Türk lirası altı adet banknota sahip. Bunlar 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL. Ön yüzlerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafları bulunan bu banknotların arka yüzlerinde ise bilim tarihinde dünyanın sayılı isimlerinden biri kabul edilen Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı, matematik dünyasının önde gelen bilim insanları arasında gösterilen Ord. Prof. Dr. Cahit Arf, klasik dönem Osmanlı ve Alman mimarilerinin belirgin özelliklerini sentezleyerek kendi alanında yeni bir tarz oluşturan Mimar Kemalettin, ilk Türk kadın filozofu ve kadın romancılarından Fatma Aliye, klasik Türk müziğinin kurucusu olarak kabul edilen Buhurizade Mustafa Efendi ya da çok bilinen ismiyle Itri ile Türk tarihinin en büyük ozanlarından biri olan Yunus Emre’nin birer resmi yer alıyor.

Moment Expo’nun yeni disiplinlerinden Genç Moment sayfalarımızda her sayıda bu önemli isimleri tanıtmanın doğru olacağını düşünüyoruz.

“MATEMATİK DE RESİM, MÜZİK VE HEYKEL GİBİ BİR SANATTIR”


10 TL’nin arka yüzünde resmini gördüğümüz, dünyaca ünlü matematikçimiz Ord. Prof. Dr. Cahit Arf kendi adıyla anılan “Arf Sabiti“, “Arf Halkaları” ve “Arf Kapanışları” gibi terimlerin de isim ba- basıdır. Matematik ve bilim dünyasına önemli katkılarda bulunan, Alman Matematikçi Helmut Hesse ile birlikte “Hesse-Arf Kuramı”nı gelişti- ren Arf, 1910 yılında, o dönem Osmanlı İmparatorluğuna bağlı olan Selanik'te doğdu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde profesör ve ordinaryus profesörlüğe yükselen ve 1962 yılına kadar çalışan Arf, daha sonra Robert Koleji’nde matematik dersleri vermeye başladı. 1964 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Kurulu Başkanı oldu. Arf, kısa bir süre California Üniversitesi’nde konuk öğretim üyeliği yaptıktan sonra 1967-1980 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde çalışmalarına devam etti. Emekli olduğu dönemde, TÜBİTAK’a bağlı Gebze Araştırma Merkezi’nde çalışmalarını sürdüren Arf, 1985-1989 yılları arasında da Türk Matematik Derneği Başkanlığını yürüttü. Ord. Prof. Dr. Cahit Arf’in adı, 1997’deki vefatının ardından ULAKBİM Bilgi Merkezi’ne verildi.
Sentetik geometri problemlerinin cetvel ve pergel yardımıyla çözülebilirliği konusunda yaptığı çalışmalar, cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılmasında orta- ya çıkan değişmezlere ilişkin Arf Sabiti ve Arf Halkaları gibi literatürde adıyla anılan çalışmaların yanı sıra “Hasse- Arf Teoremi” adıyla anılan teoremi matematik bilimine kazandıran Ord. Prof. Dr. Cahit Arf, matematiği bir meslek dalı olarak değil, bir yaşam tarzı olarak görüyordu.