Üretim ve ticaret alanları da dâhil olmak üzere, dijitalleşmeyle hayatımıza giren 400’den fazla kavramı ele alan, ww.dijital-kilavuz.com internet sitesi üzerinden yayına başlayan Dijital Terimler Kılavuzu, Türkçeleşmiş terimleri İngilizce ve Almanca karşılıkları ve kaynaklarıyla birlikte veriyor. Nesnelerin interneti, siber fiziksel sistemler, büyük veri, yapay zekâ ve ilişkili terimlerin de yer aldığı Kılavuz’da, iş dünyasının yeni süreçleriyle yeni teknolojik kavramların nasıl buluştuğu ve birbirini tamamladığı sorusunun yanıtları, zengin görsel içerikle ve kullanıcı dostu bir yazılımla sunuluyor.

Gerçek (fiziksel) nesne ve süreçleri, bilginin işlenmesi ile oluşan (sanal) nesne ve süreçlerle; açık, bazı durumlarda küresel ve her zaman birbirine bağlantılı bilgi ağlarıyla bağlayan sistemdir. Bir siber fiziksel sistem, isteğe bağlı olarak, yerel ya da uzak hizmetleri kullanır; insan-makine arayüzüne sahiptir ve çalışma zamanında sistemin dinamik uyumunu mümkün kılar. İlgili kavramlar: Akıllı Fabrika (Smart Factory), Her Şeyin İnterneti (Internet of Everything), Siber Fiziksel Sistemlerin Mimarisi (Cyber Physical Systems Architecture)

Açıklama:

Siber fiziksel sistemler, değer zincirinin dijitalleşmesini sağlayan karmaşık sistemlerdir. Yazılım bileşenleriyle mekanik bileşenlerin bir iletişim ağında birlikte yer alması ve etkileşim içinde olması durumunu ifade eder. Sabit olarak konumlanabildiği gibi mobil de olabilir

 

Kaynak:

İki veya daha fazla katılımcı arasında kolayca, birlikte çalışabilirliğin oluşturulması, değiştirilmesi ya da sona erdirilmesidir. Katılımcıların birlikte çalışabilirliği şartı aranır. En az çaba, teknolojinin mevcut durumuna göre değişkenlik gösterebilir. “Tak ve Çalış” ile “Tak ve Üret” eş anlamlı ya da benzer kavramlardır.

İlgili kavramlar:

Birlikte Çalışabilirlik (Interoperability), Tak ve Üret (Plug and Produce)

Açıklama:

Tak ve çalış, Endüstri 4.0 sisteminde birlikte çalışabilirliğin değişik bir yoludur. Özellikle makine ve tesislerin etkileşimindeki anlamsal çözümler esnek, uyumlu ve hızlı bir çalışma için çok önemlidir.

İşlemlerin, büyük ölçüde ya da tamamen merkezi bir bulut ortamı yerine akıllı ya da uç cihazlar olarak bilinen dağıtılmış cihaz düğümlerinde gerçekleştiği bir modeldir.

İlgili kavramlar:

Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Information and Communication Technology), Bilgisayar Mimarisi (Computer Architecture), Bulut Bilişim (Cloud Computing), Nesnelerin İnterneti (Internet of Things).

Açıklama:

Uç bilişim, dağıtılmış bir bilgi teknolojisi mimarisidir. Uygulamaya bağlı olarak, bir uç bilişim mimarisinde zamana duyarlı veriler akıllı bir cihaz tarafından işlenebilir ya da müşteriye yakın coğrafi konumdaki bir ara sunucuya gönderilebilir. Uç bilişim, veri toplama, işleme ve raporlamayı son kullanıcıya yakınlaştırmayı amaçlar. Bu kapsamda, yerel iş istasyonları, yerelleştirilmiş veri merkezleri, bölgesel veri merkezleri olmak üzere üç farklı türde kullanılır. Uç bilişim kullanımının getirdiği faydalar hız, güvenlik, maliyet, güvenilirlik, ölçeklenebilirliktir.