MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (MAİB) TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE, EKİM AYI SONUNDA TÜRKİYE’NİN SERBEST BÖLGELER DÂHİL TOPLAM MAKİNE İHRACATI 19 MİLYAR DOLAR OLDU. 10 AYLIK İHRACATIN GEÇTİĞİMİZ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 26,6 ARTTIĞINI BELİRTEN MAİB YÖNETİM KURULU BAŞKANI KUTLU KARAVELİOĞLU, “DÜNYADA PANDEMİDEN EN GÜÇLÜ DÖNÜŞ YAPAN SEKTÖR MAKİNE İMALAT SANAYİSİ OLDU. KÜRESEL TALEP ÖNÜMÜZDEKİ İKİ YIL DAHA SÜRECEK VE MAKİNE SEKTÖRÜ BELKİ DE UZUN YILLAR BİR DAHA RASTLAYAMAYACAĞIMIZ TÜRDEN BİR BÜYÜME FIRSATI BULACAK. DÜNYANIN ÖNÜNDEKİ ZORLU VİRAJI ALABİLECEK ÜLKELER, KENDİ MAKİNELERİYLE İLERLEYENLER OLACAK. KULLANICILARIN YERLİ MAKİNELER EDİNMELERİNİ KOLAYLAŞTIRACAK VE CAZİP KILACAK FİNANSAL ARAÇLARI HIZLA GELİŞTİRMELİYİZ.” DEDİ.

Ocak-Ekim döneminde ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,6 artıran makine sektörünün serbest bölgeler dâhil toplam ihracatı 19 milyar dolar oldu. Pandemi etkisinden arındırılmış rakamlarla, makine ihracatındaki artış, 2019’a göre yüzde 17,5 olarak gerçekleşti. Sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği beş ülke olan Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa’ya yaptığı toplam ihracat ise 10 ay sonunda yüzde 31 artarak 6 milyar doları geçti. Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü’nün (UNIDO) üretim verilerine göre, bu yıl makine imalatını en çok artıran ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğine dikkat çeken Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu şunları söyledi: “Dünyada pandemiden en güçlü dönüş yapan sektör makine imalat sanayisi oldu. Gelişmiş ülkelerde yüzde 14, Çin’de ise yüzde 28,6 büyüyen makine üretiminde Türkiye, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,6 artış sağladı. 2021’i yüzde 30 üretim artışı ile kapatacağız, iki yıllık artışımız miktar bazında yüzde 40’ın üzerinde olacak. Firmaların yeni kapasite yatırımları ile yeşil ve dijital dönüşüm konusundaki ihtiyaçları, makineye küresel talebi artıyor. Bu süreç tahminen önümüzdeki iki yıl daha sürecek ve makine sektörü belki de uzun yıllar bir daha rastlayamayacağımız türden bir büyüme fırsatı bulacak.”

“GELECEĞE DAHA İDDİALI BAKIYORUZ”

Türkiye’nin önündeki bu fırsatı iyi değerlendirebilmesi için küresel gelişmelerin iyi analiz edilmesi gerektiğine dikkat çeken Karavelioğlu, “Pandemi etkisiyle meydana gelen tedarik zincirlerindeki yıpranma, aşırı lojistik maliyeti, malzeme eksikliği ve enerji sorunları üst üste bindi. Enerji bahsinde koyduğu karbon hedefleri nedeniyle üretimini yavaşlatan Çin, bir yandan da ülke içindeki sosyal ve ekonomik tedbirlere odaklanıyor. Bu gelişmeler, AB için Türkiye’yi köprü ülke olarak öne çıkarıyor. Türkiye’nin makine sektörünün rekabetçi altyapısı da geleceğe daha iddialı bakabilmemizi sağlıyor.” dedi. Gelişmiş ülkeler için ucuz tedarik anlayışının yerini güvenli bir yapıya bırakmakta olduğu yeni değer zinciri içinde, Türk makine sektörünün dönüşümünün tüm sektörler için lokomotif etkisi yaratacağını vurgulayan Karavelioğlu, “Konjonktürel artışları kalıcı ve sürdürülebilir kılacak dijital dönüşüm süreçleri üzerine yoğunlaşmak için zaman hızla daralıyor. 5G’ye daha hızlı kavuşmak ve dijitalleşme sürecinde geri kalmamak için insan kaynağımızı,zengin içeriklerle donanmış, uygulamalı ve somut eğitim programlarından geçirmek zorundayız.” dedi.

