve katı şekilde uygulanmasını gerektiriyor. Yerlileşmeye ve millileşmeye yönelik adımları hızlı şekilde atmalıyız. Bu ithalata karşı tedbir alınarak yapılabilir. Ülkemizdeki büyük projelerde referans, sertifikasyon gibi engellerin ortadan kaldırılması gerekir. Referansı biz ülkemizde alamazsak, dünyanın hiçbir yerinde alamayız. Yerlileşme ve rekabetçiliği artırmanın yolu, ülkemizdeki yatırım projelerinde Türk makinelerine fırsat sağlamak olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

 

KÜRESEL REKABET İÇİN DİJİTALLEŞME ŞART POMSAD

Yönetim Kurulu Başkanı Nurdan Yücel konuşmasında dijital dönüşüm için Ar-Ge’nin önemine dikkat çekerken, makine sanayisinin dijital dönüşüm çalışmalarında üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket etmesi gerektiğinin, bu çalışmaların sanayi gelişiminin yanı sıra kaliteli iş gücünü de geliştireceğinin altını çizdi. MİB Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gencer ise son beş yılda pompa, vana, kompresör ihracatının ithalatı karşılama oranının yüzde 46’dan yüzde 65’e çıktığını vurguladı ve üretim süreçlerinde dijital teknolojilerin uygulanmasının arttırılmasının, uluslararası rekabetin ön koşulu olduğunu belirtti.

Son olarak, İTÜ Makina Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Erkan Ayder’in konuşmasının ardından, Siemens Satış ve İş Geliştirme Mühendisi Şafak Karahan “Enerji Verimliliğinde Yapay Zekâ ve Büyük Veri Analizi”, Halıcı Grup Genel Müdürü ve ENOSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Halıcı ise “Makine Sektöründe Dijital Dönüşüm” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Kongrenin ilk gün konferans oturumunda ise MAİB Almanya Danışmanı Ahmet Yılmaz “Endüstri 4.0 ve Türkiye”, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeniz Ertuğrul da “Akıllı Sistemler ve Mühendislik Uygulamaları” başlıklı sunumlarıyla kongre- de yer aldı. Moderatörlüğünü ODTÜ- BİLTİR Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gökler’in yaptığı ve makine sektörü- nün Endüstri 4.0 kapsamında geldiği noktayı tartışan “Makine Sektöründe Dijital Dönüşümün Neresindeyiz?” konulu panelin konuşmacıları ise PwC firmasından Dr. Akif Koca, MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır ve KSB Türkiye Genel Müdürü Sinan Özgür oldu.

KONGREYE İLGİ ÇOK YOĞUNDU

Kongrenin ikinci günü, davetli konuşmacılar ve bildiri sunumlarının yanı sıra teknik eğitimlerle üç salonda eş zamanlı olarak devam etti. Toplam 16 bildiri sunumunun gerçekleştiği kongrenin ikinci gününde; ODTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tarkan Gürbüz “Dijital Dönüşümde Eğitimin Yeri”, İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan  Ayder “Biyomimikri ve Endüstrideki Uygulamaları”, ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Serdar Alemdar “İnovasyon  ve Türkiye”, Prof. Dr. Haluk Karadoğan “Akıllı Şehirlerde Su Yönetimi” ve İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bakkal “Nano Malzemeler ve Kompozitler” konulu konuşmalarıyla katılımcılara seslendi.
Kongre kapsamında düzenlenen teknik eğitimlerde ise öğrenciler ve çeşitli firmalardan gelen katılımcılar Numesys firması eğitmenlerinden Oktay Hançerli’nin gerçekleştirdiği “HAD Eğitimi”, Dr. Can Alpdoğan’ın gerçekleştirdiği “Akustik Yazılımları Eğitimi” ve Batuhan Gürer’in gerçekleştirdiği “Titreşim Analizleri Eğitimi”ne katıldı. Kongrenin kapanış sunumunu ise Dijital Dönüşüm Mimarı Kozan Demircan “Dijital Dönüşümün Etkilerine Karşı Nasıl Hazırlanmalıyız?” başlıklı sunumuyla yaptı.

İki gün süren kongre 500’ü aşkın kişi tarafından ziyaret edilirken, kongreye çeşitli illerin su idaresi yetkilileri, Bakanlıklar ve Devlet Su İşleri yetkililerinin yanı sıra birçok kamu kurum ve kuruluşu ile birçok farklı sektörden firma yetkilisi, öğretim üyeleri ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.