İlkokul yıllarında cırak olarak calışmaya başlayan, ilerleyen yıllarda da mezunu olduğu tophane sanat okulu’nda oğretmenlik yapan ve daha sonra coşkunoz holding’i kuran m.kemal coşkunoz, bugun hala bursalılar...

Coşkunöz Holding’in kurucusu M. Kemal Coşkunöz, 1921 yılı- nın 25 Ağustos gününde Bursa'da doğ ar. Daha çok küçük yaşlarda ilkokul eğitimiyle birlikte çıraklığa başlayan Coşkunöz tüm hayatı boyunca da öğrenmeye ve öğretmeye gönül verir. Coşkunöz, 1941 yılında Tophane Sanat Okulu'nu, 1942 yılında Yıldız Askeri Nakliye Okulu'nu bitirir. Çanakkale 101.Topçu Alayında alay makinisti görevindeyken de, Mısır'daki İngilizlere ait Tank Montaj Fabrikası'na tank uzmanı olarak yetiştirilmek üzere gönderilir. Takvimler 1946 yılını gösterdiğ inde ise Mısır'dan döner ve Tophane Sanat Okulu'nda öğretmen olarak göreve başlar.

İLK MARKALAMA MAKİNESİNİ YAPTI Coşkunöz’ün Türkiye makine sektörüne kazandırdığı önemli açılımlardan biri olarak 1949 yılında Türkiye'de ilk kez kalıp ile çatal, bıçak, kaşık üretimini gerçekleştirmek için girişimciliğe atılması sayılabilir. Bu arada tekstil sektörüne yönelik ilk markalama makinesi imalatı- nı gerçekleştirir. 1950 yılına gelindiğinde ise SKT firmasını 2 ortağı ile birlikte kurarak küçük elektrikli araç-gereçler imalatı yapmaya başlar. 1953 yılında kamudaki öğretmenlik görevinden ayrılarak zamanının büyük bölümünü SKT'deki işinin başında geçirmeye başlar. 1956 yılında ise Türkiye'de ilk yağ keçesi üretimini gerçekleştirir. 1960’a gelindiğinde ise kendi atölyesini kurar ve aynı yıl kendi pres makinesini imal eder. 1963 yılında Türkiye'de ahşaptan sonra ilk çelik otobüs karoseri imalatını gerçekleştirir ve sektöre birçok karoseri ustası yetiştirir. 1966 yılında Karsan'ın kurucu üyeleri arasında yer alarak Türkiye'de karoseri sanayinin kurucularından olur.

OZEL MAKİNE VE APARATLAR URETTİ
1968 yılında, atölyesini Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde bugün hala ana merkez olarak kullanılmakta olan binaya taşır. Ülke ekonomisiyle birlikte büyüme hayali ile yola çıkan Kemal Coşkunöz, Türk otomotiv, beyaz eşya ve savunma sanayilerine sac parça ve kompleleri, presler, kaynak makineleri, özel makine ve aparatlar üreterek, kalıp ve makine imalatındaki yatırımları ile otomotiv sanayinin bugünlere gelmesinde büyük katkılar sağlamış öncü bir girişimcidir. Bursalıların hala, "Kemal Hoca" olarak andıkları Kemal Coşkunöz, öğrenmeyi, özellikle yaşayarak, tecrübe ederek öğ - renmeyi ve öğretmeyi kendisine ilke edinmiş bir öğretmen olması sebebiyle sanayiciliğ inde de bu konuda örnek çalı şmalara imza atar. “Bir işi yapıyorsam, en iyisi olmalıyım” yaklaşımı ile Türk sanayinin kuruluşundan bu yana pek çok ilki gerçekleştirerek ülke ekonomisine değ er katar. Aynı yaklaşımla tüm hayatı boyunca, ülke kalkınmasında eğ itimin önemini vurgular ve mesleki eğ itimi çağdaş Türkiye'nin en büyük sorunları ndan biri olarak görür. Toplumsal sorunları n çözümünde her bireye sorumluluk düştüğ üne inanan Kemal Coşkunöz, mesleki eğ itime katkı sağlamak, sanayide yetişmiş teknik ara eleman ihtiyacı nı karşılamak ve daha da önemlisi mesleksiz gençleri iş ve meslek sahibi yapmak için 1988 yılında Bursa Coşkunöz Eğ itim Vakfı'nı, 1997 yılında Coşkunöz Anadolu Teknik Lisesini kurar. Bugün mezun ettiği yüzlerce genç, mesleki eğ itim konusunda düzenlediği projeler ve verdiği burslarla Türkiye sanayine katkıda bulunmaktadır. Vakıf onun attı- ğ ı sağ lam temeller üstünde büyümekte, gençliğin yetişmesine hizmet etmektedir.


