Butech makine urettiği makineleri, uzaktan kontrol ve izleme imkanı sunmak icin ethernet kartı ve pc tabanlı network sistemlerine uygun ekipmanlar ile donatılıyor. bu nedenle pc olan her yerden makinelerin takibi, bakımı ve program ayarları yapılabiliyor.

 Mühendislik firması olarak kurulan Butech Makine yüksek teknolojiye sahip özel makine tasarımı ve üretimi yapıyor. Otomotiv sektöründen gelen tecrübesi ışığında gelen talepleri önce projeye sonra üreti- me dönüştüren firma, büyük bir tasarım ekibinin olması nedeniyle bu gücünü yeni iş alanlarında da kullanıyor. Sac işleme makineleri departmanının bu sektörde eksikliği gidermek üzere özel makineleri ürettiğini aktaran Butech Makine Genel Müdürü Namık Kemal Memiş, “Sürekli proje üreten tasarım departmanı mızın yeni projelerinden birisi de Endüstriyel Atıkların Geri Dönüşümü ile ilgili projeler oldu. Bu sektör içinde ürünlerimizi piyasaya sunduk” diyor. fimanın halen devam eden Ar-Ge projeleri ise enerji ve savunma sanayi sek- törde yoğunlaşıyor. Tüm projeler TUBİTAK, TTGV ve KOSGEB disiplinlerinde gerçekleştiriliyor. Birçok konuda örnek olmayı ilke edinen firma üniversite-sanayi işbirliğinin önemine de dikkat çekiyor ve üniversitelerle yaptığı işbirliği neticesinde mühendislik öğrencilerine staj imkânı sağlıyor. Ayrıca son sınıf öğrencilerine mezuniyet sonrası iş hayatı konularında konferanslar veriliyor. Butech Makine Genel Müdürü Memiş firmanın bir diğer özelliliğini ise şöyle anlatıyor: “Butech ileri teknoloji üretme kapasitesine sahip alt yapısı, uluslararası marka olması, çalışanlarına ve ülkesine karşı sorumluluğunu yerine getiren bir firma olması sebebiyle Türkiye’de ilk ve tek firma olarak TOBB tarafı ndan kurulan Risk Sermayesi Yatı- rım Şirketi tarafından ortaklığa uygun görüldü. Halen bu kurum bizim resmi ortağımızdır.

” PC OLAN HER YERDEN MAKİNELER KONTROL EDİLEBİLİYOR
Günümüzde kullanıcı dostu ve güvenli- ğ i ön planda tutulmuş makineler ön plana çıkıyor. Butech makineleri uzaktan kontrol ve izleme imkanı sunmak için Ethernet kartı ve PC tabanlı network sistemlerine uygun ekipmanlar ile donatılıyor. Bu nedenle PC olan her yerden makinelerin takibini, bakımını ve program ayarlarına müdahale edilebiliyor. Ayrıca alt yapısı hazır olduğu için müşterilerine kablosuz uzaktan kumanda ile makinenin tüm fonksiyonlarını emniyetli bir şekilde yerine getirebilme imkanı sağladıklarına değ inen Memiş, “Mekanik olarak yüksek dayanımlı ve özel üretilmiş parçalardan oluşan makinelerimiz ‘CE’ sertifikası ile kayıt altına alınmakta ve uluslararası emniyet şartlarını sağlamaktadır” diye konuşuyor. Memiş şöyle devam ediyor: “Çok yüksek standartları n şart olduğu parçaları üreten makinelerin standartları daha da yüksek olmak zorundadır. İşleme teknolojilerimiz de buna bağlı olarak sürekli geliştirilmektedir.

