Türkiye’de katma değerli üretimin arttırılması hedefine yönelik, 11’inci Kalkınma Planı’nda belirlenen orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde 51 milyar dolarlık cari açığın azaltılması ve bu alanlarda yerli üretimin sağlanması ya da üretim kapasitesinin arttırılması için öncelik verilecek ürünler belirlendi. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan “Makine”, “Kimya”, “Eczacılık”, “Tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereçler imalatı”, “Bilgisayar, elektronik ve optik”, “Elektrikli teçhizat”, “Ulaşım araçları” ya da bu yedi alanda sektörün gelişimi için kritik önemi olan diğer sektörlerden seçilen 919 ürün ve yenilikçi teknoloji alanları listesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Listeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, dış ticaret verileri, küresel rekabet koşulları, yerel ve küresel talep eğilimi, yurt içi üretim yetkinliği ve kapasitesi, sektörel ve sektörler arası teknolojik gelişime katkı gibi kriterler dikkate alınarak belirlenirken, “Öncelikli Ürün Listesi Tebliği” kapsamında ürünler, sektör özelindeki dinamikler de göz önünde bulundurularak, farklı seviyelerde ürün kodları, ürün nitelikleri veya kullanılan teknolojiler şeklinde tanımlanıyor. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, program kapsamında başvuru yapacak firmalar açısından öngörülebilirliği arttırmak amacıyla, bu yıl açılması hedeflenen “Mobilite”, “Sağlık ve Kimya Ürünleri”, “Dijital Dönüşüm” ve “Üretimde Yapısal Dönüşüm” çağrılarına ilişkin programı da resmi internet sitesinde yayımlamış durumda. Özellikle mobilite, dijital dönüşüm ve üretimde yapısal dönüşüm başlıklarında yayımlanan çağrı kapsamında makine sektörüne yönelik önemli sayıda ürün olduğu bilgisini de önemle hatırlatıyoruz. Makine, elektrikli teçhizat ve makine, ulaşım araçları ile elektronik sektörlerinden seçilen ürünleri içeren “Mobilite Çağrısı”, Nisan ayında çağrıya açılacakken, makine, elektrikli teçhizat ve makine ile elektronik sektörlerinden seçilen ürünleri içeren “Dijital Dönüşüm Çağrısı”nın Temmuz-Ağustos 2021’de, makine sektörü ve kritik ham maddelerden seçilen ürünleri içeren “Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı”nın ise Eylül-Ekim 2021’de yapılması hedefleniyor. Hatırlanacağı üzere, 2019 yılı Ekim ayında öncelikli olarak makine sektörüne yönelik açılan ilk çağrıya 65 başvuru gerçekleşmiş, bunlardan 10’u 834 milyon TL sabit yatırım ve 46 milyon TL Ar-Ge yatırımı teşviki almıştı. İlk çağrıda desteklenen makine ürün grupları ise takım tezgâhları, asansör, servo motor, sınai robotlar, eklemeli imalat, lazer, ileri döküm ve ekstraksiyon sistemi, ısı pompası, bilyalı vida, arıtma sistemi, rulman, kablo demetleme makinesi, yakıt filtresi ve dizel motor olarak öne çıkmıştı. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’na ilişkin Güncel Tebliğ, tablo bazlı ürün listesi ve 2021 çağrı planlamasına ilişkin ayrıntılı bilgilere, sayfada göreceğiniz karekodu mobil telefonunuz ya da tabletinize okutarak ulaşabilirsiniz.