2006 yılında Türkiye’de kurulan ilk İstif Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Derneğ i (İSDER) olması açısından ana üretici firmaları ve Türkiye’deki genel distribütörleri tek çatı altında toplayarak güçlü bir sinerji oluşturmayı hedefleyen İSDER, istif makineleri sektöründe güçlü ve saygın bir konuma kısa süre zarfında geldi. Sektörde faaliyet gösteren 50 firmayı temsil eden İSDER, istif, forklift, kaldırma, yükleme, boşaltma, taşıma, depolama, lojistik ekipman ve makineleri distribütörlerini ve imalatçılarını temsilen, sektöre ilişkin konu ve sorunları tespit ederek çözüm önerilerini yetkili makamlara aktarıyor.

“SEKTORUN TAMAMINA HİTAP EDİYORUZ”
Moment Expo’nun sorularını yanıtlayan İSDER Genel Sekreteri Faruk Aksoy, birlik olarak, sektör, resmi kurumlar, kamu otoritesi alanlarında temasları olduğ unu söyleyerek, “En son Avrupa’nın en büyük raf ve depo derneği olan FEM’e üye olarak üyelerimizi uluslararası arenada temsil etmeye başladık. Uluslararası alanda çok sayıda organizasyonda İSDER olarak en ön saflarda yer almaya çalışıyoruz” diyor. Kurdukları komitelerle sektörün tamamına hitap eden güçlü bir STK (Sivil Toplum Kuruluşu) haline geldiklerinin de altını çizen Aksoy, kurulan komitelerle sektörde yer alan firmaların kendilerini çok daha iyi ifade etme fırsatı bulduklarını söylüyor. İSDER bünyesinde, Vinç-Kule ve Mobil vinç sektör komitesi, Jeneratör ve Güç Sistemleri Sektör Komitesi ve Kompresör Makinaları Sektör Komitesi kuruldu. Ayrıca Hafif İş ve İnşaat Makinaları sektör komitesi, Asfalt ve Yol ekipmanları ve makinaları sektör Komitesi, Kırıcı, Delici, Kırma ve Eleme makine ve tesisleri, Tünel Makinaları Komitesi, Yedek Parça sektör Komitesi, İmalat Sektör Komitesi, Beton Makine ve ekipmanları Sektör Komitesi ve Raf Sektör Komitesi kurulması planlanıyor.

“KDV İNDİRİMİ RAHATLATTI AMA DEVAM ETMESİ LAZIM
Küresel ekonomik kriz nedeniyle her sektörde olduğu gibi istif makineleri alanında da ciddi bir daralma yaşandı- ğını ifade eden İSDER Genel Sekreteri Faruk Aksoy, KDV indirimi ile biraz rahatlayan sektörün bu indirimlerin devam ettirilmemesi nedeniyle moralinin bozulduğunu aktarıyor. Aksoy, “Sektörümüz son aylarda krizin etkilerini daha az hissetmeye ve hızla toparlanmaya başladı” diye konuşuyor. Sektördeki sıkıntılara çözümün ilk adımı olarak İSDER bünyesinde oluşturulmuş olan eğitim komitesinin hem teknik eleman hem de operatör yetiştirilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Aksoy, “Teknik eğitim programına katı- lan öğrencilere eğitim sonunda sertifika verilecek. İSDER üyesi firmalar, özellikle teknik eğitim almış ve uzmanlaşmış elemanları tercih edeceklerini belirtiyor. İlk olarak Haydarpaşa Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde uygulanacak eğitim projesi, daha sonra diğer teknik liselerde yaygınlaştırılabilecek” diyor. Aksoy şöyle devam ediyor: “İş makineleri ve vinç sektörü gibi istif makineleri sektörünün de en büyük sorunları ndan birisi operatör eksikliği. Yetişmiş eleman eksikliği olan sektördeki operatör açığını İSDER’in başlattığı eğitim projesi azaltacak gibi görünüyor.” Sektörün Türkiye ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını da aktaran Aksoy, KDV oranlarında yapılacak bir indirimle sektör toparlanır ve eski parlak günlerine döner diyor. Aksoy şöyle devam ediyor: “İSDER üyeleri yetişmiş nitelikli eleman sıkıntısı yaşamakta ve bu alanda başlatılan eğitim çalışmalarımıza destek bekliyoruz.”

“TURKİYE’NİN İLK İSTİF MAKİNELERİ DERNEĞİ”
Türkiye’de istif makineleri alanındaki gelişmeler ekonomi ve endüstri alanında kat edilen mesafeyi de gözler önüne seriyor. Bu teknolojilerin yaygın kullanı lması endüstrileşme alanında ilerlemek anlamına da geliyor. Teknolojik gelişme sürecinde, üretim ve sonrasındaki kısa mesafe taşıma, depolama, istifleme işlerini forkliftlerin daha iyi ve pratik yapması, bu ufak makineleri istifleme sektöründe daha fazla ön plana getirdi- ğini söyleyen Aksoy şöyle devam ediyor: “Talep konusunda ciddi artışın olması her geçen gün daha da önem kazanı yor. Forkliftler ve istifleme ekipmanları, depolama ve dağıtımda çabuk hareket eden elleçleme makine ve araçları na duyulan gereksinim nedeni ile ABD ve Avrupa’da 1930’lu yıllarda yo- ğun olarak kullanılmaya başlanmıştır ve her geçen gün artan satış rakamlarıyla da iş hayatımızda depolama ve istifleme alanında özellikle forkliftler en önemli ihtiyaç haline gelmiştir. 1930 yılından bugüne kadar geçen süre zarfında farklı ihtiyaçlara farklı çözümler sunulmak amacı ile istifleme makinaları yıllar içerisinde geliştirilip, güvenliği artırılıp, farklı yakıt ve pratik çalışma sistemleri ile donatılıp geliştirildi.

