Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının uygun görüşleri ve İçişleri Bakanlığının onayı ile ismi Türkiye Makina Federasyonu olarak tescillenen MAKFED, 20 alt sektör derneği üyesi ile 3000’e yakın imalatçıyı temsil ediyor. Makine ve aksam imalatçılarını temsil eden dernek- lerin üst kuruluşu olarak 2014 yılında kurulan Federasyonun merkezi Ankara’da bulunuyor.

“SEKTÖRÜMÜZ ÖRGÜTLENMESİNİ ZİRVEYE TAŞIDI”

Türkiye’de 400 bine yakın kişi istihdam eden ve yılda ortalama 18 milyar dolar ihracat gerçekleştiren makine imalat sektörünün, yüksek katma değerli ürün ve teknoloji geliştirerek sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinin küresel rekabetçiliğinde kilit rol üstlendiğine dikkat çeken MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, Federasyonun “Türkiye” ön adını kullanması kararına yönelik değerlendirmesinde, “Makine sanayisi, herhangi bir sektör değildir. Yükseltici ve sürükleyicidir. 2019 yılı boyunca kamunun yayımladığı tüm strateji planlarında bize öncü görevi verilmiş olması, ‘İleri ülke’ olmanın tek yolunun makine sanayisinin yükselişinden geçtiğinin artık herkesçe anlaşılmış olmasındandır. Makine imalatçılarını temsil eden sektörel dernekler on yıllardır önemli bir sorumluluğu özveriyle yerine getiriyor. Federasyonumuzun isim değişikliği ile örgütlenmemiz nihayet zirve noktasına ulaşmış oldu. Federasyonumuzun adına kattığımız ‘Türkiye’ ön adıyla birlikte, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında üstlendiğimiz görevin gereklerini, koşul ve ihtiyaçlarını dile getirmeyi sürdüreceğiz. Ürettiğimiz bilgi ve stratejilerle, yetkili makamların en isabetli kararları almalarına yardımcı olmaya büyük bir özgüvenle devam edeceğiz” dedi.

“KOBİ’LERİN HÂKİM OLDUĞU BİR SEKTÖRDE, GÜÇLÜ ÖRGÜTLENME OLMAZSA OLMAZ”

MAKFED çatısı altında Türkiye’yi makine, metal, elektronik ve yazılım sektörlerinin tepe kuruluşu olan Avrupa Mühendislik Endüstrileri Konfederasyonu’nda (ORGALIM) da yıllardır başarıyla temsil ettiklerinin altını çizen Dalgakıran şunları söyledi: “Üye derneklerimizin her biri, kendi alt sektörlerinin en yetkin kuruluşlarıdır. Dernek başkanlarımızın birçoğu uluslararası sektörel örgütlerde de görevlidir. Derneklerimiz 23 Avrupa federasyonunda ülkemizin bayrağını dalgalandırıyor. Uluslararası standartlar ve mevzuat üzerinde çalışıp, üyelerinin ticari ve teknik bilgiye erişebilmelerini sağlıyor. Makine imalatı gibi, bütün dünyada KOBİ yapısında olan tüm faaliyet alanlarında güçlü sektörel örgütlenme olmazsa olmazdır. Bizim yıllardır yazmakta olduğumuz başarı öyküsünde bu bilincin yeri tartışmasızdır.”

“MAKFED, SEKTÖRÜN KURUMSAL YAPILANMASINI GÜÇLENDİRİYOR”

Öncelikli misyonu, kamu ve özel sektörü tamamlayıcı ve destekleyici işlevler üstlenirken, ekonomik ve sosyal kalkınma sürecinde etkin çözümler üreterek gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte karar alma mekanizmalarına zamanında ve yerinde katkılar sağlamak olan MAKFED’in üye ve faaliyet tabanındaki açılımın süreceğini belirten Dalgakıran, sözlerini şöyle tamamladı: “Makine imalat sektörünün Türkiye’de odağa yerleşerek büyük sorumluluk üstlenmesi, yan ve tedarikçi sektörlerin dernekleri, kümeler, bölgesel dernekler ve diğer paydaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesini ve müşterek mesaiyi kaçınılmaz hale getirmiştir. Resmi makamlarımızın Federasyonumuzu ‘Türkiye’ ön adına layık bulmaları, bizleri onurlandırmanın yanı sıra giderek yükselen başarı ve özgüvenimizle peyderpey yeni açılımlar yapmamıza zemin hazırlayacaktır.”