Türk makinesini iç ve dış pazarlarda tanıtmak, sektörün pazar ve ihracat potansiyelini yükseltmek için başlayan tanıtım çalışması Tıkır Tıkır işliyor. Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçı ları Birliği bünyesinde kurulan Makine Tanıtım Grubu, Türk makinesinin iç ve dış pazarlardaki algılamasını güçlendirmek amacı ile başlattığı tanıtım atağında birçok mecra kullanıldı. Medyada yer alanreklamlardan billboard çalışmalarına kadar yapılan etkinlikler yerini buldu mu?

Özellikle son yıllarda Türkiye sanayinde önemi giderek artan Türk makine sektörü bugüne kadar hep üretmeye, kalitesini arttırmaya çabaladı. Ancak, küresel rekabette rakiplerimizin müşterilerine sunduğu finansman imkânlarının yanı sıra yaptıkları tanıtım faaliyetleri ile karşılaştırdığında bu konuda önemli bir mesafe alınması gerekliliği ön plana çıktı. Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği de çatı yapılanma olarak 2002 yılında faaliyete geçti. Kısa sürede pek çok proje, heyet, fuar ve faaliyeti hayata geçirdi. Yapılan her projede birlikteliğin önemi vurgulanarak, sektörün büyümesine yönelik çalışıldı. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de pek çok sektörel sivil toplum kuruluşunun temsil edildiği Makine Sanayi Sektör Platformunu oluşturulması oldu. İki yıl önce de bu alt yapının tanıtım ayağı olan Makine Tanıtım Grubu (MTG) oluşturuldu. MTG’ Tıkır Tıkır ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

TANITIM KAMPANYALARI SADECE YURTİCİNDE DEĞİL
Türk makine sektörü ile ilgili Türkiye’deki talebin artması, sektörde ulaşılan kalitenin kamuoyuna aktarılması, satış sonrası hizmetlerin temini ve kolaylığı konusunda bilgilendirmeler yapılması sağlandıktan sonra tanıtım kampanyası faaliyetleri yurt dışında gerçekleştirilecek. Üretimde kendi iç pazarına dayanmayan sektörlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazanması çok zor. Türkiye'nin makine sektöründe ithalatı ihracatının iki katı düzeyindedir ve ülkemiz dış ticaret açığından da bu sektö önemli pay alıyor. Bu sebeple sanayi açısından kalkınmış ülkelerde olduğu gibi makine sektöründe mevcut ithalatın en az yarısının iç pazardan karşılanması Türkiye’nin lehine olacak. Makine sektörü tüm sektörlerin altyapı sı olan, teknoloji üreten, istihdam sağlayan stratejik bir sektör. Türk makinelerinin iç pazarda da etkin hale gelmesi Türkiye dış ticaret açığındaki büyümeyi yavaşlatacak.

ONCE BİZ ANLAYALIM SONRA ANLATALIM
Yerli üretim ürünlerin kullanılması konusunda Makine Tanıtım Grubu (MTG) tarafı ndan başlatılan tanıtım kampanyası ile; kurum olarak MTG’nin tanıtılması, yerli kullanıcılar ve üreticiler tarafından tercih edilirliğinin teşvik edilmesine yönelik gerçekleştirilecek faaliyetlerin basın mensuplarıyla paylaşılması çalışmaları yürütülecek. Bunun yanında Türk makine sanayii’nin geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, Türk Makine Sanayii’nin kapsamının genişliği hakkında kamuoyunun bilinçlendirilmesi, Türkiye’nin ithal ettiği birçok makinenin aynı kalitede Türkiye’de de üretildiğinin ve ihraç edildiğinin vurgulanması amaçlanıyor. Makine Tanıtım Grubu tarafından başlatılan bu seferberlik uzun dönemli bir çalışma planı ile yürütülecek. 2009 yılının sonuna kadar sürecek olan ilk etapta amaç makine sektörünün geldiği noktayı ülke içinde anlatabilmek. Burada hedef Türkiye’de üretildiği halde dışarıdan makine ithalatını azaltabilmek olarak belirlendi. “Yurtdışından ithal edilen makinelerin yüzde 80’i aynı kalitede Türkiye’de üretilebilmektedir.”

