Üç yıl sürmesi planlanan “Makine Sektöründe Yeşil Dönüşüm Ur-Ge Projesi” kapsamındaki tüm harcamalar Makine İhracatçıları Birliği tarafından yapılacak ve katılımcılar tarafından ödenecek tutarın her bir faaliyet sonrası MAİB’e ödenmesi talep edilecek. Yüzde 75 devlet desteğiyle yürütülecek olan projede yer alacak firmalar, İhtiyaç Analizi, Eğitim ve Danışmanlık Programları ve Karbon Ayak İzi Ölçümü hizmetlerinden yararlanma imkânına sahip olacaklar. Diğer yandan, projeye beklenenden fazla başvuru olması halinde, firmaların 2020 yılında AB ülkelerine yaptıkları ihracat değeri ve projeye başvuru tarihleri dikkate alınarak firmaların katılım durumu MAİB tarafından değerlendirilecek. Projeye dâhil olmak isteyen MAİB üyelerinin, katılım için en geç 31 Ağustos günü mesai saati bitimine kadar sayfadaki karekod üzerinden ulaşabilecekleri formu elektronik ortamda doldurmaları ve akane@oaib.org.tr adresine iletmeleri; daha sonra aynı formu kâğıt çıkışına kaşe-ıslak imzalı olarak MAİB’e göndermeleri gerekiyor.

BU ŞARTLARI SAĞLIYORSANIZ, SİZİ DE UR-GE PROJEMİZE DAVET EDİYORUZ

  • Türk Ticaret Kanunu’nun 124. Maddesi’nde belirtildiği şekilde ticaret şirketi (kollektif, komandit, anonim, limited veya kooperatif şirket) olmak,

  • MAİB üyesi olmak,

  • Yürütülmekte olan başka bir UR-GE projesinde katılımcı olarak yer almamak,

  • İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinin en az birisinde hazırlanmış internet sayfasına sahip olmak,

  • 2020 yılında AB ülkelerine en az 250.000 dolar ihracat yapmış olmak,

  • Üretici ve ihracatçı olmak,

  • Proje süresince devamlılık sağlamaya ve katılım payını ödemeye razı olmak.

PROJENİN AŞAMALARI

İhtiyaç Analizi: Proje kapsamında firmaların karbon emisyonu açısından mevcut durumları ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi, firmaların bu alanda yaşadıkları ortak sorunların ortaya koyulması amacıyla ihtiyaç analizinin yapılması ve gerekli görülen ihtiyaçların proje kapsamında çözülmesi. Eğitim ve Danışmanlık Programları: Proje kapsamında eğitim ve danışmanlık (Sürdürülebilirlik, Karbon Ayak İzi, Atık Yönetimi, Geri Dönüşüm, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve makine sektörüne özgü konularda) programlarından faydalanılması. Karbon Ayak İzi Ölçümü: Projeye katılacak firmaların kurumsal karbon ayak izleri ile ihtiyaç görülmesi durumunda bildirecekleri ürünler bazında karbon ayak izi ölçümlerinin yapılması.