Daha önce mücbir sebeplerle ertelenen POMSAD 12’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2 Kasım’da Divan İstanbul Asia Hotel’de gerçekleştirildi. POMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Nurdan Yücel, Türkiye Makina Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sefa Targıt ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu’nun açılış konuşmalarıyla başlayan Genel Kurul’da, açılış konuşmalarının ardından Dr. Can Fuat Gürlesel tarafından “Dünya ve Türkiye-2022 Beklentileri ve Öngörüler” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından Nurdan Yücel, 2018-2021 döneminde görev alan Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine teşekkür plaketlerini takdim etti. Divan Başkanlığını POMSAD Onur Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Karadoğan’ın yaptığı Genel Kurul’da, Genel Sekreter Gökhan Sezer Türktan, 2018-2021 döneminde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında hazirunu bilgilendirdi. Faaliyet raporu sunumunun ardından, Denetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Tezcan tarafından Denetim Kurulu Raporu okundu ve dönem ibrası gerçekleştirildi. İbranın ardından 2021- 2023 dönemi Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Federasyonlarda POMSAD’ı temsil edecek temsilcilerin ve yedeklerin seçimine geçildi. Yapılan seçimlerde Nurdan Yücel, yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. Seçimin ardından, tüzük değişikliği önerileri müzakere edildi; dilek ve temennilerin ardından Genel Kurul sona erdi.