Değerli okurlarımız,

Türkiye’nin Makinecileri, yılın ilk yarısında, serbest bölgeler dâhil 12,5 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirirken, Haziran ayında Almanya ve ABD’nin ardından üçüncü sırayı alan Rusya’ya yapılan makine ihracatı yüzde 50’den fazla artarak 100 milyon doları geçti. Diğer yandan, Euro Bölgesi’ndeki yavaşlama henüz makine ve teçhizat yatırımlarına yansımamış olsa da Rusya-Ukrayna krizinin neden olduğu doğal gaz krizi nedeniyle ortaya çıkan enerji temini telaşı, ekonomiler üzerindeki kırılganlıkları şiddetlendirmeye devam ediyor. ABD’nin ardından AB’nin de sıkılaşma politikasına geçmesiyle birlikte Batı’daki makine ve teçhizat yatırımları önümüzdeki dönemde önemli ölçüde yavaşlayabilir ve elbette bu durum, en büyük ihraç pazarlarımızdaki kırılganlıklar nedeniyle Türkiye’yi de derinden etkileyebilir. MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu da bu öngörüden hareketle, “Haziran ayında makine ihracatında düşüş yaşadığımız Almanya ve İtalya, aynı zamanda enerji temini ve güvenliği konusunda en fazla sıkıntı yaşayan AB ülkeleridir. Uzun yıllardan sonra aylık bazda ilk kez dış ticaret açığı veren Almanya, Rusya’ya yönelik yaptırımlardan yoğun şekilde etkileniyor. Ana pazarlarımızda durgunluk ihtimali ise bizi düşündürüyor.” değerlendirmesinde bulunuyor. Bilindiği üzere, Avrupa’daki enerjide dışa bağımlılığın yarattığı yapısal dönüşüm baskısı son dönemde yüksek sesle tartışmaya açıldı. Bu yapısal dönüşüm elbette daha fazla ithalat anlamına da geliyor ve bu durum Türkiye’nin lehine bir süreci tetikleyebilir. Dolaysıyla Türk makine üreticilerinin, önümüzdeki önemli eşiklerden biri olan Yeşil Mutabakat kapsamlı yeni AB Makine Direktifi sürecini yakından takip etmesi; Türkiye’de de enerji verimliliği ve kaynak çeşitliliğine önem verilmesi gerekiyor. Gelelim Moment Expo’nun 170’inci sayısına... Bu sayımızda “Gündem” sayfalarımızda yine makine dünyasındaki güncel gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışırken, “Kapak” sayfalarımızda ise istif makineleri sektörüne odaklandık. Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) ile İstif Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği’nin (İSDER) iş birliğinde hazırlanan “İstif Makineleri Sektör Raporu”, hemen tüm imalat ve hizmet sektörlerinde hatta tarımsal üretimde bile kendisine kullanım alanı bulan istif makineleri sektörünün güncel ekonomik verilerini ortaya koyarken, rekabet artırıcı kanalları da analiz ederek ihracatta küresel pazardan daha fazla pay alabilmenin yollarını inceliyor. Bu anlamda ilgili çalışmanın, makine sektörü başta olmak üzere tüm üretim ve hizmet sektörleri ile politika yapıcılar tarafından ilgiyle karşılanacağına inanıyoruz. Yine, “Bilgi Hattı” sayfalarımızda Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı Uzak Ülkeler Stratejisi’nin detaylarını paylaşırken, “Araştırma” sayfalarımızda ise kadın istihdamından enerjiyi yerinde üretmenin avantajlarına ve içinde bulunduğumuz dönemde sıcak kaynaklı iş kazalarını nasıl engelleyebileceğimize değin kapsamlı içerikler oluşturmaya çalıştık.

Sağlıklı günler ve keyifli okumalar diliyorum,

EDİTÖRDEN