” GERİ DONUŞUM MAKİNELERİNDE İDDİALI
Butech, sac işleme makineleri, üretim hatları, geri dönüşüm makineleri ve özel makineler imalatı yapıyor. Memiş ek olarak ise Türkiye’nin en yüksek kapasiteli endüstriyel metal atıkların geri kazanımı ile ilgili tesisin tüm makinelerini üreterek anahtar teslimi olarak devreye aldıklarını söylüyor. Memiş ayrıca, Türkiye’de ilk defa üretilen bu makinelerin yurtdışından da yo- ğ un talep göreceğini umduklarını ifade ediyor. Butech Makine Genel Müdürü Memiş şöyle devam ediyor: “Geri dönüşüm makineleri portföyümüz; balyalama presleri, briketleme presleri, talaş kırıcılar, filtreleme istasyonları, santrifüj, plastik kırıcılar, hurda makasları, metal kırıcılar, otomobil balyalama presleri, özel taşıma ve depolama sistemlerinin yanı sıra anahtar teslim hurda ve atık geri dönüşüm tesislerinden oluşmaktadır.” Butech mühendisleri müşteri taleplerini projeye dönüştürüyor ve tüm tasarımlar PC ortamında CAD – CAM destekli yapı lıyor. Tasarımlar üretim öncesi simülasyon edilerek ve proses FMEA uygulanarak muhtemel hatalar önlenebiliyor. Butech makine yoğ un olarak sanayileşmiş ülkelere ihracat yapıyor. Bu ülkelerin başında Avrupa Birliği geliyor. Halen, Almanya başta olmak üzere, Fransa, Çin, Hindistan, Güney Kore, İspanya, Polonya, Hollanda, İtalya, Brezilya, İspanya en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında başta geliyor. Memiş, firmanı n bu yıl itibari ile de ABD’ye ihracatı nın başladığını söylüyor. Sanayileşmiş ülkelere ihracat yapmaları nın üretim kalitelerinin bir göstergesi olduğuna vurgu yapan Memiş, “Müşterilerimizin yanı sıra rakiplerimiz de bu ülkelerde. Bu nedenle teknoloji üstünlü- ğümüzü kullanarak rekabet edebilmekteyiz” diyor. Rekabetteki tek dezavantajları nın rakiplerinin sahip olduğu finans destekleri ve döviz kurları olduğuna da değinen Memiş, “Yetişmiş insan gücümüz, tasarım kabiliyetimiz ve teknolojik alt yapımız rekabet için yeterli düzeyde dir” diye konuşuyor. Butech bugün otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok uluslararası markaya hizmet veriyor.

“DESTEK POLİTİKALARI YETERSİZ”
“Öncelikle kendi içimizde ülke imajını yükseltecek standartları ortaya koymamı z gerekir” diyen Memiş şöyle devam ediyor: “Kalite seviyesi yüksek uluslararası standartlara uygun markalarımızı ön plana çıkararak pazarda ülke konumumuzu güçlendirmeliyiz. Kesinlikle tüm makinelerimizi aynı kefeye koymadan kendimiz öncelikle bu ayrımı yapmalı yız. Bu ayrımı yapmaz isek makinelerimizin algılanma şekli bize zarar verecektir. İhracat, Ar-Ge ve üretimde devlet desteklerinin tüm firmalara verilmesinden ziyade standartları yüksek, uluslararası rekabet yapabilecek firmaları mıza desteği yoğ unlaştırmamız gerekir. O zaman desteklerin bir anlamı olacaktı r. Hali hazırdaki destek politikaları bu konuda yetersiz kalmaktadır.” Uluslararası rakiplerinin yoğ un bir ihracat finansmanı desteğine sahip olduğunu belirten Memiş, Türkiye makine imalatçı larının da bu silaha sahip olması gerektiğini söylüyor. Memiş, “İhracatçı- larımız yurtdışında tek başlarına mücadele etmektedirler. Ülke bazında sorunları nı çözebilmeleri için ülke gücünü hissetmelerini sağlayacak uluslararası dış ticaret organizasyonlarımız gözden geçirilmelidir” diye konuşuyor.

