Türkiye’deki tarım teknolojileri ve mekanizasyonunun mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerilerinin gündeme alındığı toplantıda, sektörün sorunları, Ar-Ge çalışmaları, akıllı tarım ve tarımsal mekanizasyon uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, deney kurumlarınca düzenlenen kredili satışa esas deneylerle ilgili çalışmalar, ortak makine ve teknoloji kullanımı, makineli hasatta ürün kayıplarının tespiti ve azaltılması ile üniversitelerce verilen eğitimler ve mezunların sorunları değerlendirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleşen ve Makine İhracatçıları Birliği’nin ana sponsor olarak desteklediği toplantının açılışına video konferans ile katılan Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün, konuşmasında, “Bilindiği üzere bu toplantılar; ilgili tüm tarafları bir araya getirerek etkin bir iletişim, karar alma ve dayanışma zemini sağlıyor. Ülke tarımına katkı sağlayan bu zemine, önümüzdeki süreçte çok daha fazla ihtiyaç duyacağımızı düşünüyorum. Son yıllarda ülkemizde ve dünyada iklim değişikliğinin üretim kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerine hep birlikte şâhit oluyoruz. Diğer yandan yaşadığımız salgın süreci, gıdanın yaşamsal önemini tekrar bize hatırlattı ve tarımsal üretimin artırılma zorunluluğunu öne çıkardı. Tarım teknolojileri ve mekanizasyonun önemi ve değeri giderek daha fazla artıyor. Günümüzde teknoloji ve mekanizasyondan, maliyet ve üretim verimliliğine olan katkılarının yanında çevre ve üretim kaynaklarının korunması ve geliştirilmesinde de katkı bekleniyor.” değerlendirmesinde bulundu. Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) Genel Sekreteri M. Selami İleri, Tarım Makinaları Derneği (TARMAKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Can Ertekin, TAGEM Genel Müdür Yardımcısı İhsan Aslan, TRGM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin Türker ile ilgili kurum, kuruluş ve STK temsilcileri ve akademisyenlerin katıldığı üç gün süren toplantılarda, Deney İlke ve Metotları Hazırlama Komisyonu ile çeşitli konularda faaliyetlerde bulunacak çalışma gruplarının oluşturulmasına; alınan tavsiye kararlarının konularına göre ilgili kurum/kuruluşlar ile STK’lara iletilerek bir sonraki toplantıda değerlendirilmek üzere takibinin yapılmasına karar verildi. Toplantı kapsamında ayrıca, İzmir’de faaliyet gösteren tarım makineleri fabrikalarına teknik geziler de düzenlendi.

Tarım Teknolojisi ve Mekanizasyon Komitesi’nin 2021 yılı olağan toplantısının gündem maddelerine, sayfada göreceğiniz karekodu mobil telefonunuz ya da tabletinize okutarak ulaşabilirsiniz.