Türkiye Makina Federasyonu ile Kazakistan Makine Sanayi Derneği (AKMI) arasındaki iş birliği çerçevesinde, MAKFED ve MAİB üst yöneticileriyle birlikte, 2123 Eylül’de gerçekleştirilen 3’üncü Kazakistan Makine Fuarı ve 10’uncu Kazakistan Forumu için Astana’ya gitti.  Bu yıl üçüncüsü düzenle nen ve 10.000 metrekare alanda gerçekleştirilen Kazakistan Makine Fuarı’na katılımın yarısından fazlasını Kazakistan’dan prestijli firmalar oluştururken, Rusya’dan da yoğun bir katılım olduğu  gözlemlendi. Katılımcı firmalar birçok sektörde ürünlerini tanıtırken, fuarın ana temasını imalat sanayisi, makine sanayisi ve metal işleme oluşturdu.  Kazakistan Makine Fuarı’nda ürünlerin sergilenmesinin yanı sıra fuar ile eş zamanlı çok sayıda uluslararası iş birliğine yönelik etkinlik, forum, panel ve B2B oturumu da düzenlendi. Fuar ile eş zamanlı gerçekleşen en önemli etkinlik olarak öne çıkan “10. Kazakistan Makine Forumu”, makine endüstrisinin güncel sorunlarının sistematik çözümü için bir diyalog platformu oluştururken,  forum kapsamında paneller, konferanslar ve sanayi kuruluşları, endüstri dernekleri ve devlet kurumlarının katılımıyla yuvarlak masa toplantıları dahil olmak üzere 30’dan fazla etkinlik gerçekleştirildi. Forum kapsamındaki paneller ve konferanslar, makine endüstrisinin gelişimi, robotik ve üretim otomasyonu, hükümet destek önlemleri, küresel eğilimler ve uluslararası iş birliği gibi güncel konulara odaklandı.  Fuara ilk kez katılan Türkiye Makinecileri’nin standı ise fuar süresince ziyaretçilerin ve yerel basının ilgi odağı oldu. Türkiye’nin Astana  Büyükelçisi Büyükelçi Ufuk Ekici ve Ticaret Müşaviri Erk Oyal’ın yanı sıra Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kairbek Uskenbayev tarafından da ziyaret edilen Türkiye’nin Makinecileri standında, ziyaretçilere Türk makine sektörü hakkında bilgilendirmeler yapıldı ve birçok farklı makine ürün grubuna dair ürün talepleri toplandı. Yine, fuar süresince, MAKFED’in iş birliği protokolü bulunan AKMI yetkilileriyle de bir araya gelen Türkiye’nin Makinecileri heyeti, TürkiyeKazakistan makine sektörleri arasında yapılabilecek iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