“OFF-SET YOK DENECEK KADAR AZ”
Butech Makine Genel Müdürü Memiş sektörün yaşadığı sorunları ise şöyle özetliyor: “Ülkeler arasındaki ticaretimiz dengesizdir ve ülkemiz aleyhine birliktelikler mevcuttur. Tüm gelişmiş ülke- lerde OFF-SET yüksek oranlarda uygulanı rken ülkemizde yok denecek kadar azdır. Nitelikli iş gücü yetişmemekte ve işgücü açığı gün geçtikçe artmaktadı r. Makine imalat sektörü gelişmiş yörelerde faaliyet göstermek zorundadı r. Bu nedenle teşvik ve destekler en az yararlanan sektördür. Uluslararası standartlara uymayan, haksız rekabete neden olan makine ve ekipmanları ülkemize kolayca ithal edilebilmektedir. Bu konuda denetimler yetersizdir. Uluslararası rakip firmalar uzun vadeli krediler ile desteklenmekte fuarlara ülke desteği ile katılmaktadır. Kı- saca ülkemiz makine imalatçıları bu avantajlardan hiçbirine sahip değ ilken ihracat artış rekoru kırmaktadır. Rakipleriyle aynı avantajlara sahip bir makine sektörünün neler yapabileceğini tahmin etmek zor olmasa gerek.” 2008 yılında global piyasalarda yaşanan gelişmelerin öncelikle yatırımı durdurduğ u için talepte kesilmeler olduğ unu ifade eden Memiş, “Bunun yanı sıra girdi maliyetlerindeki aşırı artışlar, malzeme teminindeki zorluklar sektörü sıkıntıya soktu. Bu gelişmelere bağlı olarak bizimde ihracatımızda yüzde 30 bir düşüş söz konusu. Ciro kaybımız olmamakla birlikte ihracat hedeflerimize ulaşamayacağımızı görüyoruz” diyor. Tüm enerjilerini 2010 yılına yoğ unlaştı rdıklarını ifade eden Memiş önümüzdeki yılı biraz daha zor geçecek şeklinde değerlendiriyor. Memiş, ağırlıklı olarak otomotiv sektörüne üretim yapmaları nın piyasaları daha iyi analiz etmelerimi sağladığını belirterek, “Bu yıl değişik kampanyalar ve vergi indirimleri ile gelecek yılın ürünleri satılmış oldu. Gelecek yıla dikkat diyorum” diyor.

BUTECH PEK COK KONUDA ORNEK
Üretimin ve Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra Butech bir çok konuda da örnek olmayı sürdürüyor. Memiş bunların bir kaçını şöyle sıralıyor: “Yenilikçi ve vizyon sahibi KOBİ’lerin finansman ihtiyacı nı gidermek amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin önderli- ğ inde, Halk Bankası, KOSGEB ve 16 değişik Sanayi ve Ticaret Odasının işbirliğ i ile kurulmuş olan KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (KOBİ A.Ş.) tarafından yapılan değerlemeler ve titiz çalışmalar sonucunda, Bursa’da, başta otomotiv sektörü olmak üzere, tüm sektörlere, mühendislik tasarımı ve üretimi yapan teknoloji firması Butech Makine ve Sanayi şirketiyle ortaklık yapılması kararı alındı. Ayrıca, Butech İş Etiği projesine ilk destek veren kuruluş. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurchambers) tarafından yürütülen CASE (Odalar aracılığıyla Müktesebat Desteği ve İş Etiği) Projesi, Romanya, Bulgaristan, Türkiye ve Hırvatistan’ın Avrupa Birliği’ne ekonomik uyumunun sağlanması amacıyla söz konusu ülkelerin iş dünyalarını desteklemeyi hedefliyor. Butech, kurumsal sosyal sorumluluk bakış açısını bağlılığını vurgulayarak, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza koyan kuruluşlar arasına Haziran 2006 tarihi itibarıyla katı lmıştır. 10 ilkeyle ifade edilen başlıkları n sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde titizlikle üzerinde durduğu konular olduğunu belirtmiştir. Bu alandaki faaliyetlerini yıllık raporlarıyla Birleşmiş Milletlere sunmaktadır. Spot: “ Ülkeler arasındaki ticaretimiz dengesizdir ve ülkemiz aleyhine birliktelikler mevcuttur. Tüm gelişmiş ülkelerde OFF-SET yüksek oranlarda uygulanırken ülkemizde yok denecek kadar azdır. Nitelikli iş gücü yetişmemekte ve işgücü açığı gün geçtikçe artmaktadır. Makine imalat sektörü gelişmiş yörelerde faaliyet göstermek zorundadır. Bu nedenle teşvik ve desteklerden en az yararlanan sektördür.”  

 Namık Kemal Memiş Butech Makine Genel Müdürü Kendi otomobilimizi henüz üretmedik ama otomobil yapan makineler üretiyoruz