İSDER Türkiye’de kurulan ilk istif makineleri derne- ği olması açısından ana üretici firmaları ve Türkiye’deki genel distribütörleri tek çatı altında toplayarak büyük güçlü bir sinerji oluşturarak istif makineleri sektöründe güçlü ve saygın bir konuma kısa süre zarfında gelmiştir.

” 2008’DE YUZDE 10 BUYUME ONGORULDU AMA…
İstif makineleri sektörünün yatırımlardan doğrudan etkilenmesi nedeniyle, ekonomideki durgunluğa paralel satış rakamlarının düştüğünü belirtmek gerekir. Türkiye ekonomisinin canlanması ve büyümesi forklift satışlarını da doğ- rudan etkiliyor. 2008 yılının son aylarında iyice hissetmeye başlanan küresel kriz öncesi, stabil Türkiye ekonomisine bağlı olarak iyimser tahminler devam etmekteydi. Buna bağlı olarak istif makineleri sektörünün 2008 yılında yüzde 10 büyümesi öngörülüyordu. Sektör 2008 yılında bir önceki yıla göre, yaklaşı k yüzde 14 daralma yaşadı ve 8 bin 300 adet satış gerçekleşti. İstif makinelerinde 67 milyon 68 bin 280 dolar olan 2008 ihracatı 2009 ilk 5 ayında 68 milyon 795 bin 629 dolar oldu. Sektördeki gelişmeler dikkate alındığında istif makineleri sektörü için uygulanan KDV indirimi sektöre can suyu oldu. KDV indirimi ile moral bulan sektör için 3 aylık indirim ise satışları tetikleme noktasında yeterli olmadı. Yüzde 18 olan KDV oranları 3 aylığına yüzde 8’e çekilmişti.

TURKİYE DUNYADA PARLAYAN YILDIZ
Türkiye, dünya iş ve istif makineleri sektöründe parlayan yıldız haline geldi. Uzakdoğu, Avrupa, Çin gibi bölgelerde sektör yakından takip ediliyor. Dünya makine sektörünün en büyük organizasyonu kabul edilen ve 210 bin kişinin ziyaret ettiği Fransa’daki İNTERMAT Fuarında bu sene ilk defa İMDER-İSDER öncülüğünde ‘Türk Günü’ düzenlendi. Kokteyl, toplantı ve konferanslarla Türk makine sektörü dünyaya tanıtıldı. Bu toplantılarda Türkiye iş ve istif makineleri pazarı büyük ilgi gördü. Özellikle Avrupa ülkeleri yakın olması ve kaliteli ürün üretmesi nedeniyle Türkiye ile işbirliği yapmak istiyor. Türkiye kriz sonrası makine sektöründe yatırım için cazibe merkezi haline gelebilir. Yaşanan global krizde bazı Avrupalı şirketler, fabrikalarını kapatabilir. Kriz sonrasında ise fabrikalarını tekrar açmayı p Türkiye'de üretim yapmak isteyenler var. Türkiye’de üretim maliyetleri Avrupa’nın çok altında. Çin ise eskisi kadar gözde bir pazar olmaktan çıktı. Türkiye artık siparişlerin adetine bakılmaksı zın çok daha kısa sürede ve hızlı teslimat yapabiliyor. Aynı şekilde Uzakdoğ u ve özellikle Çin’li iş makinesi üreticileri ortaklık veya yatırım için İMDER’den yardım istiyor. Yatırım için krizin durulmasını bekleyen yabancı yatı rımcılar şimdiden Türkiye’ye gelerek uygun arsa ve ortak arayışına başladı. Hâlihazırda 50 tane yabancı firma doğ- rudan dernekle temasa geçerek yatırım potansiyelleri hakkında danışıyor. 2-3 Milyar dolar büyüklüğe sahip, dünya çapında satış yapan çok sayıda firma yöneticisiyle görüşmeler devam ediyor. En son Çin’de düzenlenen fuara İMDER-İ SDER onur konuğu olarak çağı- rıldı. Çin’de fark edilen ise Türkiye’nin kaliteli üretimi ve lojistik imkânları hiçbir ülkede yok.

SPOT: “ İSDER Türkiye’de kurulan ilk istif makineleri derneği olması açısından ana üretici firmaları ve Türkiye’deki genel distribütörleri tek çatı altında toplayarak büyük bir sinerji oluşturarak istif makineleri sektöründe güçlü ve saygın bir konuma kısa süre zarfında gelmiştir”

Faruk Aksoy İSDER Genel Sekreteri İş makineleri ve vinç sektörü gibi istif makineleri sektörünün de en büyük sorunlarından birisi operatör eksikliği.