Ambalaj Makinecileri Derneği’nin Haziran ayındaki seçimli olağan genel kurulu ile yeni bir Yönetim Kurulu belirledik. Cemal Ayla ve sonrasında Cem Büyükçıngıl başkanlığında sağlanan ilerlemeleri, yani ambalaj makineleri üreticilerini AMD çatısı altında toplayarak güçlü bir platform oluşturma çabalarını daha ileriye taşıma iradesini ortaya koyduk. Derneğimizi ve Türk malı (Made in Türkiye) ambalaj makinelerini dünyada hak ettiği konuma kavuşturmak için önemli hedefler belirledik. Bu doğrultudaki hedef ve stratejilerimizi sizlerle de paylaşmak isterim.

ÜYE TABANIMIZI GENİŞLETECEĞİZ

Derneğimizi saygın bir konuma getirmek, Türkiye ambalaj makineleri üretiminin gelişmesine katkıda bulunmak, milli ve uluslararası arenada sektörün temsil edilmesini ve dernek üyelerinin haklarını korumak gibi amaçlarımı zı yerine getirebilmek için AMD’nin güçlü bir yapıya sahip olması gerekiyor. Güçlü bir platform oluşturabilmek için yurt genelinde üye sayımızı artırma çalışmalarına  hız verdik. Yönetime geldiğimizde 62 olan AMD üye sayısını üç yıl içinde iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu amaçla ekip olarak, henüz AMD üyesi olmayan saygın firmaları aramıza katmak  için şimdiden yol kat etmeye başladık.

DİJİTAL MECRADA DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ

Derneğimizin mevcut internet sitesini kolay erişimli, mobil uyumlu arayüzleri olan, yurt  içi ve yurt dışı kanallardan izlenebilir hale getireceğiz; Türkiye’nin ambalaj makinesi üreticilerine ulaşmak isteyen yurt içi ve yurt dışındaki iş insanlarının en önemli referans kaynaklarından biri olma sını sağlayacağız. Ambalaj makinelerini ürün bazlı olarak arayan kişilerin, bu makinelerin üreticilerine ulaşabilecekleri alt ürün gurupları bazında tasnifler oluşturacağız. Bunun yanı sıra teknolojik haber ler, AMD üyeleri ve firma  çalışanları için teknik, kişisel gelişim, satış pazarlama, kalite bazlı eğitim seanslarını içeren bölümleri de internet sitemize dâhil edeceğiz. Ayrıca tüm üyelerimize hitap edecek iş ve staj başvuruları için havuz görevi yapacak bir bölüm oluşturmak da istiyoruz.  Diğer yandan, günümüzde birçok iş insanının internet siteleri ve internet haber kaynaklarından çok sosyal medya platformlarına yöneldiğini de  gözlemliyoruz. Bunun ana nedeni, bir takım bilgi kirlilikleri olsa bile güncel haberler ve gelişmelerin sosyal medyada daha tarafsız ve anlık olarak izlenebilmesidir. Bu amaçla, LinkedIn, Meta, Instagram ve Twitter başta olmak üzere sosyal medya paylaşımları yapabileceğimiz kanalları da devreye almaya başladık.

FUARLARDA VE MEDYADA GÖRÜNÜRLÜĞÜMÜZ ARTACAK
Derneğimizin de desteği ile düzenlenen TÜYAP Avrasya Ambalaj Fuarı yıllar içinde tüm üyelerimize büyük fırsatlar sağladı ve ihracat olanaklarını artırdı. Bu fuarı desteklemek ve ziyaretçi sayısı ile prestijini artırmak hepimizin ortak paydasıdır. TÜYAP  ile sürdürülen anlaşmamız doğrultusunda, AMD üyeleri indirimli tarifelerle fuara katılıyor. Ancak oluşturacağımız komite ile belirleyeceğimiz birkaç yurt içi ve yurt dışı fuar için, fuarlara ortak AMD katılım standartları, stant yaptırma hizmetleri, ortak nakliye organizasyonları ve en önemlisi avantajlı katılım fiyatları konusunda fuar yönetimleriyle iş birliği geliştirmeyi de hedefliyoruz. Benzer şekilde, ambalaj, gıda, içecek, kimya, ilaç, kozmetik konulu sektör dergilerinde üyelerimizin vereceği reklamlarda AMD’ye özel indirimli fiyatlar alarak, AMD üyelerinin kısıtlı tanıtım bütçelerini daha hesaplı kullanmalarını sağlamak istiyoruz.

 

ETİK İLKELERİ DÜZENLEYECEĞİZ
AMD gibi saygın bir derneğin üyeleri olarak, hepimizin çalışanlarımıza, müşterilerimize ve en genelde topluma karşı sorumluluklarımız bulunuyor. Hepimizin benzer etik görüşleri olmakla birlikte, ortak bir dernek kültürü oluşturmak üzere davranış kurallarımızı  yazılı hale getirmek, çalışanlarımız ve paydaşlarımızın farkındalığını artırmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu amaçla, tüm dernek üyeleri tarafından kabul görecek Etik İlkeler Prosedürü oluşturacağız. Dernek üyelerinin kendi şirketlerinde, üyeler arası ilişkilerde ve üyelerle müşteriler arasındaki ilişkilerde belli etik kuralları gözetmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Sonrasında oluşturacağımız dernek içi etik kurul ile üyeler arası veya üyelerle müşteriler arası ihtilafların hakkaniyetle çözülmesi ve kazankazan ilkesine dayalı iş birlikleri oluşturulmasına katkıda bulunmalıyız.

