Endustriyel otomasyon sanayicileri derneği (enosad), 3. olağan genel kurulu’ nu 28 mayıs 2009 tarihinde gercekleştirerek yeni bir doneme daha adım attı.

Endüstriyel otomasyon ve endüstriyel proses kontrol alanında faaliyet gösteren firmaların 2004 yılında bir araya gelerek sektörün birlikteli.ini ve uluslararası rekabet gücünü artırmak, sektör ici hizmet ve çalışma standartlarını oluşturmak, bilgi ve birikimi paylaşmak, sektör içi eğitimi yaygınlaştırmak, üniversite kurumlarıyla sektör arasında köprü görevi oluşturmak, kamu ve sivil örgütler nezdinde sektörü temsil etmek, sektörün dış pazarlara açılması çalışmalarını yapmak, benzer yabancı dernekler ile işbirliği sağlamak amaçlarıyla oluşturdukları ENOSAD – Endustriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği, 3. Olağan Genel Kurulu’ nu 28 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştirerek yeni bir doneme daha adım attı.

Genel Kurul tarafından yeni görev donemi için seçilen Yönetim Kurulu üyeleri, yaptıkları ilk toplantıda kendi aralarında yeniden bir secime giderek Başkan ve Yardımcıları ile yönetimin diğer görev sıralamasını belirlediler. Bu secim sonrasında yeni donem Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı Hakan ALTINAY, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Sami OMEROĞLU, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Malik AVİRAL, Yönetim Kurulu Sekreter Üye Talat AVCI, Yönetim Kurulu Sekreter Uye Valentin DENİSENKO, Yönetim Kurulu Üyesi Derya DURKAYA, Yönetim Kurulu Üyesi Huseyin HALICI, Yönetim Kurulu Üyesi Arif AYKAC, Yönetim Kurulu Üyesi Metin PERİNCEK, Yönetim Kurulu Üyesi A.Tunc ATIL, Yönetim Kurulu Üyesi, H.Cengiz CELEP olarak belirlendi.