Avrupa Birliği stan- dartları ve direk- tifleri, 20 yılı aşkın süredir makineler ve makine emniyet bileşenleri için aynı güvenlik önlemle- rinin tüm Avrupa genelinde geçerli olmasını sağlıyor. Teknolojideki gelişmeler ve dijitalleşmenin günümüzde ulaştığı boyut ise AB Makine Direktifi ve ilgili standartların yeniden uyarlanmasını zorun- lu kılıyor. Diğer bir zorunlu- luk, Avrupa Komisyonu’nun “Avrupa’yı dijital çağa uygun hale getirme”, yani dijital dönüşümün gerekliliklerini karşılayarak Avrupa iç pazarı- nı güçlendirme hedefi olarak karşımıza çıkıyor.
AB Yeni Makine Direktifi, elbette, ihracatının önemli bölümünü Avrupa’ya gerçek- leştiren Türk makine sektörü- nü de yakından ilgilendiriyor. “Yeni direktifler kılavuzunda neler değişecek? Üretim planlamalarında nelere
dikkat edilmeli?” gibi temel sorular, makine üreticilerinin gündemlerindeki en önemli sorular arasında yer alıyor.
Bu çerçevede, Deutsche Messe Technology Academy, Phoenix Contact ve MAİB tarafından düzenlenen “Safety Talk” temalı çevrim içi bir söyleşi programı, 14 Haziran’da gerçekleştirildi. Makine üreticilerinin yeni direktifler konusundaki soru

işaretlerinin giderilmesine katkı sağlayan ve modera- törlüğünü MAİB Almanya Ofisi’nden Nevzat Sargın’ın üstlendiği söyleşide Phoenix Contact Almanya Yetkinlik Merkezi Hizmetleri Direktörü Torsten Gast ve Phoenix Contact Electronics Stratejik Ürün Pazarlama ve Güvenliği Yöneticisi Carsten Gregorius, yeni direktif ve yönetmelikler hakkındaki önemli başlıkları paylaştılar ve katılımcıların sorularını yanıtladılar. Söyleşide, yeşil ve dijital dö- nüşümün köklü değişimlere neden olduğu makine sektö- ründe, özellikle dijitalleşmenin güvenlik ve sağlık mevzuatları üzerindeki etkisiyle, direktif- lerde de güncellemelere ve eklemelere ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Yeni direktiflerle beraber güvenliğin bir sistem fonksiyonu olmaktan çıkıp, bir sistem bileşeni olarak ele alın- dığı belirtilirken, günümüzde yazılım alanındaki gelişmele- rin de direktiflere yansıtıldığı vurgulandı. 2019 ve 2021

yılında yapılan güncellemele- re rağmen, güvenlik direktif- lerinin yazılım ve yapay zekâ alanlarında nötr kaldığını, dolayısıyla daha kapsamlı bir güncellemeye gidildiğinin vurgulandığı programda, yeni makine direktifi taslağının yüzde 99 oranında tamam- landığı ve şu anda Avrupa Komisyonu tarafından yapılan inceleme ve kontrollerin ar- dından 2022 yılının sonunda biteceğinin tahmin edildiği bilgisi de paylaşıldı.

Buna göre, yeni direktiflerin 2025 yılının son çeyreğinde ABD, Çin ve Rus makine üreticileri de dâhil olmak üzere uluslararası geçerliliği ve bağlayıcılığının olmasının hedeflendiği belirtilirken, AB Komisyonu’nun öngörüsüne göre, yeni direktiflere uyum için makine üreticilerine 30 ila 48 aylık bir süre tanına- cak ve bu süre sonunda yeni direktif geçerli olacak.

Ana konuların yanı sıra makine ürünleri direktifinin kapsamı, emniyet parçaları

ve yazılım, veri güvenliği ve yapay zekâ, normlarda har- monize, uygunluk değerlen- dirme süreçleri ve kullanım talimatları konularının da ele alındığı söyleşiye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Makine Sanayi Daire Başkanı Dinçer Gonca, MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, MAİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevda Kayhan Yılmaz, MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır ve Phoenix Contact Türkiye Genel Müdürü Gökhan Yücel de konuşmalarıyla katkılarda bulundu.

Safety Talk söyleşisini, ">burayı tıklayarak Türkiye’nin Makinecileri resmi YouTube sayfasından da izleyebilirsiniz.