TEMİNAT YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE KREDİ ALAMAYAN KOBİ’LERE VE KOBİ DIŞI İŞLETMELERE KEFİL OLAN KREDİ GARANTİ FONU, KOBİ’LERİN VE KOBİ DIŞI İŞLETMELERİN FİNANSMANA ERİŞİMİNE DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR.

İlk kefaletini 1994 yılında vererek faaliyetlerine başlayan, Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş bir anonim şirket olan Kredi Garanti Fonu, KOSGEB, TOBB, TESK ile Türk Eximbank, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası’nın yanı sıra Türk bankacılık sektörü ve Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) gibi ortaklarıyla Türkiye’de KOBİ’lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla kefalet veren tek kurum olmaya devam ediyor.

Kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin, “müteselsil kefil” olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlayan KGF, güncel kredi teminat paketleriyle KOBİ’lere can suyu olmayı sürdürüyor.