İNSAN, EN ÖNEMLİ KAYNAKTIR

Dernek üyelerimizin en önemli sorunlarından biri yetişmiş eleman sıkıntısıdır. Bu sorunun çözümüne yardımcı olmak için sosyal medya platformlarımız vasıtasıyla bir çalışan havuzu oluşturma girişimlerini başlatacağız. Bunun yanı sıra, sektörde aktif olan insan kaynakları firmalarıyla iletişime geçerek, üyelerimize özel indirimli kampanyalar düzenlenebilecek özgün bir küme oluşturma çabasındayız.

ÜNİVERSİTELERLE İŞ BİRLİĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK

Hedeflerimizden bir başkası da üniversitelerin mühendislik ve meslek yüksek okullarıyla sanayi iş birliklerini kurumsallaştırabilecek bir ağ yapı oluşturmaktır. Bu amaçla belirlenecek üniversitelerle karşılıklı eğitim (üniversite öğrencilerine sektörümüzle ilgili eğitim verilmesi, karşılığında üye çalışanlarımıza üniversite bünyesinde teknik, idari kapsamlı kurslar açılması), Endüstri 4.0 entegrasyonları, bilirkişilik hizmetleri, staj ve iş başvuruları için ortak  havuz oluşturulması gibi hedeflerimizi gerçekleştirebilmeyi arzuluyoruz.

YURT DIŞINDAKİ SEKTÖREL DERNEKLERLE İLİŞKİLERİMİZ GÜÇLENECEK

AMD üyelerine yeni ufuklar açacak bir üst lige terfi zamanımız artık geldiğini düşünüyorum. Bu amaçla yurt dışındaki ambalaj makinesi üretici dernekleriyle tema sa geçerek, organik ilişkiler geliştirmeyi ve bu derneklerin üyeleriyle AMD üyeleri arasında iş birliği olanakları oluşturmayı ana hedeflerimiz arasında görüyoruz. Her ne kadar rakip pozisyonda olsak da geliştirilen iyi ilişkiler, karşılıklı üretim paylaşım olanakları, temsilcilikler verilmesi gibi ortak projelere yol açacaktır. Saygın yabancı sektör derneklerinin Türkiye’den çözüm ortağı arayışlarında AMD’nin ilk temas kurulacak iletişim noktası olmasını sağlanın önemine inanıyoruz.

SPONSORLUKLARLA İLETİŞİM BECERİLERİMİZİ ARTIRACAĞIZ
Bugüne kadar AMD tarafından düzenlenen yemek ve seminerlerde sponsor firmalar münferit olarak bulunmuştu. Yeni dönemdeki hedefimiz ise kalıcı yıllık sponsorluklar oluşturmak olacak. Dernek üyelerinin üst segmentteki tedarikçilerle çalışmasını teşvik etmek ve kaliteli ürün tedarikçilerinin organize olarak AMD üyeleriyle temas kurabilmesine ön ayak olmak için, mal ve hizmet tedarikçileriyle uzun vadeli sponsorluk anlaşmaları yapabilmeyi planlıyoruz. Bu amaçla, bir ana sponsor ve birkaç sponsor firma ile yıllık anlaşma yaparak, derneğin tüm etkinliklerinde (seminer, eğitim, yemek organizasyonları) ve medya araçlarında (internet sitesi, AMD fuar  standı, sosyal medya plat formları) sponsorların resmi olarak yealmasını sağlaya biliriz. Bu sayede AMD’ye ek bir geliraynağı oluşturabilir, gerekli tanıtım altyapısını oluşturduktan sonra AMD üyelerinin sattığı mal ve hiz metlerin kalite standardını ön plana çararak yapacağımız tanıtım faaliyetleriyle yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerin AMD üyesi firmaların ürünle rine daha çok rağbet etme sini ve rerans olarak kabul etmeleri sağlayabiliriz. Özetle, tüm üyelerimizin AMD’nin sağladığı kazanım ları somut olarak görmeleri gerektiği inanıyorum. AMD’nin üyeleri oldukları için daha çok ürün ve hizmet sat tıklarını, müşterilerin gözün de dahitibarlı bir konuma ulaştıklanı, genel sorunla rının devlet katında daha iyi takip eddiğini, fuarlara daha uygun koşullarda katıldık larını, kaliteli ürün tedarik çileriy daha yakın ilişkiler kurabiiklerini fark etmeliler. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım, bu hedeflere ulaşmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tüm seçkin ambalaj makineleri üreticilerini de güçlerimizi birleştirmek için aramıza katılmaya bekliyoruz. Gelecek günlerin daha iyi sonuçlar doğuracağı ümidiyle hepinizi selamlıyorum.