“ARADIĞIMIZ KAYNAK MAKİNE İTHALATINDA”

Türkiye’nin, imal ettiği tüm makinelerde enerji optimizasyonu ve çevre duyarlılığını sağlaması, bu düzeye ulaşmış dallarını ve imalatçılarını da haksız rekabetten koruması gerektiğine dikkat çeken Karavelioğlu şunları söyledi: “Dünyada makine teçhizat yatırımlarına, milli gelirine göre en büyük oranda kaynak ayıran ülkelerden biri olarak, yatırımcımızı ve pazarımızı niteliksiz ve teknoloji sınıfı düşük makinelerin müessif cazibesinden uzak tutabilmeliyiz. Dünyanın önündeki zorlu virajı alabilecek ülkeler, kendi makineleriyle ilerleyenler olacak. Kullanıcıların yerli makineler edinmelerini kolaylaştıracak ve cazip kılacak finansal araçları hızla geliştirmeliyiz. Buna dair toplumsal bilincin yaygınlaşıp güçlendirilmesi için uğraş vermeyi, herkese düşen bir sorumluluk olarak görüyoruz.” Karavelioğlu, finansal kaynakların ve ikiz dönüşüm için gereken zamanın çok dikkatli harcanması gerektiğini de belirterek, “Kamunun hemen bütün planları gibi, Yeşil Mutabakat Eylem Planı da ciddi hazırlıkların bir ürünü olarak ilan edildi. Acil eylemler için önümüzde bir yıldan daha kısa bir süre var. Türkiye’nin enerji üretiminde AB’den çok daha yeşil bir konumda olması, uygulamada karşılaşacağımız sektörel farklılıkların tolere edilmesini sağlayacaktır. Sanayi elektriğinin nasıl sübvanse edileceği konusu, başta AB olmak üzere bütün dünyanın gündeminde. Gelişmeleri yakından takip etmeli ve aksiyon almakta gecikmemeliyiz. Her zamankinden daha çok dövize ihtiyacımız olan bu süreçte makine ithalatına son 12 ayda 34 milyar dolar ayırılmış olması, önemli bir potansiyeli de gözler önüne seriyor.” dedi.

“TURQUM® SAHAYA İNİYOR”

Diğer yandan, makine imalatçısının kurumsal yetkinliğini öne çıkararak Türk makinelerinin imajını dış pazarda güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan TURQUM® Kalite Sertifikasyon sisteminde icra görevi, Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Teknolojileri ve Mühendislik A.Ş. (STM), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Silahlı Kuvvetler Vakfı’nın (TSKGV) ortak girişimi olan Test ve Değerlendirme A.Ş.’ye (TRTEST) devredilmiş; MAİB, TRTEST ve Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) arasındaki iş birliği anlaşması da geçtiğimiz günlerde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle huzurunda imzalanmıştı. Anlaşma ile TURQUM®’un sahaya indiğini belirten Karavelioğlu, “TRTEST’in savunma sanayisinden gelen sertifikasyon tecrübesinin ve yüksek teknolojili test merkezlerini de içeren geniş envanteri ile kurumsal kapasitesinin, TURQUM®’un pratiğini güçlendireceğine ve aranılan bir belge olmasını sağlayacağına inanıyoruz. Yakın zamanda dünyada uygulamalarıyla karşılaşacağımız ‘zincir tedarikçisi’ olma yetkinliğine dair yeni sertifikaların da bu sistemde yer bulacağını düşünüyoruz.” dedi.