Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında makine ihracatçılarının firma özelinde karbon ayak izlerinin hesaplanması, kritik  başarı faktörlerinin tespit edilmesi ve iyileştirilmesiyle birlikte dijital dönüşümlerini tamamlayabilmelerine yönelik yol haritalarının hazırlanması ve yürütülmesi  amacıyla düzenlenen “Makine Sektöründe İkiz Dönüşüm UR-GE Projesi” kapsamında MAİB, faaliyetlerine devam ediyor.  Ticaret Bakanlığı tarafından  da desteklenen projenin ilk aşaması olan “İhtiyaç Analizi Çalışması” kapsamında proje katılımcısı firmalardan “hedeflenen ihracat pazarları” bilgileri anket çalışmalarıyla derlenmiş ve 2021 yılı dünya ticaret verilerinden yararlanılarak katılımcı firmalar için potansiyel ihracat pazarları belirlenmişti.  UR-GE Projesinin ikinci ayağında ise 23 Mayıs’ta proje katılımcıları için ortak hedef pazarların belirlenmesi amacıyla Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği binasında “Hedef Pazar Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştay öncesi ITC Market Access Tools verileri her katılımcı firmaya ilgili HS kodları yelpazesinde dosya olarak hazırlanırken, çalıştay açılışında bu verilerin anlamları ve ne amaçla kullanılacağı hakkında katılımcılara bir eğitim verildi. Ardından, hedef ihraç pazarlarının “Ağırlıklı Kriterler Bazlı Hedef Pazar Seçim ve Önceliklendirme Matrisi” üzerinde değerlendirmeleri yapıldı.  Proje katılımcılarının dinamikleri de göz önünde bulundurularak hedef pazar çalışması böylece tamamlanırken, projenin devam edecek aşamalarında eğitim ve danışmanlık, karbon ayak izi tespiti gibi faaliyetlerin düzenlenmesi de planlanıyor.