KAZAK PAZARI BÜYÜK POTANSİYEL BARINDIRIYOR

Fuar ile eş zamanlı gerçekleşen ve AKMI organizasyonunda düzenlenen 10’uncu Kazakistan Makine Forumu’nun açılış panelinde ise MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran bir konuşma yaptı. Adnan Dalgakıran, AKMI Başkanı Meiram Pshembayev’in moderatörlüğünde gerçekleşen ve Kazakistan Başbakanı Alikhan Smailov ile Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kairbek Uskenbayev’in de katıldığı paneldeki konuşmasında “Makine ihracatımızın yüzde 60’a yakınını Avrupa ülkelerine yapmamız, Türk makinesinin bir kalite göstergesi olarak kabul edilebilir. Rusya ve Özbekistan bu coğrafyadaki önemli pazarlarımız arasında yer alıyor. Buna karşın Kazakistan’ın toplam ithalatının yaklaşık yüzde 25’ini makineler oluştururken, Türkiye’nin bundan sadece yüzde 1,5’lik pay alması, bu durumu gelişmeye açık bir potansiyel olarak ortaya koyuyor.” dedi. Konuşmasına dost ve kardeş ülke olan ata yurdu Kazakistan’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek başlayan ve Türk makine sektörü hacmi ve kurumsal yapı hakkında  bilgi veren Dalgakıran, “Biz, makine sektöründe Kazakistan ile sadece ticari alanda ilişkilerimizi geliştirmek istemiyoruz. Aynı zamanda, sanayi alanında da birlikte yol almak niyetindeyiz. Kazakistan’ın bu alanda imkânlarının farkındayız ve iş birliği yapacağımız girişimci Kazak firmaların olduğunu da biliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Konuşmasının sonunda, iklim değişikliği ile küresel mücadelede Türkiye’nin, Paris İklim Anlaşmasına taraf olmakla birlikte 2053 yılını karbon nötr yıl olarak ilan ettiğini de söyleyen Dalgakıran, “İklim  değişikliği ile mücadelenin ülkelerin ekonomi ve ticaret politikaları yanı sıra uluslararası şirketlerin de vizyonlarının önemli bir parçası haline getirdiğini görüyoruz. Makine sektörünün dönüştürücü bir rol üstlendiği bu süreç dünyada olduğu gibi Türkiye’de de imalat ve hizmet sektörlerinde radikal değişimler getirecek. Sektörümüz, insanlığın geleceği açısından büyük önem arz eden bu dönemdeki sorumluluğunun bilinciyle çalışmalarını sürdürürken bu alanda da Kazak dostlarımızla ortak çalışmalar yapmayı umuyoruz.” diyerek konuşmasını tamamladı.  Adnan Dalgakıran ayrıca, Kazakistan programında Başbakan Alikhan Smailov ve Başbakan Birinci Yardımcısı Roman Sklyar ile ayrı ayrı görüşmeler de gerçekleştirdi. İkili görüşmede Kazak Başbakan, ülkenin imalat sanayisinin geliştirilmesinde Türk makinecilerle birlikte çalışmaktan mutluluk duyacaklarının ifade etti. İkili görüşmelerde iş birliği alanları da değerlendirildi.  17 ülkeden 242 firmanın ürün ve hizmetlerini sergilediği, 4.000’den fazla sektör profesyonelinin ziyaret ettiği fuar ile eş zamanlı düzenlenen 10’uncu Kazakistan Makine  Forumu’nun son günün de ise Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici’nin açılış konuşmasını yaptığı bir panel düzenlendi. MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panele, MAİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevda Kayhan Yılmaz da konuşmacı olarakkatıldı. Sevda Kayhan Yılmaz, paneldeki konuşmasında  Türk makine sektörünü ve TürkiyeKazakistan maki ne sektörleri arasındaki dış ticaret potansiyelini kapsamlı bir şekilde değerlendirirken, Kazakistan Makine Birliği Direktörü Umirserik Yerzhanov da Kazakistan makine sektörü ve Kazakistan’daki yatırım imkânları hakkında bilgiler aktardı. Panelde ayrıca, Türk ve Kazak ortak girişimlerine iyi uygulama örnekleri olarak, Kazakistan Aselsan ve Borusan Makine Kazakistan firmaları birer sunum gerçekleştirdi.

TÜRK MAKİNELERİNE İLGİ BÜYÜKTÜ

Özetle, Türk makine sektörünün ilk 10 pazarı arasında Rusya ve Özbekistan yer alırken, bu coğrafyada yer alan Kazakistan’ın da Türk makine sektörü için önemli fırsatlar barındırdığını söylemek mümkün. Kazakistan’ın toplam ithalatının  yaklaşık yüzde 25’ini makineler oluştururken, Kazakistan’ın makine ithalatında 8’inci sırada yer alan Türkiye, Kazakistan’ın makine ithalatından ancak yüzde 1,5’luk pay alıyor. Bu açıdan çok güçlü bir potansiyel sunan Kazakistan pazarında daha etkili olabilmek için, Kazakistan Makine Fuarı’nın  önümüzdeki yıllarda Türk makine ihracatçıları için daha fazla önem arz edebileceği de değerlendiriliyor. Rakamların gösterdiği bu potansiyelin yanı sıra fuarda ziyaretçilerden de edinilen izlenim de Türk makinesine yönelik ilginin büyük olduğunu gösteriyor.