Sanayi 4.0 ile siber fiziksel sistemlere dayalı üretim teknolojilerine bağlı olarak gelişen bir dijital dönüşüm süreci yaşıyoruz. Dijital dönüşümün; işletmelere esneklik ve hız kazandırmasının yanı sıra maliyetleri azaltması, insan kaynaklarının verimliliğini arttırması gibi yararları nedeniyle zorunluluk haline geldiği bir süreçten geçiyoruz. Sanayi 4.0 ile tüm değer zincirinin birbiriyle gerçek zamanlı bütünleşmesi ve sürekli iletişim içinde oluşu, akıllı ve uyumlu bir hale gelmesi ancak dijital dönüşüm sayesinde mümkün olabilir. Dijital teknolojiler, üretimin yanında iş modellerinin, işin ve insan kaynaklarının dönüşümünü sağlarken, atıkların azaltılmasını ve verimliliğin artmasını da sağlayacaktır.

“300’DEN FAZLA KAVRAM TEK KAYNAKTA”

Türkiye’nin Makinecileri olarak, makine imalatçılarımızı dijital dönüşüme hazırlamaya her zaman büyük önem verdik. Bu anlayış doğrultusunda, dünyada birçok ülkede örneği olan bir dijital dönüşüm kılavuzu için kavramların İngilizce/Türkçe/Almanca karşılıkları ile açıklamalarının da yer aldığı bir çalışma sürdürüyoruz. 300’den fazla kavramın yer aldığı bu kaynağı, dijital ortamlarda kullanıcıların hizmetine sunacağız. Nesnelerin İnterneti, siber fiziksel sistemler, Büyük Veri, yapay zekâ ve ilişkili alt terimlerin yer aldığı bu çalışmada eş anlamlı 600’den fazla terim yer alacak. Kılavuzda görsellerle desteklenen bir terimler çalışması da bulunacak. Türkiye’nin dijital dönüşüme geçiş için çabalarını daha da arttırması gereken bu dönemde kavramların doğru anlaşılmasının önemi çok açık. Bu amaçla, başta Almanya olmak üzere, ülke bazında ve kurumlar aracılığıyla çok sayıda çalışma yapılıyor. Biz de MAİB olarak, üç dilde kavramların öğrenilmesini, ilgili referanslara ulaşılmasını hedefleyen ve başta sanayicilerimiz olmak üzere tüm paydaşlara katkı sunacak bir çalışmayı tamamlamak üzereyiz. Çalışmada, iş dünyasının yeni süreçleri ile yeni teknolojik kavramların tanım ve açıklamalarına da yer verdik. Tüm imalatçılarımızın bu kaynaktan büyük fayda sağlayacaklarına inanıyoruz.