KAMPANYA UZUN SOLUKLU OLACAK
Makine tanıtım kampanyasının ilk aşaması nda yerli yatırımcıların Türk makinelerini tercih etmelerini sağlamak amacıyla yurt içinde bir iletişim kampanyası yürütülüyor. Bu kampanyada sadece sektör mensuplarına değil, öğrencilere, sanayicilere kısacası her kesime yönelik olarak, makine sektörünün gücünün anlatılması ve evlerimizde kullandığımız en küçük bir nesnenin bile makineler tarafından yapıldığını algılatabilmemiz gerekiyor. Bu nedenle ilk aşamada Türk makine sektörünün gücünü Türk halkına göstermeyi hedeşeyen kampanya bu yolda ilerliyor. İkinci aşamada ise; yurt dışında Türk makineleri ile ilgili algılamayı güçlendirmeye yönelik çalışmalar devreye girecek. Her ne kadar yurt dışına yönelik tanıtım faaliyetleri ikinci aşamada planlansa da hâlihazı rda MTG’nin hedef pazarlarımıza yönelik ticaret heyetleri ve fuar katılımları gibi etkinlikleri bir yandan yürütülmeye başlandı. Ancak, ikinci aşamada yurt dışı faaliyetler artan bir şekilde ağırlık kazanacak. Tanıtım kampanyasının hedeflemiş olduğu amaçlara ulaşabilmesi için projenin uzun soluklu olması planlanıyor. Bu doğrultuda MTG, 11 Haziran 2009 tarihinde Türkiye’nin önde gelen basın mensupları ile bir araya gelerek, gerçekleştirdiği kampanya ile ilgili bilgi verdi ve lansman basında geniş yer bulmuştur. Bir ay boyunca hedef kitle nezdinde gazete ve dergilerde, televizyonda, billboardlarda, internette tanıtım kampanyası faaliyetleri devam etti. MTG’nin tanıtım atağı kurumsal yaşama yeni bir soluk getirdi.

URETİCİLER KULLANICILAR VE POTANSİYEL MUŞTERİLER İLE GORUŞULECEK
Haziran ayında başlayan tanıtımdan bu yana kısa zamanda uzun bir yol alındığı gözlemleniyor. Lansmanın ardından Türk makinesine dair bilgi düzeyini artırmak ve yerli makinenin tercih edilirliğinin artırılması nı sağlamak amacıyla sanayisi gelişmiş ve gelişmekte olan illerde Ekim ayından itibaren her ay düzenli olarak üreticilerin, makine kullanıcılarının, potansiyel müşterilerin ve yerel yönetimlerin bir araya gelmesi hedefleniyor. İllerde yapılacak bu toplantılarda sektörün mevcut durumu istatistiklerle düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılacak, makine sanayinin kapsamı hakkında basın mensupları bilinçlendirilecek, çeşitli seminerler düzenlenecek ve böylece illerin potansiyeli ortaya konarak Türkiye’nin ithal ettiği birçok makinenin aynı kalitede Türkiye’de de üretildiği ve ihraç edildiği vurgulanacak. MTG, makine sektöründe faaliyet gösteren firmaları tek çatı altında toplamaya ve sektörün sözcüsü olmaya devam edecek.

