5 bin calışanı ve 50 değişik alanda faaliyet gösteren 900 kadar iş yeri ile imes turkiye’deki makine yedek parca ihtiyacının onemli bir bolumunu karşılıyor. imes işletme geliştirme birim başkanı munevver olcaysoy, imes icinde yapılabilecekler ve ihtiyaclar konusunda gercek bir farkındalığın olmamasının onemli bir problem olduğuna dikkat cekerek, “kurumsal ya da bireysel sorumluluğu alarak, gercek ihtiyacın taraşmıza bildirilebilmesi ve bizlerden hizmet talep edilmesini istiyoruz” diyor.


Haliç'in iki yakasında faaliyet gösteren madeni eşya üreticilerinin, modern ve sağlıklı şartlarda çalışabilmeleri için 1986 yılında inşaatını tamamlayarak faaliyete başlayan İmes (İstanbul Madeni Eşya Sanatkârları) Site Yönetimi, bünyesindeki güvenlik, bakım onarım ve elektrik birimlerinin sürekli hizmetleri ile site içindeki düzen ve bakı mı daimi olarak sağlanıyor. Bugün İmes, 150 sosyal tesisi, 5 bin çalışanı bulunan ve 50 değişik alanda faaliyet gösteren 900 kadar iş yeri ile Türkiye’deki makine yedek parça ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor. İMES İşletme Geliştirme Birim Başkanı olan Münevver Olcaysoy ise aynı zamanda makine mühendisi bir KOBİ uzmanı. Olcaysoy, “İmes Yönetim Kurulu olarak; süre gelen bakım onarım, çevre düzenleme, elektrik birimi destek hizmetlerinin yanı nda, İşletme Geliştirme Birim Başkanlığı’ mızın 2009 yılı programı ilae imalatçı firmalarımızın yurtiçi ve yurtdışında tanı tımları ve ihracatlarını arttırabilmeleri için çalışmalar başlatılmıştır” diyor. Bu konuda İstanbul Ticaret Odası, Orta Anadolu İhracatçılar Birliği ve DEİK işbirlikleri öngörüldüğ ünü de aktaran Olcaysoy, yurtdışından siteyi ve üretici firmaları ziyaret etmek isteyecek heyetlerin ziyaretleri ile ilgili organizasyonlar da planlandığını ifade ediyor.

“EKİM AYINDA KATAR’DA TURK URUNLERİ FUARINDAYIZ”
3-6 Ekim 2009 tarihinde, İTO tarafından organize edilen Katar 1.Türk Ürünleri fuarına İMES olarak katıldıklarını söyleyen Olcaysoy, “Ürünleri ile katılan firmaları mızla birlikte, sitemizi de tanıtmayı hedefliyoruz. Yönetim hizmetleri, Bankaları, Sağlık ocağı, Sosyal tesisleri, Kosgeb ve Çıraklık Eğ itim Merkezi ile KOBİ kasabası görünümündeki sitemizin, uluslararası çalışmaya uygun örnek KOBİ’lerin bulunduğu bir merkez olarak, dünya çapında tanınırlığını sağlamak önemli hedeflerimizdendir” diye konuşuyor. www.imes.org portalı vasıtası ile web sitesine kayıtlı üye imalatçı firmalara, yurtdışından da ulaşılabildiğini sözlerine ekleyen Olcaysoy, “Kasım ayı başları nda Bosna-Hersek Fuarı’na da İmes olarak katılmayı planlıyoruz. Yine aynı ay içerisinde, İmes Info Stand olarak İstanbul’da 5.Kalıp fuarına katılıyoruz” diyor. İmes’te tanıtım çalışmalarına verilen destek organizasyonun yanında, üye Şrmalara KOBİ, AB’ye uyum ve e-dönüşüm gerekliliği kapsamında eğ itim ve danışmanlık hizmetleri veriliyor. Rekabet edebilirlik için gerekli koşul olan eğ itim, gelişim ve yenilikçiliğin kaçınılmaz değ erler olduğuna vurgu yapan Olcaysoy, bu nedenle, firmaların ihtiyaç duyduğu eğ itim ve bilgilendirme sunumları için İmes Yönetimi bünyesinde seminer ve eğ itim programları düzenlediklerini söylüyor. Olcaysoy şöyle devam ediyor, “Yönetim olarak, talep eden yetişkinler için İngilizce eğitimleri düzenlenmektedir. “Ah İngilizce!” programı ile hiç bilmeyenlere 3,5 ayda günlük konuşma yeterliliği sağlanmaktadır. İngilizce dil eğ itimi ve kişisel gelişim eğitimleri de talepler doğrultusunda sürekli eğ itim merkezimizde gerçekleşecektir. Kurumsal ve bireysel eğitimlerimizin yanında, çıraklık eğ itim merkezimizde gerçekleştirilen mesleki eğitimlerle sanayicimizin nitelikli eleman bulabilmesini sağlanmaktadır.

