Ülkelerin tarifeler ve kota kısıtlamaları koyarak birbirlerinin ticaretine zarar vermeleri durumunu ifade eden “ticaret savaşları” yeni başlamış bir olgu değil. Yüzyıllardır sıklıkla girişilen ve yıkıcı sonuçları olan bir savaş aslında. Ülkeler arasında fiyat farklarının oluşumuyla ortaya çıkan gümrükler ile ticaret savaşları, uluslararası ticaretin başlangıcı kadar eskidir. Ticaret savaşlarının günümüzde güncel olmasının nedeni ise küreselleşmeyle beraber uluslararası ticaretin önündeki her türlü kısıtlamaların ortadan kaldırılmasının yüceleştirilmesi; 2018’de ABD-Çin arasında kopan kavgayla küreselleşmenin de tartışılır hale gelmesidir. Ticaret savaşlarıyla neredeyse aynı dönemlerde ortaya çıkan salgının mal ve insan dolaşımını sınırlamış olması da konunun önemini arttırmış görünüyor. Ticaret savaşlarıyla birlikte salgının otoriterleşme ve korumacılık eğilimlerini güçlendirmesinin, önümüzdeki dönemde dünyanın en önemli gündem maddeleri olacağına kesin gözüyle bakılıyor.