Asgari ücretten farklı yapılan işten bağımsızlaştığı olarak temel gelir, toplumdaki tüm gelir, tüm bireylere devlet tarafından düzenli olarak ödeme yapılması fikrine dayanıyor. Otomasyonun arttığı, iş güvencesinin yok olduğu, kazancın düzensizleştiği ve yapılan işten bağımsızlaştığı günümüz toplumunda temel gelir, tüm bireylerin sağlığı, refahı ve mutluluğu için son derece önemli sonuçlar barındırıyor.

Dünyanın pek çok yerinde temel gelir fikri, siyasi partilerin gündemine girdi ve adil refah dağılımı tartışmalarının merkezine yerleşti. Emek yoğun yerine bilgi yoğun, sınırlı kontratlı, yarı zamanlı ya da proje bazlı çalışan; sürekli iş güvencesi bulunmayan iş gücünü ortaya koyan “Prekaryat” sınıfını ilk kez tanımlayan İngiliz ekonomist ve sosyolog Guy Stranding, son 30 yıldır temel gelir fikrini geliştirenlerin başında geliyor. Kitap, temel gelir fikrinin ekonomi, yoksulluk, sosyal adalet, iş ve emek alanlarındaki etkisini araştırırken yalnızca ekonomik değil aynı zamanda etik savlar sunuyor, karşı savları ele alıp çürütüyor ve dünyadaki pilot çalışmalardan neler öğrenebileceğimizi gösteriyor. Temel Gelir: Katılımcı, eşitlikçi, güvenli, adil, özgür, insan odaklı bir gelecek için çalışan ve kafa yoran herkes için önemli bir kaynak eser olarak da dikkat çekiyor.