” İŞSİZLER İCİN KURSLAR
Çıraklık eğ itim merkezi ve İşkur ile yapı lan anlaşmalar çerçevesinde işsizleri nitelikli hale getirecek yeni kursalar açıldığına da değ inen Olcaysoy, “Web tasarımcılığı, grafikerlik, Cad-Cam operatörlüğ ü uzmanlık eğitimleri, gazaltı kaynağı gibi eğ itimler ile bir çok genç meslek sahibi olmaktadır. İmes Yönetim Kurulu olarak destek verilen bu çalışmalarla istihdama önemli ölçüde katkı sağlanmaktadır” diyor. Olcaysoy ayrıca, “Aktif istihdam tedbirleri – Hibe planı 2008 kapsamında AB destekli iki projeye İmes yönetim olarak ortak olduk. Bu projelerden birincisi; CAD / CAM Operatörlüğü ve uzmanlığı eğ itim projesi, ikincisi; CNC operatörlü- ğ ü ve uzmanlığı projesidir” diyor. Bu projelerde genel olarak hedefin, İmes Sanayi Yönetimi bünyesinde ve çevresinde bulunan firmalara yeni teknolojiye yönelik kalifiye eleman yetiştirebilmek olduğunu aktaran Olcaysoy, “İşsiz yada işinde kendini güvende hissetmeyenlere yeni bir fırsat sunmaya çalıştık” diyor. Yine bir sosyal sorumluluk çalışması olarak, İmes ve çevresindeki gençlerin boş vakitlerini spor yaparak değerlendirebilmeleri amacı ile İmesspor ‘un faaliyetlerine destek verildiğini de belirten Olcaysoy şöyle devam ediyor: “Tecrübeli antrenörlerle çalışılması sağlanmaktadı r. İmes spor bu yıl da bir sporcumuzun daha milli takımımıza transfer olmasının gururunu yaşadı. Bir sanayi sitesi olarak, spor ve eğ itimin yanında, yönetim merkezimizde sergilediğ imiz fotoğraf ve resim sergileri ile sanatsal faaliyetlere de destek vermekteyiz. Böylesi faaliyetlerin bulunduğu bir imalat sahasında inovasyon ve yenilik konusunda da etkin olunabileceğine inanıyoruz.”

“HİZMET TALEP EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ”
İmes içinde yapılabilecekler ve ihtiyaçlar konusunda gerçek bir farkındalığın olmamasının önemli bir problem oldu- ğ una inandığını aktaran Olcaysoy, “Günlük yaşamda, günlük işler, vizyon oluşturma ve vizyona bağlılığı engelliyor gibi. Değ işimin farkında olarak, kurumsal yada bireysel sorumluluğu alarak, gerçek ihtiyacın tarafımıza bildirilebilmesi ve bizlerden hizmet talep edilmesini istiyoruz. İşbirlikleri için gerçek ihtiyaçların belirlenmesi de bir ön çalışma gerektirir. Ortak talepler için ortak alımlar gerçekleştirilebilir” diye konuşuyor. İmes olarak, iletişimi kuvvetlendirerek sanayicinin kazan-kazan işbirliklerine önem vermesini hedeflediklerini sözlerine ekleye Olcaysoy, “Kosgeb desteklerinden yararlanabilmeleri için iş geliş- tirme programlarına daha fazla katılım sağlanmasını arzu ediyoruz. Sanayicimiz , üniversite sanayi işbirliği konusunda çekimser kalıyor. Daha çok yaratı cılık, daha çok yenilik, daha çok işbirli- ğ i ve motivasyon gerekli” diyor.

