Mühendislik sektörleri arasında yer alan makine imalat sanayinde, üretim yapan ürettiğini ihraç eden firmalarımız açısından Dünyada her geçen yıl artan rekabet içerisinde ayakta kalmak, edinilen yeri korumak ve özellikle yeni pazarlar bulmak oldukça önem arz etmektedir. Ülkemiz ihraç ürünlerinin tanıtımı, ihracatçı firmalarımızın dış pazardaki paylarında artış sağlanması ve iki ülke iş çevreleri arasındaki işbirliği imkânlarını arttırabilmek amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinatörlüğü ve Genel Sekreterliğimiz organizatörlüğünde, makine ve aksamları sektöründe resmi ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla, 27 Temmuz-1 Ağustos 2009 tarihleri arasında hedef pazarlarımız arasında yer alan Gaüney Afrika’ya yönelik “Makine Sektörel Ticaret Heyeti Programı“ gerçekleştirilmiştir.

Makine ve aksamları ürün grubu Güney Afrika’nın özellikle ithalatında önemli yer tutmakta olup, ülkenin toplam ihracatından aldığ ı pay yüzde 8,6 iken, ithalatından aldığı pay yüzde 15,7 olmuştur. Güney Afrika’nın 84. fasıl bazında makine ithalatı 2008 yılında bir önceki seneye göre yüzde 7,0 oranında artış göstererek 13,7 milyar dolara yükselmiştir. Ülkemiz 2008 yılında, BM verilerine göre, Güney Afrika’nın makine ithal ettiği ülkeler arasında 33. sırada bulunmaktadır. Ülkemizin Güney Afrika’ya makine ve aksamları ihracatı 2002-2008 döneminde 5 katına çıkmıştır.

Bu çerçevede, makine ve aksamları sektöründe Güney Afrika pazarına girmek isteyen, gerekse anılan pazardaki paylarını daha da artırmayı amaçlayan firmalar için Güney Afrika Sektörel Ticaret Heyeti Programı önemli bir fırsat olmuştur. Sektörel Ticaret Heyeti Programı kapsamında, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği olanaklarının geliştirilmesi hakkında bir brifing verilmiş, ayrıca, Türk ve Güney Afrika’lı işadamları arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. 14 Türk firması yaklaşık olarak 60 yerel firma ile sektörel heyetin avantajını kullanarak, daha kapsamlı görüşme şansı bulmuştur. Sektörümüzün küresel rekabet ortamında güçlenerek ilerlemesi için önemli bir tanıtım faaliyeti olan “Sektörel Ticaret Heyetleri” için önümüzdeki dönemde diğer hedef ülkelere yönelik olarak Genel Sekreterliğimiz çalışmaları devam edecektir.

Saygılarımla.