BURSA COŞKUNOZ EĞİTİM VAKŞ HALA OĞRENCİLERLE BERABER
2009 yılının başlarında ise Bursa Coşkunöz Eğ itim Vakfı’nın, BUSİAD, MESS Eğ itim Vakfı, Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ortaklığı ile başvuruda bulunduğu Avrupa Birliğ i Aktif İstihdam Tedbirleri 2008 projesi onaylandı. Merkezi finans İhale Birimi’nde imzalanan 196 bin 400 Euro ( 392 bin TL) bütçeli “İş’te Fırsat!” projesi ile 150 işsiz gence, yerel işgücü piyasası nda aranan niteliklere göre, temel ve mesleki bilgi, beceri kazandırılması, yetkinliklerinin geliştirilmesi ve bu gençlerin istihdama katılımları hedeflendi. Projede başvuru sahibi Bursa Coşkunöz Eğ itim Vakfı, kurulduğu 1988 yılından beri yüzlerce gence iş ve meslek kazandı rmış, uzmanlaşmalarına katkı sağ lamı ş, mesleki eğ itime sanayi gereksinimleri doğrultusunda yaklaşmış öncü bir kuruluştur. Milli Eğ itim Bakanlığı ile yapı lan protokol gereği düz lise mezunları na telafi eğitimi vererek meslek lisesi diploması edindiren yetkili ilk özel girişimdir. Vakıf, gelirlerini Coşkunöz Holding şirketlerinin kar paylarından elde etmekte ve bunun yüzde 80’ini teknik eğ itime harcamaktadır. Bu proje vakfın, yetişkin eğitiminde AB hibeleri çerçevesinde yaptığı ilk projedir. Proje ortakları ndan Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, mesleki eğitimlerin verilmesi, laboratuar ve atölye imkânlarının sağlanması, destekleyici materyallerin hazırlanması ve izleme faaliyetlerinin gerçekleşmesi aşamasında destek verecektir. Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, mesleki eğ itim alanındaki tecrübesi, alanı nda uzman kadrosu ve daha önceki proje deneyimlerinin yanı sıra proje içerisinde mesleki becerilerin kazandırılması na yönelik bilimsel altyapının sağ - lanması ve teknolojik gelişmelerin izlenmesi anlamında sanayi üniversite işbirliğ i açısından da projenin başarısında önemli bir katkı sağlamaktadır.   KUTU: M. KEMAL COŞKUNÖZ KİMDİR? 25 Ağustos 1921 yılında Bursa’da doğdu. Çalışma hayatına daha ilkokul döneminde çırak olarak başladı. 1941’de Tophane Sanat Okulu'nu, 1942’de Yıldız Askeri Nakliye Okulu'nu bitirdi. Çanakkale 101.Topçu Alayında alay makinisti görevindeyken de, Mısır'daki İngilizlere ait Tank Montaj Fabrikası'na tank uzmanı olarak yetiştirilmek üzere gönderildi. 1946’da ise Mısır'dan döner ve Tophane Sanat Okulu'nda öğretmen olarak göreve başladı. 1949 yılında Türkiye'de ilk kez kalıp ile çatal, bıçak, kaşık üretimini gerçekleştirmek için girişimciliğe atıldı. Tekstil sektörüne yönelik ilk markalama makinesi imalatını gerçekleştirdi. 1950’de SKT firmasını 2 ortağı ile birlikte kurarak küçük elektrikli araç-gereçler imalatı yapmaya başladı. 1953’da öğretmenlik görevinden ayrılarak SKT'deki işinin başına geçti. 1956 yı- lında ise Türkiye'de ilk yağ keçesi üretimini gerçekleştirdi. 1960’ta ise kendi atölyesini kurdu ve aynı yıl kendi pres makinesini imal etti.