50 UNİVERSİTE OĞRENCİSİNE BURS
İmes yönetim olarak 50 kadar üniversite öğrencisine burs veriyor. Zaman zaman, üniversitelerin kariyer günlerine davet edildiklerini aktaran Olcaysoy şöyle devam ediyor: “Birimimiz sanayi ve üniversite arasında bir köprü görevini de görmektedir. 27.Mayıs.09 tarihinde, İstanbul Üniversitesi Aktivity klüp toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı- mız Süheyl Erboz, Denetim Kurulu Üyemiz Dursun Tığlı ve sanayicilerimizden Osman Sözüer ve Mehmet Yılmaz ile katıldık. Gençlerden beklentiler, iş hayatı ve kariyer üzerine konuşuldu.” Sanayiciler stajyer öğrenci çalıştırma konusunda daha hevesli olmalı, üniversiteler ise AR-GE konusunda sanayici ile işbirliği yapmaya istekli olmalı. Olcaysoy, “Sitemizde, belki de dönemlerinin son kuşağı olan çok özel makine imalatçıları vardır. Bilgi ve tecrübelerini aktarabilecekleri istekli gençlerle onları bir araya getirebilmenin önemli olduğuna inanıyoruz” diye konuşuyor. İmes’in yerleşik ve organize yapısı ile makine sanayi yanında, nanoteknolojik ürünler gibi yükde hafif pahada ağır, katma değ eri yüksek ürünleri üretmek için ideal bir merkez olabileceğini belirten Olcaysoy, “Çalışmalarımızı planlarken, profesyonel bir araştırma şirketi vasıtası ile İmes bünyesinde bir araştırma –anket çalışması gerçekleştirdik. Araştırma sonuçları iş programlarımızı netleştirirken bize ışık tutmuştur” diyor.

“FİRMALAR KENDİLERİNE OZEL STRATEJİ BELİRLEMELİ”
Firmaların genelde sorunları aynı gibi görünse de, her firma kendi içinde özel şartlara sahip olduğuna vurgu yapan Olcaysoy, bu nedenle, firmaların kendi içerisinde doğru analizler yaparak, doğ - ru saptamalarla, kendilerine özel stratejilerini belirlemeleri gerektiğini söylüyor. Olcaysoy şöyle devam ediyor: “Bu çalışmalar esnasında, işletme körlüğünden kurtulmak, ezber bozmak gerekir. Yenilikler esnasında dış destek almaktan da kaçınılmaması gerekiyor. Firmalar maliyet muhasebelerini çok iyi tutmalı, finansal analizlerini çok iyi yapmalı. Kayıtlarını çok iyi tutabilmeli ki, doğ - ru analizler yaparak, karlılık için doğru kararlar alabilsinler. Kayıt tutma ve raporlama kolaylığı için e-dönüşüm ve bilişim sistemlerinden de maksimum oranda faydalanmak gerekiyor. Tüm bu çalışmaların yanında, insan kaynakları- na da yeterince önem verilmelidir. De- ğ erli iş sonuçları, kendilerini değ erli hisseden kişilerden elde edilir. Görünmeyen güç “sinerji” bir çok önemli marka ve kurumun başarı sırrıdır. Kurumlarda yaşayan canlılar gibi düşünülmeli, her organ, her fonksiyon bütünsel başarı da önemli bir rol oynamaktadır.” Olcaysoy son olarak, “Yaptıkları işde sürekli gelişim yolculuğunda adanmışlık yaşayanların ve doğru işbirlikleri yapanları n yeni dönem zenginleri olacağına inanılmaktadır” diyor.   spot: “ Yenilikler esnasında dış destek almaktan da kaçınılmaması gerekiyor. Firmalar maliyet muhasebelerini çok iyi tutmalı, finansal analizlerini çok iyi yapmalı. Kayıtlarını çok iyi tutabilmeli ki, doğru analizler yaparak, karlılık için doğru kararlar alabilsinler. Kayıt tutma ve raporlama kolaylığı için e-dönüşüm ve bilişim sistemlerinden de maksimum oranda faydalanmak gerekiyor.” 


Münevver Olcaysoy İMES İşletme Geliştirme Birim Başkanı İmes, yerleşik ve organize yapısı ile makine sanayi yanında, nanoteknolojik ürünler gibi yükte hafif pahada ağır, katma değ eri yüksek ürünleri üretmek için ideal bir merkez.