Türkiye sanayisinin 40 yılı aşkın süredir çözüm ortağı olan Tezmaksan, gerçekleştirdiği yatırımları na bir yenisini daha ekledi. Sivas Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nde robotlu otomasyon ile CNC tez gâh üretiminin yapılacağı Tezmaksan fabrikasının temel atma töreni 10 Mayıs’ta gerçekleştirildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Eken ve çok sa yıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen törende açılış konuşmasını yapan Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aydoğdu, “40 yıl önce kurduğu
muz Tezmaksan’ın bugün Türkiye’de birinci, Avrupa’da ikinci büyük şirket olmasın dan büyük gurur duyuyorum. Biz yola Sivas’tan çıkmıştık ve 40 yıl sonra yatırım yapmak üzere yine Sivas’a geldik. Benim gibi eski toprakların dirayetine ve inadına, genç nesillerin enerjisi ve kuvveti eklenince hayalimiz nihayete erdi.” dedi. Aydoğdu’nun ardından Sivas Valisi Salih Ayhan da Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nin Sivas’ın  geleceğini belirleyen bir yatırım ve üretim üssü oldu ğunu, yatırımcılardan görülen yoğun talep ile atılan fabrika temellerinin bunun en bariz göstergesi olduğunu belirte rek, şunları söyledi: “Robotik teknoloji başta olmak üzere üretimin temel makine ve tezgâhlarının üretimini ger çekleştiren Tezmaksan, deyim yerindeyse fabrika kuran bir fabrika olacak. Sektörün bek lentisi ve çağın gereksinimi olarak robotik teknolojilerin yoğun olarak kullanılacağı bu fabrika ile Tezmaksan’ın Avrupa liginde de çok daha yukarılara çıkacağına inanıyo rum. Ürettikçe büyüyen, bü yüdükçe refah seviyesi artan bir ülke hedefiyle taşın altına elini koyan iş insanlarımızı da tebrik ediyorum.”

 

YENİ FABRİKADA TÜRKİYE’DE YAPILMAYAN CNC MODELLERİ ÜRETİLECEK
Fabrika yatırımı hakkın da detayları paylaşan Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu ise şu açık lamalarda bulundu: “Talaşlı imalat sanayisine 40 yılı aşkın süredir hizmet veren bir kurum olarak memleketimiz Sivas’a bir borcumuz vardı ve herkese örnek olmalıydık. Sanayinin Marmara Bölgesi’nde sıkışıp kalmasın dan dolayı ‘Yeni fabrikamız için neden Sivas olmasın?’ dedik. Bunu da dört yıl önce dillendirmeye başladık ve bugün fabrikamız için çok önemli bir adım attık. Kısa vadede robotlu otomasyon sistemleriyle CNC tezgâh üretim kapasitesini 10 kat artırmanın yanı sıra ihracat potansiyelimizi genişletmek ve yeni pazar yerlerine açıl mayı planlıyoruz. 15 milyon avro yatırım ve 30 milyon TL’lik fabrika inşası bedeliyle temelini anlattığımız fabri kamızın inşasını Sivas Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nde 53 dönüm arazi üzerine gerçekleştireceğiz. İstanbul’daki Tezmaksan Üretim Tesisi’nin bir kısmını taşıyacağımız Sivas’taki fabrikamızda, Türkiye’de yapılmayan CNC modellerinin üretimi, ArGe çalışmaları ve diğer süreçler de planlama mızda yer alacak. Bunun yanı sıra karanlık fabrika özelliğiy le üretim sürecini sıfır insan müdahalesiyle gerçekleştire ceğiz. Fabrikamız açıldığında başlangıçta 70 kişiye istih dam sağlamayı hedefliyoruz. Uzun dönemde ise bu sayıyı 150’ye çıkarma hedefimiz bulunuyor. Sivas’a ilk etapta 10 milyon avro ihracat getirisi sağlamayı amaçlıyoruz.”


DOĞAYA DOST SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ
Tezmaksan’ın tüm iş sü reçlerinde ekolojik dengeyi koruyan bir anlayışla hareket ettiğini ve bunu yeni fabrika yatırımında da devam ettireceklerini dile getiren Aydoğdu, “Kaynakların sınırlı olduğu ve nüfusun her geçen gün arttığı bir dün yada yaşıyoruz. Dolayısıyla üretim ve tüketimi buna uygun şekilde gerçekleştir mek zorundayız. Tezmaksan olarak bunun bilinci ve biyo çeşitliliğe olan bakış açımız sayesinde doğayla tamamen dost bir fabrika oluşumu gerçekleştireceğiz. Sanayi üretim tesislerinin dünyanın sürdürülebilirliği ve biyoçe şitlilik üzerinden büyük etkisi bulunuyor. Biz de bu etkiyi en aza indirmek, ekosistem ve türlerin korunması adına çevresel riskleri azaltacak adımlar atacak; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı en üst düzeyde olacak şe kilde kurgulayacağız. Bunun yanı sıra fabrikamızı küresel sürdürülebilirlik yol haritası çerçevesinde belirlediğimiz karbon emisyon hedefleri doğrultusunda, güneş enerjisi panelleri ve sürdürülebilir bir mimariyle inşa edeceğiz.” açıklamasında bulundu.