Sosyal medya platformları, eğlenmek ve kişi ya da topluluklarla iletişim kurmak gibi amaçların yanında maalesef siber zorbalık için de oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Sosyal medya kullanımının gençler arasın- da daha yoğun olmasından dolayı da ebeveynlere birçok sorumluluk düşüyor. Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, araştırmalara göre 12 ila 17 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık yüzde 37’si siber zorbalığa maruz kaldığını ve gençlerin yüzde 95’inin sosyal medya kullanıcısı olduğunu söylerken, gençlerin büyük çoğunluğunun mobil cihazlarından İnternete eriştiğinin ve mobil cihazların siber zorbalık için en yaygın araç haline geldiğinin altını çiziyor. Akkoyunlu’nun paylaştığı ve- rilere göre, öğrencilerin yüzde 23’ü online ortamda başka bir kişiye kötü veya acımasız bir şey söylediğini veya yaptığını belirtiyor. Aynı zamanda öğrencilerin yüzde 27’si de kendilerine siber zorbalık yapıldığını söylüyor. Kızların siber zorbalığa uğrama oranları ise erkeklerden daha fazla: Genç kızların yüzde 15’i en az dört farklı türde taciz edici online davranışın hedefi oluyor. Erkeklerde bu oran yüzde 5. Instagram, çoğu genç insanın en fazla siber zorbalığa maruz kaldığı platform olarak öne çıkarken, Instagram kullanıcılarının neredeyse yarısı bu platformda taciz yaşadığını belirtiyor.

Diğer yandan, siber zorbalığa maruz kalan gençlerin hem kendine zarar verme hem de intihar girişiminde daha fazla risk altında oldukları da bildiriliyor. Gençlerin yüzde 83’ü sosyal medya şirketlerinin kendi platformlarında siber zorbalıkla mücadele etmek için daha fazlasını yapması gerektiğine inanırken, gençlerin yüzde 60’ı bir arkadaşının siber zorbalığa uğradığına tanık olduklarını ancak hiçbir müdahalede bulunamadıklarını söylüyor. Araştırmalara göre her 10 genç kurbandan sadece biri, bir ebeveyni veya güvenilir bir yetişkine yaşadığı zorbalık konusunda bilgi verirken, her beş öğrenciden dördü (yüzde 81), anonim olarak siber zorbalığa müdahale etmelerinin daha kolay olduğunu söylüyor.

Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, çocuklarının siber zorbalığa maruz kaldığını fark eden ya da öğrenen ebeveynlerin dikkat etmesi gereken-leri ise şöyle sıralıyor:

• Çocuğunuzu dinleyin. Çocuğunuza, siber zorbalık kurbanı olduğunda bunun utanılacak bir şey olmadığını hatırlatın.

• Çocuğunuza güven verin. Ne olursa olsun onun ya- nında olacağınızı hissettirin ve yardımcı olmaya çalışın.

• Zorbalığı durdurmak için birlikte çalışın. Çocuklarınıza karşı ger- çekleşen zorbalıkları ve kanıtları kaydedin, ekran görüntüsünü alın, ilgili yerlere raporlayın ve zorbayı engelleyin.

• Okul yöneticileri ve diğer ebeveynlerle konuşun. Sorunun farkında olmalarını ve endişelerinizi anlamalarını sağlayın.

• Durumu takip edin. Çocuğunuzla konuşmaya devam edin ve onu daima dinleyin. “Bugün okul nasıldı?” gibi soruların çoğu zaman “İyiydi” tarzında cevapları olması normal. Takibe devam edin, bu duruma karşı homurdansa dahi olumlu olmaya çalışın ve bunu sürdürün.

• Zorbalıkla ilgilenen kurumlara (EGM-Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İnternet Yardım Merkezi gibi) danışın. Daha fazla tavsiye için, zorbalıkla mücadele eden kuruluşlarla iletişim kurmayı deneyin.

• Ebeveyn kontrolü içeren bir güvenlik yazılımı kullanın. Çocuğunuzun çevrimiçi aktivitelerini izleyebileceğiniz ebeveyn kontrolü içeren bir güvenlik çözümü edinin.