Değerli okurlarımız,

Küresel ekonomideki toparlanma, makine imalat sektörüne de olumlu yansımaya devam ediyor. Yılın ilk yarısı sonunda ihracatını 2019’a göre yüzde 19, 2020’ye göre ise yüzde 38 artıran Türk makine sektörünün serbest bölgeler dâhil toplam ihracatı 11,4 milyar dolara ulaştı. Almanya ve ABD’ye toplam ihracatı 2 milyar doları aşan sektör, ilk altı ay sonunda geçen yılın aynı dönemine göre 3 milyar dolar fazla ihracat geliri elde etti. Dahası, salgın döneminde oluşan tasarrufların hızla tüketime dönüşeceği beklentisi de dünya ekonomisinde güçlü bir büyüme ve canlı bir yatırım dönemine işaret ediyor.

Bu olumlu iklimde, Türkiye’nin Makinecileri de hızla artan talepten daha fazla pay almaya odaklanmış durumda. Paritenin ve ürün fiyatlarındaki artışın da etkileriyle, dünya makine ihracatının yüzde 20’ye yakın arttığı tahmin edilen ilk yarıyılda, Türk makine üreticileri yüzde 40 artış oranına yaklaşırken, makine ve teçhizat yatırımlarındaki artışın devam etmesi yönünde tüketici talebi dışında gerçekleşen unsurların da mutlaka iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu da makine imalatçılarımızın dijitalleşme ve yeşil dönüşüm ekosistemine uyum sağlaması gerekliliğine işaret ederken, “Pandemi sonrası süreçte sürdürebilirlikle uyumlu yeşil yatırımlar katlanarak artacak ve imalatçı sektörlerin tamamı baştan aşağı bir dönüşüm yaşayacak. Sanayi 4.0 ve dijitalleşme yönündeki ihtiyaçlar da makine sektörünün önünü açacak. Gelecek üç yılın makine sektörünün altın çağı olacağına inanıyoruz. Büyüme hızımızı koruyacağız ve dünya çapında markalarımızın sayısı artacak.” değerlendirmesinde bulunuyor.

Makine sektörünün ihracatında bu olumlu gelişmeler yaşanırken, Haziran ayı sonunda, yurt içi pazara yönelik çok olumlu bir başka gelişmeye de şâhit olduk. Son yıllarda makine ithalatının yarı yarıya artmasına neden olan yatırım teşvik belgelerinin maksadına uygun kullanılmasına yönelik mevzuat değişikliği, 29 Haziran tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hatırlanacağı üzere, Mayıs ayı sonunda Türkiye’nin makine ithalatı 13,8 milyar dolara, son 12 aylık dönemde ise 32,1 milyar dolara ulaşmıştı. 29 Haziran’da Resmî Gazete’de yayımlanan “4191 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”, özellikle makine ithalatında teşvik belgelerinin ithalatı serbestleştirici etkisini sınırlıyor. Mevzuat değişikliğiyle ilgili ayrıntılı bir haberimizi, “Gündem” sayfalarımızda görebilirsiniz.

Diğer yandan, makine sektörünün de yakından takip ettiği AB Yeşil Mutabakatı hakkında da önemli bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” dokuz ana başlık altında toplam 32 hedef ve 81 eylemi içeriyor. Son yıllarda ivme kazanan iklim değişikliğiyle mücadele politikalarına uyum sağlamayı hedefleyen ve ihracatta rekabetçiliği güçlendirecek bir yol haritası niteliğindeki “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” hakkındaki haberimizi “Çevre” sayfalarımızda inceleyebilirsiniz.

Moment Expo’nun kapak sayfalarında ise bu kez, İMDER’in katkılarıyla Makine İhracatçıları Birliği’nin hazırladığı ve Mayıs ayında kamuoyu ile paylaşılan “İnşaat, Madencilik ve Makine Sektörleri Etkileşimi Raporu”nu inceledik. 2018 ve 2019’da kur hareketliliği ve yurt içindeki talep daralışıyla önemli ölçüde küçülen iş ve inşaat makineleri sektörü, çareyi ihracata yönelmekte bulmuş ve 1 milyar doların üzerinde gerçekleşen ihracatla nefes alabilmişti. Sektör, 2020’deki küresel salgında da büyümesini sürdürerek önemli bir başarıya imza attı. Avrupa’nın sayılı üreticilerinden olan Türk iş ve inşaat makineleri sektörü günümüzde, sahip olduğu mühendislik becerisi, bilgi birikimi ve tecrübenin yanı sıra sertifikasyon ve akreditasyonlara uygunluğu, Ar-Ge ve tasarıma verdiği önem, nitelikli iş gücü ve markalaşma çabalarıyla da rekabette güçlü konumunu sürdürüyor. Bununla birlikte sektörde küresel ölçekte devam eden daralma, Türk iş ve inşaat makineleri sektörünün de destek çağrılarını tekrarlamasına neden oluyor.

Sağlıklı günler ve keyifli okumalar diliyorum,

TUGAY SOYKAN