REKLAM CALIŞMALARI BEĞENİ TOPLADI
Tanıtım kampanyasının hedef kitlesi, iş dünyasında makine ihtiyacı olan tüm tüketiciler ile sektörden etkilenen kişiler, yabancı yatırımcılar, makine sektöründeki firmaların yönetici ve çalışanları, bürokrasi, STK, medyayı da kapsayan geniş bir kitle. “Türk makineleri tüm dünyada tıkır tıkır çalışıyor” sloganıyla hedef kitle nezdinde 13 ulusal televizyon kanalı ile yerel kanallarda, 13 gazetede, 6 dergide, 10 radyo kanalında ve yerel radyo kanallarında, 15 internet sitesinde ve İstanbul, Ankara ve İzmir havaalanlarında açık hava mecralarında ilanlarla etkili bir tanıtım atağı başladı. Makine Tanıtım Grubu Başkan ve üyeleri tanıtım kampanyası çerçevesinde basınla buluşmalar gerçekleştirdi ve makine sektörünün mevcut durumunu ve geleceğini ortaya koyan röportajlar ve sohbet toplantılarını hayata geçirdi. Tabiî ki kampanyada en çok ilgi çeken kısım görsel meydanın da etkin rol üstlediği reklam kampanyası oldu. MTG bu kampanyadaki çalışma tarzı reklam ve iletişim planlamasında profesyonel ekiplerden destek almak mantığı ile gerçekleştirildi. Bu nedenle öncelikli olarak 2009 yılını kapsayan bir stratejik iletişim planı ile genel çerçeve belirlendi ve bu çerçevede çalışmak üzere profesyonel bir ajanstan destek alındı. İletişim planında önemle vurgulanan tüm mesajlar atılan her adım için birer kılavuz oldu. Bu boyutu ile yaratıcı ekip tarafından reklam konsepti hazırlanarak uygulama ekibi tarafından film haline getirdi. Şlmde önemle dikkate alınan konu Türkiye’nin en çok makine ithal ettiği ülkelerde yaşayan insanların da Türk makinelerini kullandıkları algısını vermek oldu. Böylece “Tıkır Tıkır” fikri gerçek anlamını kazandı. Ve genel olarak büyük beğeni topladı.

EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ HIZLANIYOR
Sanayi sektörleri içinde yatırım malı üreten temel sektör olan makine imalat sanayinin, imalat sanayi içinde özel ve önemli bir yeri var. Makine ekipman ve yedek parçalarının imal edildiği, “mühendislik sanayileri” denilen alt sektörlerin tamamını kapsıyor. Tüm gelişmiş ülkelerde büyük önem verilen ve öncelikli sektör olarak tanımlanan bir sanayi dalı olmasının yanında gelişmiş ülkeler bu sektöre stratejik sektör olarak bakıyor. Mühendislik ve araştırmanın yoğun ve vazgeçilmez olduğu makine sektörünün ekonomide üstlendiği lokomotif rolünü özetlemek gere kirse, imalat sanayinin hemen bütün sektörlerine girdi sağlaması, sektörlerin itici gücü olması, imalat sanayinin gelişmesiyle iç içelik sağlaması, mühendislik disiplininin harekete geçirilmesi ve yeni ihtiyaç ve taleplere göre gelişme hızının ve üretim kompozisyonlarının belirlenmesi sektörü itici güç haline getiren unsurlardan sadece bir kaçı olarak öne çıkarıyor. İşte bu gerekçelerle Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği, farklı sektörlerde faaliyet gösteren sektörel dernek, birlik ve Organize Sanayi Bölgelerini (OSB) geniş ve demokratik bir katılımla bir araya getirerek “Makine Sanayii Sektör Platformu”nu kurdu.

SPOT:

“ Tıkır Tıkır kampanyası uzun soluklu olacak ve sadece iç pazara değil yabancı ülkelere de yönelik çalışmaları hayata geçirecek. ”

KUTU:

ÖNCE YURTİÇİ SONRA YURTDIŞI

Makine tanıtım kampanyasının ilk aşamasında yerli yatırımcıların Türk makinelerini tercih etmelerini sağlamak amacıyla yurt içinde bir iletişim kampanyası yürütülüyor. Bu kampanyada sadece sektör mensuplarına değil, öğrencilere, sanayicilere kısacası her kesime yönelik olarak, makine sektörünün gücünün anlatılması ve evlerimizde kullandığımız en küçük bir nesnenin bile makineler tarafından yapıldığını algılatabilmemiz gerekiyor. Bu nedenle ilk aşamada Türk makine sektörünün gücünü Türk halkına göstermeyi hedeşeyen kampanya bu yolda ilerliyor. İkinci aşamada ise; yurt dışında Türk makineleri ile ilgili algılamayı güçlendirmeye yönelik çalışmalar devreye girecek. Her ne kadar yurt dışına yönelik tanıtım faaliyetleri ikinci aşamada planlansa da hâlihazırda MTG’nin hedef pazarlarımıza yönelik ticaret heyetleri ve fuar katılımları gibi etkinlikleri bir yandan yürütülmeye başlandı. Ancak, ikinci aşamada yurt dışı faaliyetler artan bir şekilde ağırlı k kazanacak.